Pisanie prac inżynierskich, projekt, pisanie prac, pomoc w pisaniu prac
30 kwietnia 2022

Pisanie prac inżynierskich – co warto wiedzieć?

Prace inżynierskie występują na studiach technicznych. Z ich napisaniem zatem zmagać się będą przede wszystkim studenci politechnik oraz wyższych szkół zawodowych. Powszechnie uważa się, że napisanie pracy inżynierskiej jest trudniejsze niż pracy licencjackiej czy magisterskiej. Przekłada się to także na ceny prac inżynierskich (wzorców).

 

Pisanie prac inżynierskich - na czym polega trudność?

Dla osoby dobrze obeznanej w danej tematyce napisanie pracy inżynierskiej nie stanowi problemu. Tym niemniej, w przypadku tego typu prac należy liczyć się z tym, że ich część badawcza, a często również cała struktura pracy, różni się od typowych prac licencjackich lub magisterskich. Prace tego typu mają bowiem najczęściej charakter projektowy. Niekiedy są też nazywane projektami inżynierskimi. O pracach dyplomowych w formie projektu szerzej pisaliśmy tutaj.

 

Pisanie prac inżynierskich - projekt inżynierski - praca inżynierska jako projekt

Tym, co odróżnia prace inżynierskie od innych prac dyplomowych, jest projekt badawczy, jaki musi się w takiej pracy znaleźć. Projekty mają bardzo różny charakter i zależą tak naprawdę od tego, jaki jest temat pracy. Przykładowo, w pracach z informatyki trzeba liczyć się z koniecznością zaprojektowania strony internetowej, sieci komputerowej, napisaniem jakiejś aplikacji lub zadaniami o podobnym charakterze. Projekty często występują też w pracach inżynierskich z logistyki. W tym wypadku zwykle zadaniem projektowym jest usprawnienie procesów logistycznych w jakiejś firmie. Może to być na przykład projekt optymalizacji powierzchni magazynowej lub projekt usprawnienia procesów transportowych. Paleta możliwości jest zresztą ogromna.

 

Plan pracy inżynierskiej

Plan pracy inżynierskiej może mieć podobną strukturę do innych prac dyplomowych lub też nieco się od nich różnić. Zależy to od wymogów konkretnej uczelni. W przypadku prac inżynierskich często mamy do czynienia z wyraźnym podziałem na część opisową i część badawczą. Plan powinien jednak zawsze zawierać takie standardowe elementy jak wstęp, podział na rozdziały, zakończenie i bibliografię. Elementów tych może być więcej, w zależności od wymagań uczelni i promotora. Aby zobaczyć przykładowe plany prac inżynierskich, przejdź do naszych poradników tutaj. Jeśli potrzebujesz zamówić plan pracy inżynierskiej, możesz zrobić to tutaj.

 

Pisanie prac inżynierskich - wstęp czy konspekt pracy inżynierskiej?

Podobnie jak w przypadku innych prac dyplomowych, przed akceptacją struktury pracy, promotor może wymagać konspektu. Jak pisaliśmy w naszych innych poradnikach na ten temat, konspekt powinien zawierać uzasadnienie wyboru tematu, opis struktury pracy, wskazanie metod technik i narzędzi badawczych. Więcej o konspekt ach przeczytasz tutaj. Jeśli potrzebujesz zamówić konspekt do pracy inżynierskiej, możesz to zrobić tutaj.

 

Pisanie prac inżynierskich - rozdziały w pracy

Po akceptacji planu pracy lub konspektu przez promotora warto przystąpić do pisania rozdziałów pracy. Dobrze to sobie odpowiednio wcześniej rozplanować, na przykład używając technik harmonogramowania i stopniowo realizować postępy w pisaniu w założonych terminach. Należy pamiętać o tym, że ze względu na to, iż prace inżynierskie mają najczęściej charakter projektowy, realizacja takiego projektu zajmuje zwykle znacznie więcej czasu niż przeprowadzanie zwykłych badań do pracy licencjackiej czy magisterskiej.

Przy pisaniu rozdziałów do prac dyplomowych często pojawia się dylemat od czego zacząć - czy od części badawczej, czy teoretycznej. Nie ma tutaj jednej słusznej ścieżki. Dla osób, które nie są zbyt dobrze obeznane w tematyce pracy, lepszym wyjściem będzie rozpoczęcie pisania od części teoretycznej. Pozwoli to bowiem na pogłębienie stanu wiedzy w badanej tematyce i ułatwi pracę nad częścią badawczo-projektową. Z kolei osoby, które są pewne swojej wiedzy w temacie pracy, mogą zacząć od części projektowej. W tym wypadku ułatwienie polega na tym, że kiedy napisze się już część projektową, widać ile stron brakuje do optymalnej objętości pracy. Nie ma zatem potrzeby nadmiernie się rozpisywać, jeśli projekt był duży, lub odwrotnie, jeśli zajął on niewiele stron, można wtedy bez problemu uzupełnić objętość pracy teorią. Warto zauważyć, że profesjonalni redaktorzy piszący prace inżynierskie, o ile nie są ograniczeni koniecznością oddania wcześniej części teoretycznej klientowi, stosują właśnie to drugie podejście. Jest to swego rodzaju opcja „dla zaawansowanych”.

 

Pisanie prac inżynierskich - badania w pracy inżynierskiej

Badania w pracy inżynierskiej, podobnie jak w przypadku innych prac dyplomowych, wynikają bezpośrednio z tematu. O doborze badań do tematu pracy pisaliśmy tutaj. Główna różnica polega jednak na tym, że w przypadku prac inżynierskich, efektem ma być jakieś rozwiązanie usprawniające. Może to być strona internetowa, aplikacja, projekt usprawnienia procesów transportowych lub magazynowych, projekt jakiejś linii produkcyjnej lub cokolwiek innego, co wynika z tematu pracy. Istotne jest to, aby zdiagnozować występowanie jakiegoś problemu, a następnie zaproponować rozwiązanie usprawniające lub optymalizujące. Część badawczą w pracy inżynierskiej zawsze kończy się analizą, w jaki sposób zaproponowane rozwiązanie przyczyniło się do rozwiązania zdiagnozowanego wcześniej problemu.

 

Zakończenie w pracy inżynierskiej. Jak napisać zakończenie do pracy inżynierskiej?

Zakończenie w pracy inżynierskiej w zasadzie nie odbiega od tych, jakie występują w innych formach prac dyplomowych. Ze względu jednak na fakt, iż prace tego typu mają charakter badawczo projektowy, zawsze należy się odnieść do efektów, jakie uzyskano dzięki projektowi. Warto też określić, czy zrealizowano cel pracy lub cel projektu.

 

Pisanie prac inżynierskich - jak sformatować pracę inżynierską?

Jak każda praca dyplomowa, to również praca inżynierska, musi być estetyczna pod względem edytorskim. Należy ją zatem odpowiednio sformatować. O tym, jak sformatować pracę dyplomową, pisaliśmy tutaj.

Warto przyłożyć się do tego zadania, gdyż na kierunkach technicznych, a to właśnie ich najczęściej dotyczą prace inżynierskie, bardzo zwraca się uwagę na estetykę edytorską.

 

Pisanie prac inżynierskich - pomoc w pisaniu prac

Ze względu na specyfikę badawczo-projektową wielu studentów potrzebuje pomocy w pisaniu prac inżynierskich. Doświadczenie nabyte na etapie studiów licencjackich okazuje się w tym wypadku nie zawsze wystarczające. Jeśli już szukacie pomocy, warto wybrać profesjonalną firmę z doświadczeniem, a nie przypadkową osobę, która być może zgodzi się wykonać usługę taniej, jednak niechybnie nie poradzi sobie z tym trudnym zadaniem. To nie jest kryptoreklama. Trafia do nas wiele osób, które wyrzuciły pieniądze na tanie oferty, a potem zostały z niczym, gdyż osoby prywatne, które były chętne tanio zrealizować jakiś temat, szybko kończyły współpracę lub oddawały całkowicie bezwartościowy tekst pełen błędów, ponieważ zadanie to było ponad ich możliwości. Praca inżynierska powinna być pisana przez specjalistę z danej dziedziny. Niestety, na rynku pojawiają się tanie oferty osób podających się za fachowców, jednak nie mają nic wspólnego, z dziedzinami, z których próbują pisać prace inżynierskie. W naszej firmie zatrudniamy wyłącznie wysokiej klasy specjalistów, często doktorantów i doktorów z doświadczeniem promotorskim, którzy są doskonale obeznani w tematyce prac, jakie tworzą. Nigdy nie dojdzie zatem do sytuacji, że prace z informatyki lub logistyki pisze polonista lub socjolog, który nie ma pojęcia o tych dziedzinach, co potem skutkuje błędami rzeczowymi w pracy. Nasi redaktorzy odbywają też regularne szkolenia i są na bieżąco ze wszystkimi nowościami w dziedzinie pisania prac inżynierskich. Nie ma zatem ryzyka niekończących się poprawek nanoszonych przez promotorów czy plagiatu. Zapewniamy też umowę i szeroki pakiet poprawek gwarancyjnych zawartych w warunkach gwarancji.

Jeśli nasze porady dotyczące pisania prac inżynierskich nie pomogły Wam w przygotowaniu własnych, zawsze możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów. W przypadku zamówienia opracowania całości pracy licencjackiej lub inżynierskiej (wzorca) plan pracy otrzymujecie gratis.

Skontaktuj się w sprawie pomocy w pisaniu pracy

Wróć do strony głównej

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: