Plan pracy licencjackiej plan pracy magisterskiej do pobrania
22 listopada 2022

Plan pracy licencjackiej – przykład. Jak napisać plan pracy? Plany prac do pobrania

W dzisiejszym poradniku opowiemy jak napisać plan pracy licencjackiej i zaprezentujemy Wam wiele przykładów planów z najpopularniejszych dziedzin, z których najczęściej zamawiacie u nas opracowania. 

Jeśli zamawiasz u nas opracowanie pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej, oryginalny plan pracy dostaniesz od nas gratis - zobacz

 

Spis treści (kliknij, aby przejść do elementu)

 1. Plan pracy licencjackiej - co to jest?
 2. Jak nie należy pisać planu pracy?
 3. Skąd się biorą błędy w planach prac licencjackich?
 4. Jak napisać plan pracy licencjackiej i uniknąć błędów?
 5. Plany prac licencjackich do pobrania

Podsumowanie

 

Plan pracy licencjackiej - co to jest?

Plan pracy licencjackiej to przedstawiona w postaci rozdziałów i podpunktów struktura pracy, którą zamierzamy napisać. Bywa on często mylnie nazywamy spisem treści, jednak, jeżeli już używamy tego pojęcia, to należy zaznaczyć, że jest to próbny spis treści. O spisie treści możemy mówić bowiem wtedy, kiedy praca ma już treść, natomiast przed jej napisaniem mamy do czynienia z planem układu rozdziałów i podpunktów.

W planie pracy licencjackiej należy uwzględnić elementy takie jak: wstęp, rozwinięcie tematu składające się z kilku rozdziałów z podpunktami (najczęściej są to 3 rozdziały z 3-4 podpunktami do każdego rozdziału – zasada ta dotyczy ponad 95% wszystkich prac licencjackich) zakończenia i bibliografii.

Jeśli promotor zażąda od nas dostarczenia planu pracy, warto załączyć do niego również wstępną literaturę (tak robimy w przypadku planów prac przygotowywanych dla naszych Klientów). Chociaż proponowana literatura nie jest standardowym elementem planu pracy, jednak ukazuje ona potencjalny kierunek rozważań autora i stanowi poparcie tezy, że będzie on w stanie zrealizować temat pracy.

Jeśli potrzebujesz planu pracy wraz ze wstępną literaturą – skontaktuj się z nami – zapytaj  o ofertę

 

Jak nie należy pisać planu pracy?

Przede wszystkim nie należy tego robić po linii najmniejszego oporu, na szybko. Należy się przyłożyć. Wyszukiwarka Google jako źródło informacji naukowej to chyba najgorszy z możliwych pomysłów. W wynikach znajdziemy wszystko, tylko nie źródła naukowe. Lepiej wybrać się do biblioteki i poszukać naukowych źródeł.

W naszej karierze zawodowej bardzo często spotykamy się z błędnie zrobionymi planami prac. Co więcej, wielu studentów zaklina się, że taki plan z błędami został zaakceptowany przez promotora. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wielu promotorów wymaga na zaliczenie seminarium oddania planu pracy w pierwszym semestrze. Niewielu jednak te plany czyta uważnie. Skoro student przyniósł „coś”, to znaczy, że jakoś się zaangażował i trzeba dać mu szansę oraz zaliczyć semestr. Efektami tego „czegoś” będziemy martwić się później. A jeśli student się nie zaangażował i nawypisywał w planie pełno bzdur, to niech ma nauczkę i się z tym potem męczy…

Profesjonalne plany prac licencjackich – zapytaj o ofertę

 

Skąd się biorą błędy w planach prac licencjackich?

Większość błędów w planach prac wynika z braku dostatecznej wiedzy w opisywanej tematyce. Nieznajomość podstawowych pojęć, brak oczytania w literaturze przedmiotu czy zwyczajne zaległości ze studiów dają katastrofalne skutki. Widywaliśmy już w planach te same pojęcia wrzucane wielokrotnie do osobnych rozdziałów, zupełnie bez logicznego uzasadnienia, w miejsca do których kompletnie nie pasowały. Czegoś takiego nie da się poprawić. Trzeba napisać plan od nowa. Błędy merytoryczne i logiczne występują bardzo często.

Inny problem to pośpiech, chęć pójścia na skróty. Czyli wyszukiwarka internetowa zamiast biblioteki. To nie jest tak, że wyszukiwarka nie da nam w wynikach dobrych, naukowych źródeł. Trzeba jednak umieć ich szukać i odpowiednio sortować. A tego doświadczenia większość studentów nie posiada, gdyż nie może go mieć. Takiej wiedzy nabywa się po latach pracy naukowej, a nie podczas studiów. Nikt tego studentów zresztą nie uczy.

Kolejny problem to źle dobrany temat pracy. Źle, czyli na przykład narzucony przez promotora, ponieważ student sam nie był w stanie niczego stworzyć. Źle, ponieważ temat został narzucony przez promotora dlatego, że ma on własne plany naukowe i potrzebuje od studentów materiałów do swoich badań. Nigdy nie należy się godzić na narzucanie tematu pracy. O wyborze tematu pracy przeczytacie w osobnym poście.

Promotorzy też często nie są bez winy. Rzadko spotyka się osoby, które wymagają od studentów autentycznego zaangażowania, a więc na przykład dostarczenia na seminarium literatury dotyczącej tematu pracy nie w postaci spisu – listy potencjalnych źródeł, a fizycznych publikacji – książek, ksero z podręczników i monografii naukowych itp. W czasach przed Internetem taki wymóg był powszechny. Obecnie niewielu go stosuje. Tacy promotorzy nie są też popularni wśród studentów jako ci bardzo wymagający. Nikt nie chce mieć wymagającego promotora, a to błąd. Przy wymagającym, ale aktywnie wspierającym studenta promotorze łatwiej się obronić niż mając takiego, który niczego nie wymaga, ale też w niczym nie pomaga. W tym drugim przypadku student ma spore szanse trafić do nas i to z błędnie opracowanym planem pracy, który trudno uratować.

Oryginalne plany prac licencjackich – zapytaj o ofertę

 

Jak napisać plan pracy licencjackiej i uniknąć błędów?

Wbrew pozorom nie jest to trudne, ale wymaga zaangażowania. Przede wszystkim należy oczytać się w literaturze przedmiotu. Już na etapie wyboru tematu warto kierować się tym, w czym czujemy się naprawdę dobrzy, a więc wybrać zakres zagadnień, w których mamy sporą wiedzę naukową. Potem tę wiedzę należy uzupełniać odpowiednimi lekturami. Warto poświęcić dzień wolny na wizytę w bibliotece lub czytelni, pobuszować po półkach, znaleźć odpowiednie źródła. Materiały należy od razu wypożyczyć lub skserować i odpowiednio posortować. Dobrze sprawdzą się kolorowe karteczki, które można przykleić w odpowiednich miejscach i pozaznaczać najważniejsze rzeczy. Całkiem dobrym rozwiązaniem są też biblioteki internetowe, np. Ibuk.pl.

Kiedy już zgromadzimy większość źródeł, należy je przeczytać i przystąpić do tworzenia planu. Pamiętajmy, że nie jest to pełna lista źródeł, będziemy je jeszcze uzupełniać pisząc pracę. Dopiero na tym etapie warto skorzystać z dodatkowych źródeł internetowych. Mogą one w ciekawy sposób uzupełnić źródła naukowe, ale nie powinny ich zastępować. Co prawda w niektórych dziedzinach, w których nauka rozwija się bardzo szybko tych źródeł może być więcej (np. informatyka „lubi” najnowsze źródła internetowe), najczęściej jednak powinien to być dodatek.

Tworząc plan w wersji dla siebie warto też w przypisach zaznaczyć sobie, które źródła do poszczególnych punktów chcemy wykorzystać jako główne. Takiej wersji nie oddamy promotorowi, ale będzie ona później bardzo pomocna dla nas, kiedy już będziemy pisać pracę.

Życzymy zatem powodzenia 😊

Jeśli nie jesteście w stanie samodzielnie stworzyć planu swojej pracy, zawsze możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Tworzymy plany prac, konspekty oraz spis literatury do tematu - skontaktuj się

 

Plany prac licencjackich do pobrania

Poniżej prezentujemy przykładowe plany prac licencjackich opracowane przez naszych pracowników naukowych. Są to autorskie plany prac licencjackich, typowe dla wybranych kierunków. Na ich podstawie można opracować plan własnej pracy.

W plikach PDF dostępne są do pobrania plany wraz z literaturą (opcjonalnie). Dotychczas plany te były dostępne do przeglądania jedynie w naszej stacjonarnej czytelni prac dyplomowych, jednak ze względu na duże zainteresowanie tą tematyką zdecydowaliśmy się je opublikować na stronie internetowej.  Ze względu na to, że są te plany prac licencjackich do pobrania stworzyliśmy w celach marketingowych na przestrzeni kilku lat, źródła podane w bibliografii są nieco starsze. W pracach tworzonych obecnie staramy się wykorzystywać jak najwięcej nowych źródeł.

 

Nauki ekonomiczne

Plany prac z nauk ekonomicznych cechuje własna specyfika. Wynika to z zakresu badań oraz konieczności wykazania się w pracy znajomością określonych technik badawczych. W pracach z nauk ekonomicznych rzadko występuje osobny rozdział metodologiczny (standardem jest zamieszczanie elementów metodologii we wstępie, w związku z czym taki rozdział jest rzadkością i w zasadzie występuje tylko w pracach opartych na badaniach kwestionariuszowych). Klasyczną metodą badań jest studium przypadku przedsiębiorstwa oraz towarzyszące mu metody pomocnicze takie jak analiza finansowa, analiza SWOT, analiza dokumentów źródłowych i inne. Przekłada się to na strukturę planu pracy. W planie pojawi się zatem na pewno charakterystyka przedsiębiorstwa oraz propozycje usprawnień jego działania.

Poniżej omówimy plany prac licencjackich dla poszczególnych dziedzin ekonomicznych, udostępniamy też przykładowe plany prac licencjackich do pobrania.

Ciekawe szablony planów prac z nauk ekonomicznych można znaleźć na stronach uniwersytetów ekonomicznych, np.:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - tutaj
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - tutaj

 

Plan pracy licencjackiej zarządzanie

Plany prac licencjackich z zarządzania liczą zazwyczaj trzy rozdziały uzupełnione o wstęp, zakończenie, spis treści, spis ilustracji oraz ewentualny aneks (Aneksy nie zawsze występują w pracach, dlatego nie są one stałym elementem planu). Pierwszy rozdział zawsze ma charakter teoretyczny i stanowi on przegląd literatury przedmiotu dotyczącej danego tematu. Rozdział drugi, w zależności od wymogów uczelni, może mieć charakter teoretyczny lub metodologiczny. W pierwszym przypadku stanowi on uściślenie zagadnień literaturowych omawianych w pracy. Jeśli wymagany jest rozdział metodologiczny, wówczas zawiera on takie elementy jak: przedmiot badań, cel pracy, problemy badawcze, metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Rozdział trzeci zawsze ma charakter praktyczny. Najczęściej stosowaną metodą badań w przypadku prac zarządzania jest studium przypadku przedsiębiorstwa (case study) uzupełnione o analizę dokumentów. W rozdziale badawczym w pracach z zarządzania zazwyczaj dokonuje się analizy i oceny procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz proponuje się usprawnienia. Rozdział ten powinny kończyć wnioski, a całość pracy – zakończenie.

Temat pracy:

Zarządzanie w warunkach globalizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X

Plan o typowej strukturze - 3 rozdziały z podpunktami (3-4 podpunkty na rozdział). Metodą badawczą jest studium przypadku firmy.

Pobierz pełną wersję planu i literaturę – pobierz

Plan pracy licencjackiej zarządzanie - zamów

 

Plan pracy licencjackiej – przykład – zarządzanie zasobami ludzkimi

Temat pracy:

Przesłanki, zasady i konsekwencje polityki wynagradzania w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy OPAS S.A. w Pacanowie

Typowy wstępny spis treści z zarządzania zasobami ludzkimi powinien liczyć 3 do 4 rozdziałów. Nasz  składa się z trzech rozdziałów oraz obszernej literatury przedmiotu, liczącej 20 pozycji książkowych. Metodą badań zastosowaną w naszym planie jest studium przypadku firmy, jednak nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Bardzo często w pracach zarządzania zasobami ludzkimi można spotkać się też z innymi metodami badań takim jak metody kwestionariuszowe, czyli popularne ankiety, Z metodą monograficzną lub analizą finansową. Wszystko zależy od treści tematu. W przypadku prac dotyczącej tematyki wynagrodzeń często spotykanym rozwiązaniem może być właśnie analiza finansowa.

Pobierz pełną wersję planu pracy i literaturę – pobierz w pdf

Plan pracy licencjackiej zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) - zamów

 

Plan pracy licencjackiej finanse

Prace licencjackie z finansów mają bardzo podobną strukturę do prac z zarządzania. Rzadziej jednak stosuje się w nich osobny rozdział metodologiczny. Zwykle kwestie metodologiczne w tych pracach zamieszcza się we wstępie. Jeśli chodzi o rozdział badawczy najczęściej stosowaną metodą jest analiza finansowa. Mile widziane są również propozycje usprawnień w przedsiębiorstwie.

Temat pracy:

Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa X

Kolejny typowy układ treści, jednak tym razem składający się z 4 rozdziałów, a więc przewidujemy, że praca będzie obszerniejsza, licząca co najmniej 60 stron. Główna metoda badań to w tym wypadku analiza finansowa.

Plan pracy licencjackiej finanse – pobierz

Temat pracy:

Bilans jako źródło informacji przedsiębiorczości

Typowy spis zagadnień z finansów liczy przeciętnie 3 do 4 rozdziałów. W tym wypadku składa się on z czterech rozdziałów, natomiast literatura przedmiotu liczy 18 pozycji.

Pobierz pełną wersję planu pracy i literaturę przedmiotu – pobierz w pdf

Plan pracy licencjackiej finanse – zamów

 

Plan pracy – przykład – bankowość

Temat pracy:

Kredyt mieszkaniowy jako źródło finansowania zakupu nieruchomości na przykładzie banku

Santander Consumer Bank SA

Plan pracy licencjackiej z bankowości powinien składać się z 3 lub maksymalnie 4 rozdziałów. Są bardzo podobne w swojej strukturze do prac z finansów - wszak to dziedzina pokrewna. Nasz przykładowy plan ma 3 rozdziały i aż 37 źródeł literaturowych.

Zobacz pełną wersję planu wraz z literaturą przedmiotu – pobierz w pdf

Plan pracy licencjackiej bankowość – zamów

 

Plan pracy licencjackiej marketing

Temat pracy:

Strategie marketingowe w warunkach trudnego otoczenia na przykładzie firmy X

Praca składająca się z 3 rozdziałów. Pierwszy, teoretyczny stanowi przegląd literatury przedmiotu na temat strategii marketingowych. Rozdział drugi jest opisem przedsiębiorstwa. W tym wypadku jest to piekarnia. Natomiast rozdział trzeci ma charakter badawczy i omawia studium przypadku strategii marketingowych stosowanych w analizowanej piekarni. Metody badawcze to: analiza SWOT, analiza otoczenia. W planie wskazano również propozycje usprawnień.

Plan pracy licencjackiej marketing – pobierz

Plan pracy licencjackiej marketing  – zamów

 

Nauki społeczne i humanistyczne

W tej części poradnika poświęconego planom prac licencjackich przyjrzymy się bliżej pracom z dziedzin humanistycznych takich jak prawo, teologia, bezpieczeństwo czy pedagogika. Różnią się one dość mocno od innych dziedzin.

 

Plan pracy licencjackiej prawo

Prace sprawa są zazwyczaj poświęcone jakiemuś wąskiemu zagadnieniu związanemu z daną gałęzią prawa. Powoduje to, że najczęściej stosowaną metodą badawczą jest analiza aktów prawnych i orzecznictwa, uzupełniona o analizę krytyczną literatury przedmiotu – doktryny. Bardzo rzadko stosuje się inne metody badawcze, jak na przykład metody kwestionariuszowe (ankiety) - praktycznie nie są one stosowane w pracach z tej dziedziny. Ma to istotny wpływ na strukturę planu pracy. W pracach z prawa nie występuje bowiem zazwyczaj część metodologiczna (kwestie te porusza się we wstępie do pracy). Prace licencjackie składają się zatem ze wstępu, trzech lub rzadziej czterech rozdziałów podzielonych na podpunkty oraz zakończenia.

Więcej na temat pisania prac z prawa można znaleźć tutaj:

 • Poradnik opublikowany przez Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się tutaj

 • Poradnik opublikowany przez Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pobierzesz tutaj

 

Temat pracy:

Ustawodawstwo antynarkotykowe w prawie karnym

Ostatnią z popularnych dziedzin, dla której przygotowaliśmy dla Was plan to prawo. Składa się on z typowych trzech rozdziałów oraz literatury, w skład której wchodzą zarówno źródła książkowe jak też akty prawne.

Plan, który tu dla Was przygotowaliśmy, ma dość typową strukturę, spotykaną najczęściej, jednak w przypadku dziedziny takie jak prawo, szczególnie zaś prawo karne struktura pracy może nieco odbiegać od klasycznej. Rozdziałów może być więcej, mogą być one bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o podpunkty lub wręcz przeciwnie - można spotkać się też z pracami licencjacki mi składającymi się wyłącznie z pełnych rozdziałów bez podziału na podpunkty. Kwestię struktury pracy warto zatem skonsultować z promotorem.

Pełna wersja planu pracy wraz z literaturą przedmiotu – pobierz w pdf

Temat pracy:

Postępowanie upadłościowe

W strukturze planu do pracy Postępowanie upadłościowe znajdziemy elementy takie jak wstęp, rozwinięcie tematu składające się z 3 rozdziałów z podpunktami oraz zakończenie i bibliografię

Plan pracy licencjackiej prawo – pobierz

Plan pracy licencjackiej prawo - zamów

 

Plan pracy licencjackiej bezpieczeństwo

Prace z bezpieczeństwa, podobnie jak prace z prawa, opierają się głównie na analizie dokumentów, źródeł, aktów prawnych i literatury. Rzadko wykorzystywane są tu metody ilościowe (np. Badania ankietowe), jednak w przypadku niektórych tematów mogą one wystąpić. Wówczas konieczne będzie uwzględnienie w planie pracy albo osobnego rozdziału metodologicznego, albo dodanie odpowiedniego punktu w rozdziale badawczym. Zazwyczaj jednak ich struktura bardzo przypomina prace z prawa.

Więcej na temat pisania prac z bezpieczeństwa można znaleźć tutaj:

 • Poradnik opublikowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie - tutaj

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” – poradnik pobierzesz tutaj

Temat pracy:

Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprez masowych

Wstępny spis treści pracy dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych, składający się z 3 rozdziałów oraz klasycznych elementów takich jak wstęp, zakończenie i bibliografia.

Plan pracy licencjackiej bezpieczeństwo – pobierz

Plan pracy licencjackiej bezpieczeństwo - zamów

 

Plan pracy licencjackiej pedagogika

Zupełnie odmienną strukturę będą natomiast miały prace z pedagogiki. w tym wypadku rozdział pierwszy omawia zagadnienia teoretyczne wprowadzające do tematu, a jeśli praca składa się z czterech rozdziałów, rozdział drugi będzie je uściślał. Kolejny obowiązkowy element pracy z pedagogiki to rozdział metodologiczny, w którym omawia się problematykę badawczą, cel pracy, hipotezy, metody i techniki badań, organizację przebiegu badań oraz - w przypadku badań ilościowych - charakterystykę badanej populacji. Ostatni rozdział stanowi zawsze prezentację wyników badań oraz wnioski. W planie pracy należy oczywiście uwzględnić też takie elementy jak wstęp i zakończenie.

Więcej na temat pisania prac z pedagogiki można znaleźć tutaj:

 • Państwowa Szkoła Wyższa Im. Papieża Jana Pawła II – poradnik jak napisać pracę licencjacką z pedagogiki  pobierzesz tutaj

 • UMCS – poradnik jak napisać pracę licencjacką z pedagogiki - zobacz tutaj

 

Temat pracy:

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Spis zagadnień typowy dla dziedziny pedagogiki, składa się z 3 rozdziałów, w tym teoretycznego, metodologicznego oraz badawczego. Praca opiera się na badaniu ankietowym, co znajduje odzwierciedlenie w jej strukturze.

Plan pracy licencjackiej pedagogika – pobierz

Plan pracy licencjackiej pedagogika - zamów

 

Dziedziny techniczne

Wśród kierunków technicznych najczęściej zamawiane są opracowania z logistyki i informatyki, dlatego zamieszczamy plany właśnie dla nich. 

 

Plan pracy licencjackiej logistyka

Prace licencjackie z logistyki mają bardzo podobną strukturę do innych prac z dziedzin ekonomicznych takich jak zarządzanie czy finanse. Również składają się one najczęściej z trzech rozdziałów, z których pierwszy jest teoretyczny, wprowadzający w dane zagadnienie, rozdział drugi może stanowić albo uszczegółowienie zagadnień teoretycznych dotyczących danego tematu, albo mieć charakter metodologiczny. Często w rozdziale drugim zamieszcza się charakterystykę badanego przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci stanowi najczęściej analizę procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz propozycje ich usprawnień. Całość pracy powinny kończyć wnioski i zakończenie.

Temat pracy:

Usprawnienie procesów logistycznych w magazynie na przykładzie przedsiębiorstwa ABC

Plan składa się z klasycznych 3 rozdziałów z podpunktami. struktura pracy jest obliczona na około 30 do 45 stron.

Plan pracy licencjackiej logistyka – pobierz

Temat pracy:

Optymalizacja zapasów – rola i znaczenie magazynów

Jest to typowy plan pracy licencjackiej z logistyki. Tego typu prace składają się zwykle z trzech rozdziałów i tak też jest w tym wypadku. Podana literatura jest bardzo obszerna i liczy aż 26 pozycji.

Pełna wersja planu pracy wraz z literaturą przedmiotu – pobierz w pdf

Plan pracy licencjackiej logistyka - zamów

 

Plan pracy licencjackiej – przykład – informatyka

Temat pracy:

Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem

Nasz wstępny spis treści z informatyki składa się z 3 rozdziałów, co jest klasyczne dla tego typu prac i posiada wskazane 22 źródła literaturowe.

W przypadku prac informatyki nie ma jednolitego zalecenia co do liczby rozdziałów. Bardzo często są to bowiem prace projektowe, wymagająca zastosowania nieco innej struktury tekstu niż przy klasycznym licencjacie. Z tego względu, zwłaszcza w przypadku prac politechnicznych, można spotkać się z podziałem tekstu na więcej niż klasyczne 3 lub 4 rozdziały podzielone na podpunkty. Zamiast tego wystąpić może nawet od 5 do 10 rozdziałów, ale nie dzielonych na podpunkty. Wynika to ze specyfiki tematu, charakteru projektu jak również indywidualnych wymagań uczelni i promotora. Plan który możecie pobrać poniżej jest typowy dla tematyki związanej systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach.

Pełna wersja planu pracy wraz z literaturą przedmiotu – pobierz pdf

Plan pracy licencjackiej informatyka - zamów

 

Kierunki medyczne

Ostatnią część naszego poradnika dotyczącego przykładowych planów prac licencjackich poświęcimy pracom związanym z medycyną, a więc pielęgniarstwu, położnictwu i fizjoterapii. Dziedziny te wymagają prac o nieco innej strukturze niż w przypadku reszty kierunków.

 

Plan pracy licencjackiej pielęgniarstwo, położnictwo

Prace z pielęgniarstwa dotyczą najczęściej opieki pielęgniarskiej nad jakimś pacjentem. Występują oczywiście również inne tematy, jednak z naszego doświadczenia wynika, że około 90% prac z tej dziedziny ma sformułowany temat w sposób następujący: „Opieka pielęgniarska nad pacjentem  … + jednostka chorobowa”. Wyznacza to strukturę planu pracy. Plan pracy z pielęgniarstwa powinien zatem zawierać takie elementy jak: wstęp, teoretyczny opis jednostki chorobowej, studium przypadku pacjenta, diagnozę pielęgniarską, plan opieki oraz zakończenie.

Wiele uczelni dostarcza swoim studentom gotowe szablony do pisania prac pielęgniarstwa. Przykłady takich szablonów znajdziecie tutaj:

 • Akademia Nauk Stosowanych  - szablon prac z pielęgniarstwa i położnictwa, przykładowy plan pracy licencjackiej  pielęgniarstwo - pobierz

 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych: - szablon prac z pielęgniarstwa, przykładowy wstępny spis treści pielęgniarstwo - pobierz

 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie - szablon pracy licencjackiej - pobierz

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  - szablon pracy licencjackiej pielęgniarstwo, a tym wstępny spis treści   - pobierz

 

Temat pracy:

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z kamicą nerkową

Tym razem nasz spis składa się z 5 rozdziałów, co wynika ze standardów przyjętych na kierunku pielęgniarstwo. Prace te są zwykle nieco bardziej rozbudowane niż na innych kierunkach. Klasyczne są tu elementy takie jak proces pielęgnowania, diagnoza pielęgniarska czy dyskusja wyników.

Plan pracy licencjackiej pielęgniarstwo - pobierz

Plan pracy licencjackiej pielęgniarstwo - zamów

 

Plan pracy licencjackiej fizjoterapia  

Prace z fizjoterapii w swojej strukturze są bardzo podobne do prac z pielęgniarstwa, dlatego wiele uczelni publikuje dla nich wspólne wytyczne. Poszczególne rozdziały zawierają zatem takie elementy jak: teoretyczny opis jednostki chorobowej lub problemu zdrowotnego, który podlega fizjoterapii, studium przypadku pacjenta, diagnozę fizjoterapeutyczną, plan fizjoterapii oraz wnioski i zakończenie. W odróżnieniu od prac pielęgniarstwa, w pracach z fizjoterapii w zależności od tematu częściej mogą być wykorzystywane metody ilościowe. W takim wypadku niezbędnymi elementami pracy są: metodologia badania (wskazanie celu badań, problemów badawczych, hipotez, metod, technik i narzędzi badawczych, organizacji badań oraz charakterystyka próby badawczej), omówienie wyników badania oraz dyskusja wyników.

Na stronach niektórych uczelni można znaleźć gotowe szablony prac z fizjoterapii. Oto kilka z nich:

 • AWF Kraków - szablon pracy z fizjoterapii, przykładowy spis treści fizjoterapia - pobierz 

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny - szablon pracy z fizjoterapii, przykładowy plan pracy licencjackiej  fizjoterapia - pobierz 

 

Temat pracy:

Rola fizjoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych

Wstępny spis zagadnień pracy poświęconej roli fizjoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych składa się z 4 rozdziałów, co jest typowe dla tej dziedziny. Plan zawiera metodologię oraz rozdział badawczy stanowiących studium przypadku fizjoterapii pacjenta z dolegliwościami bólowymi.

Plan pracy licencjackiej fizjoterapia - pobierz

Plan pracy licencjackiej fizjoterapia- zamów

 

Podsumowanie

Prawidłowa struktura pracy dyplomowej ma duże znaczenie dla późniejszego sukcesu w jej napisaniu. Warto zatem zadbać o odpowiedni podział rozdziałów i podpunktów do nich. Lepiej unikać punktacji wielopoziomowej, gdyż każdy taki podpunkt powinien zawierać omówienie na co najmniej stronę lub półtora, a lepiej dwie lub więcej i odniesienie do kilku pozycji literaturowych. Narzucając sobie zbyt wiele podpunktów do rozdziałów narażamy się na ryzyko, że w rzeczywistości będziemy musieli napisać dużo obszerniejszą pracę niż planowaliśmy i możemy nie zdążyć w terminie. Z tego względu po wstępnym opracowaniu planu, dobrze przyjrzeć się jeszcze mu uważnie i zastanowić się, co możemy uprościć, które zagadnienia dublują się lub są ze sobą na tyle ściśle związane, że można połączyć je w jednym podpunkcie. Im więcej uwagi poświęcimy strukturze pracy na tym etapie, tym mniej będziemy musieli się napracować przy pisaniu poszczególnych rozdziałów i punktów. Warto zatem podejść do tego profesjonalnie.

 

Jeśli nasze przykładowe plany prac licencjackich nie pomogły Wam w przygotowaniu własnych, zawsze możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów. W przypadku zamówienia opracowania całości pracy licencjackiej lub magisterskiej (wzorca) plan pracy otrzymujecie gratis.

Skontaktuj się w sprawie pomocy w pisaniu pracy

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: