Esej na zaliczenie. Praca zaliczeniowa jako esej pisanie esejów
20 listopada 2022

Esej na zaliczenie - pisanie esejów

Alternatywną formą uzyskania zaliczenia w stosunku do kolokwium lub egzaminu są prace pisemne. Obecnie wielu wykładowców stawia na krótką formę wypowiedzi, jaką jest esej. W poniższym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego typu prac pisemnych. 

Spis treści (kliknij, aby przejść do wybranego punktu):

Esej jako forma uzyskania zaliczenia

Esej – co to takiego?

Esej naukowy a tradycyjny

Jak napisać esej na zaliczenie?

Struktura eseju

Przypisy i bibliografia w eseju

Nie zapomnijmy o estetyce pracy

Pisanie esejów - oferta

 

Esej jako forma uzyskania zaliczenia

Ten rodzaj pracy pisemnej ma wiele zalet zarówno z punktu widzenia wykładowcy jak i studenta. Po pierwsze, jest to stosunkowo krótka forma wypowiedzi, a to oznacza, że wykładowca mając do sprawdzenia kilkadziesiąt lub niekiedy nawet kilkaset prac, nie będzie musiał spędzać nad tym zajęciem zbyt wiele czasu. Kolejny argument za wyborem tego rodzaju pracy pisemnej jako formy zaliczenia jest to, że  jest ona przynajmniej częściowo znana studentom z poprzednich lat nauki w szkole podstawowej i średniej. Istnieje zatem duża szansa, że większość wykona to zadanie prawidłowo.

Również dla studentów ten rodzaj pracy pisemnej ma sporo zalet. Jak wspomniano, jest to forma znana im z wcześniejszych lat nauki. Ponadto niewielka objętość tekstu sprawia, że nie trzeba poświęcać zbyt wiele czasu, aby esej na zaliczenie napisać.

Mimo tych licznych zalet, jakie ma ten rodzaj pracy pisemnej, nie można powiedzieć, że esej na zaliczenie i  jego napisanie jest zadaniem łatwym. Chociaż jest to znana studentom forma pracy pisemnej, pewne aspekty mogą sprawiać znaczne trudności. Wynika to z faktu, że esej na zaliczenie to tak zwany esej naukowy, który dość zasadniczo różni się od formy wypowiedzi, jaki studenci znają z wcześniejszych lat nauki.

Przyjrzyjmy się zatem temu, czym charakteryzuje się ta forma pracy pisemnej i jak napisać dobry esej na zaliczenie.

Masz problem z napisaniem eseju na zaliczenie? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy – pisanie esejów  kontakt

Esej – co to takiego?

Esej jest jednym z rodzajów literackich, co powoduje, że zachowanie jego prawidłowej formy wymaga nadania mu określonej stylistyki i struktury. Jest to forma wypowiedzi pisemnej, stanowiąca ogólne rozważania o różnym charakterze, w której autor przedstawia własne przemyślenia. Mogą one mieć charakter krytyczny lub też stanowić zbiór refleksji. Chociaż ten rodzaj pracy pisemnej nie ma sztywnych reguł kompozycyjnych, obowiązuje tu zasada trójpodziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Celem eseju jest więc przedstawienie własnego zdania, przemyśleń i refleksji autora na zadany temat. Temat ten bardzo często ma formę pytania, gdyż jego celem jest uzyskanie w miarę możliwości szerokich przemyśleń studenta dotyczących jakiegoś problemu. Temat może być także sformułowany jako zestawienie pewnych zjawisk i wówczas celem pracy jest wyciągnięcie wniosków z relacji, jakie te zjawiska łączą. Przykładowe tematy tego rodzaju pracy pisemnej można sformułować następująco:

  • Bezrobocie a ubóstwo - czy bezrobocie jest poważnym problemem społecznym?

  • Edukacja zdalna - wady i zalety

  • Kredyt i leasing a dźwignia finansowa

  • Polski ład – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorczości w Polsce?

To oczywiście tylko kilka przykładów. Temat eseju na zaliczenie może dotyczyć praktycznie wszystkiego, co jest omawiane na zajęciach. Zazwyczaj jest on sformułowany w taki sposób, aby pobudzić studentów do refleksji i dać im możliwość wykazania się znajomością literatury dotyczącej jakiegoś zagadnienia.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu eseju? Skorzystaj z naszej oferty – pisanie esejów – sprawdź ofertę

Esej naukowy a tradycyjny

W przypadku prac zaliczeniowych mamy do czynienia z esejem naukowym, zwanym też akademickim. Pamiętajmy zatem, że jest to wypowiedź naukowa, chociaż pisana stylem nieco bardziej swobodnym niż referat, artykuł naukowy czy praca dyplomowa. Celem eseju jest ukazanie subiektywnego punktu widzenia autora, jednak argumenty należy poprzeć wiarygodnymi źródłami literaturowymi.

Podobnie jak esej tradycyjny, jego naukowy odpowiednik pisze się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jednak język, jakim się posługujemy, powinien być nieco bardziej formalny. Należy wykazać się specjalistyczną wiedzą w analizowanym temacie, a swoje argumenty poprzeć źródłami naukowymi. Można też odwoływać się do faktów i opinii, szczególnie jeśli stoją za nimi jakieś badania naukowe lub badania opinii publicznej. Należy jednak unikać dygresji i opinii subiektywnych, jeśli nie jesteśmy w stanie poprzeć ich poważnymi źródłami. Pisanie esejów naukowych wymaga zatem zachowania dużej dozy obiektywizmu, mimo prezentacji własnych poglądów.

Pomoc w pisaniu esejów naukowych – sprawdź ofertę

Jak napisać esej na zaliczenie? Pisanie esejów - co trzeba wiedzieć

Pisanie esejów wiąże się z zachowaniem właściwej formy wypowiedzi. O ile w przypadku większości prac naukowych stosuje się styl bezosobowy, w przypadku eseju ta zasada nie obowiązuje. Ten rodzaj pracy pisemnej pisze się bowiem w pierwszej osobie liczby pojedynczej, podając własne argumenty i popierając je cytatami oraz odwołaniami do źródeł. Tym niemniej, odwołując się do literatury naukowej, należy koniecznie przedstawić swój własny punkt widzenia. Celem eseju nie jest bowiem zreferowanie tego, co mówi na dany temat literatura przedmiotu, ale ukazanie własnej opinii i przemyśleń osadzonych na gruncie nurtów naukowych. Sięgnięcie do źródeł literaturowych ma zatem na celu przede wszystkim poparcie własnych argumentów. Ważne jest, aby przekonać czytelnika do naszych poglądów, dlatego pisząc esej na zaliczenie warto odwołać się do poważnych publikacji. Należy jednak zachować równowagę pomiędzy tymi odwołaniami, a przedstawieniem własnej argumentacji.

Masz problem z napisaniem eseju na zaliczenie? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy – kontakt

Struktura eseju

Podobnie jak każda praca naukowa, esej ma strukturę, na którą składa się wstęp, rozwinięcie tematu oraz podsumowanie. We wstępie należy wskazać problem, którego dotyczy ten rodzaj pracy pisemnej oraz krótko wyrazić własną opinię, jaką następnie będziemy bronić we właściwej części pracy zaliczeniowej.

W rozwinięciu należy podać główną tezę, jaką chcemy obronić w naszej pracy. Następnie w kolejnych akapitach powinno się przedstawić własne argumenty, które w przypadku eseju na zaliczenie należy poprzeć literaturą przedmiotu. Warto zatem odwołać się do różnego rodzaju definicji, teorii, aktów prawnych, raportów i innych źródeł.

Ten rodzaj pracy pisemnej powinno kończyć krótkie podsumowanie. Należy w nim wskazać tezę, którą obroniliśmy w części właściwej pracy oraz podstawowe argumenty, jakie za nią przemawiają.

Napisanie eseju z naszą pomocą to nie problem – sprawdź ofertę

 

Przypisy i bibliografia w eseju

Esej naukowy powinien posiadać przypisy i bibliografię. Odwołując się do źródeł literaturowych mamy obowiązek podać informacje o nich w przypisie. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu unikniemy posądzenia o plagiat. Wszystkie źródła wykorzystane w pracy należy też zebrać w bibliografii, którą umieszcza się na końcu pracy. Pisanie esejów, chociaż ma nieco mniej formalny charakter niż innych prac naukowych, wymaga bowiem zastosowania się do ich podstawowego standardu jakim jest użycie przypisów i podanie bibliografii.

Nie zapomnijmy o estetyce pracy

Chociaż może wydać się truizmem to , że praca zaliczeniowa, którą oddajemy wykładowcy, powinna być estetyczna, w rzeczywistości wielu studentów zapomina o nadaniu jej odpowiedniej formy graficznej. Na końcu warto zatem naszą pracę odpowiednio sformatować. Nagłówki takie jak wstęp, rozwinięcie tematu i podsumowanie warto napisać większą i wytłuszczoną czcionką, natomiast sam tekst główny powinien również być sformatowany jednolitą czcionką o nieco mniejszej wielkości. W przypadku bardziej rozbudowanych tekstów można pokusić się o zamieszczenie spisu treści, który umieszcza się na początku lub końcu pracy. Nie zapomnijmy też o podpisaniu naszej pracy.

Jeśli masz problem z napisaniem eseju lub innej pracy zaliczeniowej lub dyplomowej, jesteśmy do Twojej dyspozycji – sprawdź ofertę

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: