W naszej ofercie dostępna jest także pomoc w realizacji badań naukowych. Badanie naukowe do opracowania ma charakter przykładowy i ma na celu ukazanie procedur badawczych stosowanych w typowych sytuacjach badawczych, z jakimi mają do czynienia studenci. Moduł dydaktyczny „badania naukowe” stanowi materiał poglądowy będący wzorcem prowadzenia badań typowych dla danego kierunku studiów.

Na tę usługę również udzielana jest licencja prawno-autorska, dzięki czemu materiały te można legalnie wykorzystać przy opracowywaniu własnej pracy, licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej lub innej.

Pomoc w pisaniu prac, jak również pisanie prac licencjackich, magisterskich inżynierskich w kategorii ich wzorców oraz inne usługi są zatem w naszym przypadku objęte pełną ochroną prawną.

Pisanie prac, pomoc w pisaniu prac - zasady prawne

Pobierz

Szczegółowe zasady świadzczenia usług

Szczegółowe zasady świadczenia i korzystania z usług określają nasze dokumenty: umowa, regulamin świadczenia usług oraz warunki gwarancji.

Można je pobrać tutaj:

Jak korzystać legalnie z naszych opracowań? Zasady korzystania z usług

Wykonywane przez nas opracowania naukowe tematów prac stanowią materiał edukacyjny dostosowany do potrzeb konkretnego klienta i objęte ochroną antyplagiatową. Mogą one być wykorzystywane jedynie zgodnie z prawem. Serwis dokłada wszelkiej możliwej staranności, aby udzielać Klientom informacji na temat legalnego wykorzystania zamawianych materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania materiałów przez poszczególnych Klientów, którzy nie przestrzegają warunków zawartych w umowie.

Na wszystkie nasze teksty udzielana jest imienna licencja, dzięki czemu z usług można korzystać legalnie, bez obaw o kwestie związane z prawem autorskim oraz plagiatem.

Pisanie prac, pomoc w pisaniu prac - podstawy prawne

Pobierz regulamin

Nota prawna – korzystanie z usług

 Działamy tylko legalnie - wykonane przez nas opracowania stanowią wzorce prac studenckich, co oznacza, że  mogą być wykorzystane jedynie w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz art. 272 Kodeksu karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

Pisanie prac, pomoc w pisaniu prac - nota prawna

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: