Sprawdź ofertę bez zobowiązań

Na skróty

Przejdź do wyceny

Zobacz ofertę

referaty prace zaliczeniowe

Pisanie prac zaliczeniowych (zobacz) to kolejna z naszych usług. Prace zaliczeniowe to krótkie teksty na zaliczenie przedmiotu. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana. Podobnie też forma. Prace zaliczeniowe mogą mieć formę eseju, referatu, recenzji książki, zadania do rozwiązania, projektu lub inną. Wszystko zależy od kreatywności prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu. Typowe prace zaliczeniowe liczą od 1-15 stron.

Pisanie prac zaliczeniowych jest częste podczas sesji. Zakres wymagań ustala wykładowca, standardy są bardzo zróżnicowane, dlatego składając zamówienie na takie opracowanie, należy dokładnie opisać, co jest oczekiwane.

Oferujemy pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych i referatów, esejów i innych opracowań. Zakres zawsze należy dokładnie ustalić z naszym konsultantem i podać w formularzu dla redaktora, gdyż w tej grupie występuje znacznie większa różnorodność i klasyczne formy nie zawsze mają zastosowanie. Prace zaliczeniowe bywają różnorodne, dlatego musimy wiedzieć, czego oczekujesz. Zobacz całą ofertę 

Prace dyplomowe Prace licencjackie

Kończą one studia III stopnia lub tzw. szkoły doktorskie. Są to duże teksty, od 120 do nawet 400 stron. Poziom wymagań w zakresie doboru literatury i badań jest znacznie wyższy niż dla prac magisterskich. Wymagana jest też spora ilość literatury obcojęzycznej, najnowszej. Badania zwykle opierają się na kilku metodach, które wzajemnie się uzupełniają. Stąd cena tego typu opracowań nie jest funkcją ilości stron i nie da się jej ustalić jako sumy objętości kliku prac na niższych poziomach studiów. Tu pracy jest dużo więcej. Pisanie prac doktorskich cechuje się dużą różnorodnością, stąd zakres ustaleń umownych jest w większym stopniu zindywidualizowany.

race dyplomowe Prace licencjackie prace magisterskie

Wszelkie prace kończące studia mogą przybrać tez formę projektów dyplomowych. Zazwyczaj to rozwiązanie jest stosowane w dziedzinach technicznych (informatyka, logistyka, architektura, budowa maszyn, robotyka itp.), jednak coraz częściej spotyka się tę formę na kierunkach humanistycznych. Wynika to z upowszechnienia się metodyki zarządzania projektami, która doskonale sprawdza się w pisaniu prac.

Prace dyplomowe z kolei kończą studia podyplomowe. Poziom wymagań jest w tym przypadku wyraźnie niższy niż dla prac magisterskich, inżynierskich, a nawet licencjackich. Ważną cechą jest jednak to, że prace dyplomowe muszą być ściśle związane z kierunkiem studiów. Nie zawsze wymagane są badania. Prace dyplomowe bardzo często są to opracowania teoretyczne. Typowe prace dyplomowe to teksty o  objętości 20-50 stron.

Zapewniamy również fachową pomoc w pisaniu projektów dyplomowych i prac dyplomowych. Podobnie jak w przypadku prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich pakiet usług prace dyplomowe obejmuje  napisanie tekstu, jak oraz w razie potrzeby przeprowadzenie badań oraz ich zredagowanie.

Prace magisterskie Prace licencjackie prace inżynierskie

Prace magisterskie to prace dyplomowe, które kończą studia II stopnia. Powinny one stanowić odzwierciedlenie wiedzy studentów w zakresie kierunku studiów i wykazywać, że posiadają oni umiejętności rozwiązywania problemów naukowych w tym zakresie, ale problemów poważniejszych niż w przypadku pracy licencjackiej . Wymogi formalne i edytorskie zależą od uczelni. Prace magisterskie liczą zwykle od 50-80 stron. W niektórych przypadkach mogą jednak wystąpić prace zarówno mniejsze, jak i większe. Pisanie prac magisterskich wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań. Typowe metody badań w tym zakresie to badania kwestionariuszowe (oparte na ankietach), analizy (np. analiza finansowa, wskaźnikowa, porównawcza, krytyczna, analiza aktów prawnych, analiza dokumentów wewnętrznych firmy itp.), studium przypadku, monografia i inne. Wybór badania zależy od kierunku, tytułów, jakie noszą prace magisterskie oraz preferencji studentów i prowadzących.

Oferujemy też pomoc w pisaniu prac magisterskich. Nasz pakiet usług prace magisterskie obejmuje napisanie tekstu (wzór pracy) oraz opcjonalnie na życzenie Klienta przeprowadzenie badań, dołączanych do zamówienia. Realizujemy również zamówienia częściowe - np. na część teoretyczną lub badawczą, jak również na pojedyncze rozdziały.

Prace licencjackie prace inżynierskie

Na kierunkach technicznych studenci muszą często obronić tytuł inżyniera i temu właśnie służą prace inżynierskie. Pisanie prac inżynierskich ma  charakter analityczny lub wiąże się z wykonaniem projektu . Najczęściej będzie to zatem projekt rozwiązania jakiegoś problemu występującego w przedsiębiorstwie, projekt urządzenia czy strony internetowej itp. Tym, co odróżnia prace inżynierskie od prac licencjackich lub magisterskich, jest ich konstrukcja - występuje tu część teoretyczna i analityczno-projektowa. Zazwyczaj  prace inżynierskie mieszczą się w przedziale 30-60 stron, aczkolwiek podobnie jak w przypadku innych prac, konkretna uczelnia może ustanowić swoje własne wymogi. Również promotor ma tu sporo do powiedzenia.

Prace inżynierskie to dla wielu studentów największe wyzwanie. Panuje opinia, że jest to trudniejsze niż napisanie pracy magisterskiej, gdyż wymaga znacznie więcej własnej inwencji i konkretnej wiedzy technicznej.

Zapewniamy fachową  pomoc w pisaniu prac inżynierskich. W pakiecie usług  można liczyć zarówno na napisanie tekstu, jak i przeprowadzenie badań, które są dołączane do zamówienia. Korzystając z naszej oferty można zamówić zarówno całościowe opracowania (wzorce), jak i poszczególne elementy - np. sam projekt lub samą część teoretyczną. Prace inżynierskie (wzorce), które są u nas zamawiane, są pisane przez fachowców z danej dziedziny. Nie ma zatem ryzyka, że zostanie źle oceniona z powodu niekompetencji autora, jak ma to miejsce w niektórych serwisach, gdzie pisanie prac inżynierskich jest zlecane np. polonistom, którzy nie mogą znać się na dziedzinach technicznych.

Prace licencjackie pomoc

Prace licencjackie to pierwsze większe prace naukowe, jakie kończą studia I stopnia. Wymagają one udowodnienia wiedzy kierunkowej studenta oraz wykazania się umiejętnością logicznego myślenia i znajomości literatury przedmiotu. Nie jest to zadanie trudne, tym niemniej, prace licencjackie stanowią dla studentów pewną nowość, co może powodować różne bariery psychologiczne w ich napisaniu. Powoduje to, że wiele osób szuka pomocy w tym zakresie. Prace licencjackie zwykle nie wiążą się z wykonaniem skomplikowanych badań, jednak prace powinny  być oparte choćby na prostszych metodach badawczych. Wśród najpopularniejszych metod można wskazać jak: analiza krytyczna literatury przedmiotu, studium przypadku, analiza porównawcza, prosta analiza finansowa lub niewielkie badanie ankietowe. Prace licencjackie liczą od 25 do 60-70 stron. Wymogi niektórych uczelni mogą jednak odbiegać od tego standardu.

Oferujemy pomoc w pisaniu prac licencjackich. Zamawiając tego typu opracowanie, można liczyć zarówno na napisanie tekstu, jak i przeprowadzenie badań, które są dołączane do zamówienia. Dzięki naszemu doświadczeniu prace licencjackie są napisane fachowo, wolne od plagiatu i zazwyczaj nie będą wymagały wprowadzania kłopotliwych poprawek, a jeśli te się jednak pojawiają - obejmuje je nasza gwarancja. Sprawdź ofertę

Zobacz więcej opinii

Romek

pisanie prac opinie, pomoc w pisaniu prac opinie

Zamówiłem pracę z projektem strony internetowej. Praca i strona www na najwyższym poziomie. Promotor był pod wrażeniem, a na  stronie obecnie zarabiam, więc koszt się zwrócił. Polecam pomoc w pisaniu pracy!

Kasia

cyber-promotor opinie

Świetna pomoc w pisaniu pracy:) Jestem pozytywnie zaskoczona. Praca napisana nawet przed terminem, dodatkowo zrobione badania, z którymi sama nie dałam rady. Ceny bardzo przystępne.

Alicja

Pisanie prac opinie

Dużo pracuję, więc  często zamawiam prace i szukałam tanich ofert u osób prywatnych, co nie skończyło się dobrze. Dlatego zdecydowałam się na firmę. Pomoc w pisaniu pracy bez problemów. Praca na 5. Polecam.

Czy podpiszemy umowę? Jak złożyć zamówienie?

Tak, umowa jest postawą przyjęcia zamówienia i gwarancji. Zamówienie można złożyć online, e-mailem lub bezpośrednio w naszym biurze - zobacz szczegóły

Czy muszę wpłacić zaliczkę?

Nie, Cyber-promotor nie wymaga żadnych przedpłat ani zaliczek. Rozliczamy się na etapie odbioru zamówienia - poszczególnych części lub całości, zależnie od wyboru Klienta. Usługa jest wykonywana na podstawie umowy, więc nie ma potrzeby pobierania przedpłat - zobacz więcej

Czy mogę zamówić pracę z mojego kierunku? Z jakich dziedzin pisze prace Cyber-promotor?

Tak, Cyber-promotor obsługuje 84 kierunki studiów, więc jest mało prawdopodobne, aby Twojego kierunku nie było wśród nich - sprawdź listę dziedzin i kierunków

Ile kosztuje napisanie pracy?

Cena jest ustalana indywidualnie i zależy od pracochłonności oraz zakresu badań. Zobacz, ile kosztuje Twoja praca - wycena indywidualna

Czy praca nie będzie plagiatem?

Nie, nie ma takiej możliwości. Każdy tekst przechodzi weryfikację antyplagiatową. Przez ponad 22 lata naszej działalności nie zdarzyło się, aby komuś wyszedł plagiat  - zobacz więcej

Kto pisze prace u Cyber-promotora?

Prace piszą wyłącznie specjaliści z wykształceniem kierunkowym - co najmniej magistrowie danego kierunku. W naszym zespole przewagę stanowią jednak doktoranci i osoby z tytułem doktora w swojej dziedzinie - zobacz więcej

Pisanie prac – top 10 kierunków

Oferujemy pomoc z 84 kierunków studiów, jednak nie wszystkie są tak samo popularne. Częstotliwość zamawianych pomocy naukowych jest uwarunkowana popularnością kierunków studiów. Im więcej studentów danego kierunku w Polsce – tym więcej z nich potrzebuje pomocy w pisaniu prac. Niektóre dziedziny są wyjątkowo popularne, stąd też oferowane są na wielu uczelniach – wiadomo – uczelnie chcą zaspokoić popyt i zarobić. Niestety nie wszystkie z nich są w stanie zapewnić odpowiednie standardy studiowania, stąd też duża liczba studentów zmuszonych sięgnąć po pomoc w pisaniu prac.

Z jakich kierunków pomoc w pisaniu pracy jest potrzebna najczęściej?

Nr 1 Logistyka

Logistyka to bardzo popularny kierunek studiów, szczególnie licencjackich i inżynierskich. Nieco rzadziej jest jednak kontynuowana na studiach magisterskich. Wiele uczelni, zwłaszcza prywatnych, zapewnia te studia w trybie „studia plus kariera”, co oznacza, że są one nieodpłatne, ale warunkiem nieodpłatnego studiowania jest to, że student jednocześnie pracuje i studiuje, a za studia płaci firma – partner uczelni, której zależy na wykwalifikowanych pracownikach działu logistyki. Student zatem uczy się i jednocześnie nabiera umiejętności praktycznych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o nabycie umiejętności i zyskanie doświadczenia zawodowego. Już na etapie ukończenia studiów absolwent może poszczycić się konkretnym doświadczeniem zawodowym. Niestety minusem jest to, że taki tryb studiowania jest bardzo absorbujący i osoby, które się decydują na to, praktycznie nie mają czasu na nic innego. Aby zatem sprostać zadaniu obrony w terminie bardzo często są zmuszone sięgnąć po pomoc w pisaniu prac licencjackich lub inżynierskich (rzadziej magisterskich – niewiele osób jest w stanie wytrzymać taki tryb studiowania przez 5 lat).

W związku z tym, że pomoc w pisaniu prac z logistyki cieszy się ogromnym zainteresowaniem, utrzymujemy duży zespół pracowników naukowych. Nasi logistycy to w większości osoby związane z prestiżowymi uczelniami, znają zatem dobrze tematykę typowych prac dyplomowych i potrzeby studentów. Zakres prac, jaki realizujemy jest bardzo szeroki: od tematyki dotyczącej magazynowania, poprzez dystrybucję i transport, po optymalizację procesów logistycznych i wdrożenia systemów informatycznych w logistyce.  Pomoc w pisaniu prac jest możliwa także w prowadzeniu badań z logistyki. Do najczęściej wykorzystywanych metod badawczych można zaliczyć studium przypadku firmy, projekty wdrożenia nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach czy projekty usprawnień poprzez zastosowanie systemów informatycznych w logistyce.  Nasz zespół jest przygotowany na wszelkie wyzwania. Możecie zatem liczyć na pomoc w pisaniu z logistyki nawet w ekstremalnych warunkach.

Pisanie prac z logistyki – pomoc w pisaniu pracy zobacz ofertę

Nr 2 Pedagogika

Kolejny niebywale popularny kierunek to pedagogika. O popularności zamawiania pomocy w pisaniu prac w tym zakresie decyduje dostępność tego rodzaju studiów w opcji nieodpłatnej. Wiele osób decyduje się zatem podjąć te studia, choć niekoniecznie są to studia z pasji. Dla niektórych studentów jest to tez pewien etap w edukacji, jeden z kilku kierunków, który się studiuje, dlatego, że można, że za darmo, więc czemu nie skorzystać z możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji? Na koniec trzeba jednak napisać prace dyplomową. Jeśli jednak nie ma się do tego serca, warto skorzystać z możliwości drogi na skróty i skorzystać z gotowego opracowania naukowego, które znacznie przyspieszy i ułatwi proces dyplomowania. Pomoc w pisaniu prac z pedagogiki jest zatem bardzo popularna.

Kolejna grupa naszych klientów sięgających po pomoc w pisaniu prac z pedagogiki, to czynni zawodowo nauczyciele, którzy poszerzają swoje kwalifikacje. Polski system edukacyjny wymaga ukończenia studiów podyplomowych na każdy przedmiot, którego uczy nauczyciel. W rzeczywistości jest to absurdalne, gdyż nauczyciel zna swój fach i dublowanie treści podczas kolejnych studiów podyplomowych ma się nijak do jakości nauczania. Tym niemniej, nauczyciel, jeśli ma mieć możliwość wykładania kilku przedmiotów, formalne kwalifikacje zdobyć musi. Wiele osób w tej grupie zawodowej poszerza swoje kwalifikacje, więc popyt na pomoc w pisaniu prac z pedagogiki jest duży. Musimy więc zapewniać odpowiednie rezerwy kadrowe.

Nasi pracownicy zajmujący się tworzeniem tekstów autorskich z pedagogiki to absolwenci studiów uniwersyteckich, często trzeciego stopnia, a więc również legitymujący się stopniem naukowym doktora. Znają dokładnie system edukacyjny i system polskiego szkolnictwa. Możecie zatem liczyć na ich fachową pomoc.

Pomoc w pisaniu prac z pedagogiki obejmuje również badania. Najpopularniejsze w tej dziedzinie są niewątpliwie metody kwestionariuszowe, a więc ankiety. Zapewniamy możliwość stworzenia kwestionariusza ankiety jak również pozyskania wyników. Dostępne są również inne formy prowadzenia badań.

Pisanie prac z pedagogiki – pomoc w pisaniu pracy zobacz ofertę

Nr 3 Zarządzanie

Zarządzanie to szeroka dziedzina. Mieszczą się w niej takie zagadnienia jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie, rekrutowanie, wynagradzanie, zarządzanie produkcją, jakością, kierowanie, style kierowania, BMP, zarządzanie procesowe oraz wiele innych zagadnień.

Zarządzanie jest popularne, gdyż kierunek ten jest dostępny zarówno na studiach uniwersyteckich, jak i na kierunkach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz uczelni prywatnych. Specjalności bywają różne. Kierunek zarządzanie daje ciekawe perspektywy zawodowe i wielu studentów rozpoczyna pracę jeszcze w trakcie studiów. Ogranicza to znacznie ich możliwości czasowe i jeśli chodzi o gromadzenie i analizę materiałów potrzebnych do napisania pracy dyplomowej. Stąd też pomoc w pisaniu prac z zarządzania staje się często niezbędna.

W tej dziedzinie również utrzymujemy duży zespół pracowników naukowych o rozmaitych specjalnościach. Ciekawostką jest, że nasz dyrektor naukowy jest doktorem nauk o zarządzaniu, wiele szkoleń firmowych dla redaktorów poświęconych jest właśnie tej dziedzinie.

Nasza pomoc w pisaniu prac z zarządzania obejmuje także szeroką paletę badań, jakie wymagane są w pracach tego typu. Można zatem zamówić zarówno badania ankietowe, studium przypadku firmy, analizę finansową, projekt lub inne badania.

Pisanie prac z zarządzania – pomoc w pisaniu pracy zobacz ofertę

Nr 4 Bezpieczeństwo

Podobnie, jak zarządzanie, bezpieczeństwo jest również szeroką dziedziną o licznych specjalizacjach Wśród najbardziej popularnych można wskazać: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, ochrona ludności i infrastruktury oraz wiele innych. Kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia, stąd jego popularność.

Nasz zespół pracowników naukowych specjalizuje się we wszystkich typowych zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa. Oferujemy profesjonalną pomoc w pisaniu prac z bezpieczeństwa.

Studenci bezpieczeństwa powszechnie uważają, że w ich pracach nie występują badania. Jest to fałszywe przekonanie. Każda praca licencjacka, inżynierska lub magisterska zawiera w sobie jakiś rodzaj badań. W przypadku bezpieczeństwa nie są to może tak spektakularne i uciążliwe badania jak w przypadku innych dziedzin, jednak występują one również. Najczęściej wykorzystywane są metody takie jak analiza dokumentów lub analiza doktrynalna czy też analiza aktów prawnych. Pomoc w pisaniu prac z bezpieczeństwa świadczymy zatem również w tym zakresie wykonując opracowania teoretyczne i badawcze.

Pisanie prac z bezpieczeństwa – pomoc w pisaniu pracy– zobacz ofertę

Nr 5 Pielęgniarstwo

Kolejną, niezwykle popularną dziedziną jest pielęgniarstwo. Osoby, które pracują w tym zawodzie, często poszerzają i uzupełniają swoje kwalifikacje studiując. Praca pielęgniarki jest bardzo absorbująca i wyczerpująca, wymaga nieustannego skupienia. Nie dziwi zatem, że osoby, które wybrały ten kierunek, nie mają już czasu i siły biegać po bibliotekach w poszukiwaniu materiałów do swoich prac licencjackich lub magisterskich. Chętnie sięgają zatem po pomoc w pisaniu prac, gdyż to znacznie usprawnia stworzenie własnej pracy.

W ramach tej dziedziny tworzymy zarówno opracowania teoretyczne jak i praktyczne. Wśród najczęściej wykorzystywanych metod badawczych występują studium przypadku oraz metody kwestionariuszowe (ankieta). Dostępne jest także pozyskanie wyników do części badawczej przez naszą firmę.

Pisanie prac z pielęgniarstwa – pomoc w pisaniu pracy – zobacz ofertę

Nr 6 Prawo

Prawo to kierunek, który jest dostępny zarówno na studiach uniwersyteckich, jak i na uczelniach prywatnych. Nie ulega wątpliwości, że są to trudne studia, wymagające poświęcenia mnóstwa czasu na naukę. Tematy prac licencjackich i magisterskich na tym kierunku są zwykle poświęcone jakiejś wąskiej tematyce. Powoduje to, że wielu studentów ma problem ze znalezieniem odpowiedniej ilości materiałów do napisania pracy.

Nasi doświadczeni pracownicy naukowi mają dostęp do wielu bibliotek i czytelni, w tym uniwersyteckich, wydziałowych, internetowych i płatnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każdy temat z dziedziny prawa. Wykonujemy również prace badawcze. Są one najczęściej oparte na metodzie analizy doktrynalnej czy analizie aktów prawnych. Nasza pomoc w pisaniu prac sprawa jest zawsze rzetelna i realizowana przez doświadczonych absolwentów tego kierunku.

Pomoc w pisaniu prac z prawa – zobacz ofertę

Nr 7 Administracja

Podobnie jak prawo, administracja jest również bardzo absorbującym kierunkiem, wymagającym wiele nauki. Tematyka prac dyplomowych związana jest z różnymi aspektami administracji, takimi jak administracja państwowa, rządowa lub samorządowa.

Prace licencjackie i magisterskie na tym kierunku często mają charakter badawczy. Badania zwykle opierają się na analizie źródeł (metody analizy dokumentów, analizy aktów prawnych itp.) lub na metodach kwestionariuszowych (ankieta).

Pomoc w pisaniu prac z administracji może zatem polegać na stworzeniu opracowań zarówno teoretycznych jak i praktycznych, badawczych. Mamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie i wykwalikowany zespół pracowników naukowych.

Pisanie prac z administracji – pomoc w pisaniu pracy zobacz ofertę

Nr 8 Kosmetologia

Kolejnym popularnym i przyszłościowym kierunkiem jest kosmetologia. Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gdyż obejmują również elementy medycyny i pielęgniarstwa. Prace licencjackie i magisterskie z kosmetologii dotyczą zazwyczaj różnych metod pielęgnacji cery lub nowych trendów, jakie pojawiają się w tej dziedzinie.

Pomoc w pisaniu prac z kosmetologii obejmuje tworzenie autorskich tekstów zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Możemy też pomóc w realizacji badań. Wśród najczęściej wykorzystywanych w kosmetologii metod badawczych można wskazać studium przypadku lub badania ankietowe.

Pisanie prac z kosmetologii – pomoc w pisaniu pracy zobacz ofertę

Nr 9 Informatyka

Informatyka to kierunek popularny, gdyż daje ona bardzo dobre perspektywy zawodowe i zarobkowe. Aby tak się jednak stało, trzeba być fachowcem w swojej specjalizacji.  Wiele osób rozpoczyna pracę już podczas studiów, gdyż w tym zawodzie praca zdalna jest już niemal standardem i nie ma problemu, aby pogodzić ją ze studiami, nawet dziennymi. Zajmuje to jednak czas, którego w pewnym momencie zaczyna brakować na inne obowiązki, w tym napisanie własnej pracy. Pisanie pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej z informatyki wymaga bowiem nie tylko stworzenia jakiegoś ciekawego projektu, z czym większość studentów radzi sobie bez problemu, ale też stworzenia części literaturowej, a to z kolei wiąże się z czasochłonnym przesiadywaniem w bibliotekach i czytelniach.  Wówczas niezbędna staje się pomoc w pisaniu prac z informatyki.

Jesteśmy jedną z niewielu firm w branży pisania prac, która w ogóle tworzy opracowania z informatyki. O specjalistów z tej dziedziny jest bowiem bardzo trudno i są oni rozchwytywani na rynku pracy. Stąd też długie kolejki do nas. Decydując się na skorzystanie z pomocy w pisaniu prac z informatyki warto pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, gdyż może okazać się, że jeśli ktoś zgłosi się tuż przed obroną, mając bardzo krótki termin na napisanie pracy, po prostu będziemy zmuszeni odmówić ze względu na brak możliwości czasowych.

Jeśli już jednak uda Ci się znaleźć w grupie naszych Klientów, pomoc w pisaniu prac z informatyki, jaką możemy zaoferować dotyczy zarówno tworzenia części teoretycznych jak i badawczo-projektowych. Mamy bogate doświadczenie w zakresie pisania prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w takich obszarach jak sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo systemów, bazy danych, projektowanie witryn internetowych oraz wielu innych.  Wykonujemy również projekty informatyczne.

Pisanie prac z informatyki – pomoc w pisaniu pracy zobacz ofertę

Nr 10 Finanse

Nasz ranking top 10 kończą finanse. Jest to również popularna dziedzina, dająca bardzo dobre perspektywy zawodowe. Tematyka prac na kierunku finanse jest mało zróżnicowana. Tematy prac są zazwyczaj poświęcone analizie ekonomicznej lub finansowej jakiegoś przedsiębiorstwa. Najczęstszy problem studentów tego kierunku związany z pisaniem prac to brak odpowiednich materiałów do części badawczej lub nieumiejętność interpretacji wzorów i wskaźników.

Jesteśmy w stanie pomóc zarówno z częścią teoretyczną, jak i analityczno-badawczą. Istotne jest to, że pracy finansów nie powinna pisać osoba przypadkowa, nawet jeśli ukończyła studia o charakterze ekonomicznym. Aby praca była napisana dobrze, musi zająć się nią specjalista z dziedziny finansów. Bezwzględnie przestrzegamy tej zasady. Niestety zdarza się, że inne serwisy, zatrudniają do takich prac przypadkowe osoby, nawet zupełnie nieposiadające wykształcenia ekonomicznego. Efekty są takie, że zdesperowani klienci trafiają potem do nas w nieciekawej sytuacji, gdyż stracili nie tylko pieniądze, ale też cenny czas.  W tej dziedzinie po prostu nie da się napisać pracy, nie mówiąc już o tym, że miałaby to być praca dobrej jakości, jeśli nie zna się podstawowych reguł i wzorów oraz zasad ich interpretacji. Nasza pomoc w pisaniu prac z finansów jest świadczona wyłącznie przez osoby z wykształceniem kierunkowym z tytułem magistra lub stopniem doktora. Dodatkowo są to pasjonaci tej dziedziny. Powoduje to, że zarówno część teoretyczna jak i badawcza pracy zawsze będzie najwyższej jakości.

Pisanie prac z finansów – pomoc w pisaniu pracy zobacz ofertę

Zobacz wszystkie porady Cyber-promotora

Porady Cyber-promotora

08 marca 2024
  Spis treści Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej - jak napisać?. 1 Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej - co to?. 1 Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej a wstęp. 1 Rozdział teoretyczny
25 sierpnia 2023
Pisanie prac zaliczeniowych ani dyplomowych to nie jest coś, co studenci lubią najbardziej, dlatego też wielu z nich poszukuje narzędzi, które ten żmudny proces przyspieszą. Wśród nich jest Chat GPT.
25 lipca 2023
Spis treści Pisanie prac w szkole średniej – jak to było? Rozprawka w szkole średniej a pisanie prac na studia Pisanie prac na studia. Rozprawka a praca dyplomowa Pisanie prac

Pisanie prac, pomoc w pisaniu prac

Oferujemy szeroko rozumianą pomoc w pisaniu prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, zaliczeniowych i doktorskich. Wszystkie nasze opracowania są pisane przez profesjonalistów ze specjalizacją kierunkową.

Nasze atuty to:

 • brak zaliczek - płatność przy odbiorze zamówienia

 • pisemna umowa

 • darmowe poprawki w ramach gwarancji

 • pisemna gwarancja jakości i poprawek

 • raport antyplagiatowy w cenie usługi (gwarancja na wady prawne - tekst wolny od plagiatu)

 • terminowość - terminy są gwarantowane w umowie i nieprzekraczalne

 • ponad 20 lat doświadczenia w branży udokumentowanego w CEIDG (rządowy rejestr firm)

 • konkurencyjne ceny

 • rabaty dla stałych Klientów

Pobierz plan pracy

Pobierz tematy

 1. pl
 2. uk
0

Liczba zadowolonych klientów:

Kontakt

Zapytaj o szczegóły oferty

Wszystkie teksty wyceniamy indywidualnie, zależnie od nakładów pracy. Zapewniamy korzystne ceny i rabaty dla stałych klientów. Klienci, którzy dostali kontakt do nas z polecenia mogą również liczyć na promocyjne ceny.

Sama wycena jest darmowa i do niczego nie zobowiązuje.

Zobacz, ile kosztuje Twoja praca

Korzystne ceny

Nie masz pomysłu na temat pracy? A może masz problem z planem (spisem treści)?

Wybierz gotowy temat z naszej bazy lub pobierz gotowy plan! Usługa jest DARMOWA, ale wymaga zgody na newsletter.

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor

Problem z napisaniem pracy? Potrzebujesz pomocy?

Zaufaj najlepszym!

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac - polska  firma - ponad 20 na rynku. Pisanie prac to nasza pasja.

pisanie prac

Rodzaje prac

Zapewniamy kompleksową pomoc w pisaniu prac w zakresie tworzenia oryginalnych tekstów wszelkiego typu: opracowań licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich, a także referatów i esejów. Nie prowadzimy odsprzedaży wcześniej napisanych tekstów. Masz 100% pewności, że praca jest pisana tylko dla Ciebie. Zobacz więcej...

pisanie prac

Każdy tekst jest gwarantowany załączonym raportem z systemu antyplagiatowego. Na tej podstawie udzielamy również gwarancji na wynik w JSA. Nasza pomoc w pisaniu prac gwarantuje otrzymanie tekstów wolnych od plagiatu. Nie spotkasz się wiec z przepisywaniem obszernych fragmentów książek, fałszywymi przypisami lub innymi błędnymi formami. Zobacz więcej...

pisanie prac

Nie pobieramy przedpłat - na wykonanie usługi zawieramy umowę i zapewniamy pisemną gwarancję. Chętnie spotkamy się też w naszym biurze -  Cyber-promotor nie jest wirtualny.

Odebrać materiały można na 3 sposoby: osobiście u agenta, za pobraniem w  paczkomacie Inpost albo zamówić wysłanie na e-mail. Zobacz więcej...

Piszesz pracę dyplomową? Nie jest łatwo? Przyda się pomoc w pisaniu prac!

 

Masz problem z napisaniem pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej czy innej dyplomowej, referatu lub wypracowania? Chętnie pomożemy.  Nasza pomoc w pisaniu prac jest szybka, profesjonalna, a co najważniejsze legalna - zapewniamy umowę i pisemną gwarancję. Zapewniamy 100%-ową anonimowość dzięki polityce ochrony danych RODO. Sprawdź ofertę!

 

Profesjonalne pisanie prac wymaga wiedzy i doświadczenia. Nasi pracownicy naukowi to absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich najlepszych polskich i zagranicznych uczelni.Zatrudniamy specjalistów z 84 najpopularniejszych kierunków studiów (zobacz).  Większość naszych pracowników naukowych ukończyła studia doktoranckie i szczyci się bogatym doświadczeniem w pracy jako promotorzy prac dyplomowych oraz redaktorzy  i recenzenci publikacji naukowych. Pomoc w pisaniu prac u doświadczonego w pracy ze studentami  promotora prac, który redaguje tekst, daje gwarancję najwyższej jakości. Ponadto prowadzimy dwustopniowy system sprawdzania tekstów. Zanim opracowanie trafi do Klienta, jest ono sprawdzane przez innego redaktora, nie będącego jej autorem. Dzięki takiemu systemowi prace praktycznie nie wracają z poprawkami, a to umożliwia ich darmowe wprowadzanie u tych klientów, którzy jednak chcieliby coś zmienić.

Kto pisze prace u Cyber-promotora?

pisanie prac Cyberpromotor - pomoc w pisaniu prac