Liczba zadowolonych klientów:

 

Copyright by Cyber-promotor.pl  2000-2022

Kontakt

Adres i dane rejestrowe firmy

Polityka prywatności - pobierz

Jesteśmy polską firmą. Możesz nas sprawdzić w rejestrze przedsiębiorców na stronie Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Nasz serwis zajął  I miejsce w ogólnopolskim rankingu najlepszych serwisów w kraju publikowanym raz w roku przez portal konsumencki Doradca Studenta - zobacz więcej na Doradca Studenta - Rankingi

 

Działamy tylko legalnie - wykonane przez nas opracowania stanowią jedynie wzorce prac studenckich, a więc mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art.272 KK.

Wykonywane przez nas opracowania naukowe tematów prac stanowią materiał edukacyjny dostosowany do potrzeb konkretnego klienta i objęte ochroną antyplagiatową. Mogą one być wykorzystywane jedynie zgodnie z prawem.  Serwis dokłada wszelkiej możliwej staranności, aby udzielać Klientom informacji na temat legalnego wykorzystania zamawianych materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania materiałów przez poszczególnych Klientów, którzy nie przestrzegają warunków zawartych w umowie.

0
Pomoc w pisaniu prac, pisanie prac

Prace licencjackie to pierwsze większe prace naukowe, jakie kończą studia I stopnia. Wymagają one udowodnienia wiedzy kierunkowej studenta oraz wykazania się umiejętnością logicznego myślenia i znajomości literatury przedmiotu. Pisanie prac licencjackich zwykle nie wiąże się z wykonaniem skomplikowanych badań, jednak prace powinny  być oparte choćby na prostszych metodach badawczych, takich jak analiza krytyczna literatury przedmiotu, studium przypadku, analiza porównawcza, prosta analiza finansowa lub niewielkie badanie ankietowe. Prace tego typu zazwyczaj liczą od 25-60 stron. Wymogi niektórych uczelni mogą jednak odbiegać od tego standardu.

Oferujemy pomoc w pisaniu prac licencjackich. Zamawiając tego typu opracowanie, można liczyć zarówno na napisanie tekstu, jak i przeprowadzenie badań, które są dołączane do zamówienia.

Prace licencjackie pomoc

Na kierunkach technicznych studenci muszą często obronić tytuł inżyniera i temu właśnie służy praca inżynierska. Opracowania tego typu mają zwykle charakter projektowy lub analityczny. Najczęściej będzie to zatem projekt rozwiązania jakiegoś problemu występującego w przedsiębiorstwie, projekt urządzenia czy strony internetowej itp. Tym, co odróżnia je od prac licencjackich lub magisterskich, jest konstrukcja - występuje tu część teoretyczna i analityczno-projektowa. Zazwyczaj  objętość tekstu mieści się w przedziale 30-60 stron, aczkolwiek podobnie jak w przypadku innych prac, konkretna uczelnia może ustanowić swoje własne wymogi. Pisanie prac inżynierskich to dla wielu studentów największe wyzwanie. Panuje opinia, że jest to trudniejsze niż napisanie pracy magisterskiej.

Zapewniamy fachową  pomoc w pisaniu prac inżynierskich. Zamawiając tego typu opracowanie, można liczyć zarówno na napisanie tekstu, jak i przeprowadzenie badań, które są dołączane do zamówienia. Korzystając z naszej oferty można zamówić zarówno całościowe opracowania (wzorce), jak i poszczególne elementy - np. sam projekt lub samą część teoretyczną.

Prace licencjackie prace inżynierskie

Praca magisterska to praca dyplomowa, która kończy studia II stopnia. Powinna ona stanowić odzwierciedlenie wiedzy studenta w zakresie kierunku studiów i wykazywać, że posiada on umiejętności rozwiązywania problemów naukowych w tym zakresie. Wymogi formalne i edytorskie zależą od uczelni. Zwykle prace tego typu liczą od 50-80 stron. W niektórych przypadkach mogą jednak wystąpić prace zarówno mniejsze, jak i większe. Pisanie prac magisterskich wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań. Typowe metody badań w tym zakresie to badania kwestionariuszowe (oparte na ankietach), analizy (np. analiza finansowa, wskaźnikowa, porównawcza, krytyczna, analiza aktów prawnych, analiza dokumentów wewnętrznych firmy itp.), studium przypadku, monografia i inne.

Oferujemy też pomoc w pisaniu prac magisterskich. W pakiecie usług można liczyć zarówno na napisanie tekstu, jak i przeprowadzenie badań, które są dołączane do zamówienia. Korzystając z naszych usług, klient może liczyć na przeprowadzenie badań. Realizujemy też zamówienia częściowe - np. na część teoretyczną lub badawczą.

Prace magisterskie Prace licencjackie prace inżynierskie

Pomoc w pisaniu prac - rodzaje prac

Prace tego typu kończą studia podyplomowe. Poziom wymagań jest w tym przypadku wyraźnie niższy niż dla prac magisterskich, inżynierskich, a nawet licencjackich. Ważną cechą jest jednak to, że praca tego typu musi być ściśle związana z kierunkiem studiów. Nie zawsze wymagane są badania. Bardzo często są to prace teoretyczne, o objętości 20-50 stron.

Zapewniamy również fachową pomoc w pisaniu prac dyplomowych. Zamawiając u nas opracowanie, można liczyć zarówno na napisanie tekstu, jak i przeprowadzenie badań oraz ich zredagowanie.

race dyplomowe Prace licencjackie prace magisterskie

Kończą one studia III stopnia lub tzw. szkoły doktorskie. Są to duże teksty, od 120 do nawet 400 stron. Poziom wymagań w zakresie doboru literatury i badań jest znacznie wyższy niż dla prac magisterskich. Wymagana jest też spora ilość literatury obcojęzycznej, najnowszej. Badania zwykle opierają się na kilku metodach, które wzajemnie się uzupełniają. Stąd cena tego typu opracowań nie jest funkcją ilości stron i nie da się jej ustalić jako sumy objętości kliku prac na niższych poziomach studiów. Tu pracy jest dużo więcej.

Prace dyplomowe Prace licencjackie

Prace (rozprawy) doktorskie

To krótkie teksty ba zaliczenie przedmiotu, liczące od 1-15 stron. Pisanie prac zaliczeniowych jest częste podczas sesji. Zakres wymagań ustala wykładowca, standardy są bardzo zróżnicowane, dlatego składając zamówienie na takie opracowanie, należy dokładnie opisać, co jest oczekiwane.

Oferujemy pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych i referatów, esejów i innych opracowań.

referaty prace zaliczeniowe
Pisanie prac licencjackich pisanie prac inżynierskich

W skrócie:

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę