Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej?
01 września 2021

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej?

Opracowanie wstępu do pracy licencjackiej stanowi bardzo ważny etap jej przygotowania. Dla  wielu studentów stanowi to nie lada wyzwanie. Niewielu wie, że zgodnie z zasadami tworzenia tekstów naukowych, wstęp powinno pisać się na samym końcu, już po napisaniu całości pracy, a więc rozdziałów merytorycznych, a nawet zakończenia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wstęp to najważniejsza część pracy, którą czytają recenzenci i komisja. Bardzo ważne zatem jest, aby podkreślić w nim wszystkie atuty pracy. Przed napisaniem pracy tak naprawdę nie wiemy, co wyjdzie nam w niej najlepiej. Wstęp natomiast ma koncentrować się na atutach pracy, w pewien sposób odwracać uwagę od drobnych niedociągnięć lub tego co wyszło słabiej.

Wstęp do pracy licencjackiej a konspekt

Często zdarza się, że studenci mylą wstęp w konspektem pracy. Nawet sami promotorzy niekiedy nie stosują prawidłowego nazewnictwa metodologicznego i każą studentom pisać wstęp przed przystąpieniem do pracy. Takie zachowanie wynika nie tyle z niewiedzy promotora, lecz z podejścia, że student nie odróżnia tego typu pojęć. Promotor zamiast wytłumaczyć studentowi czym jest wstęp, a czym konspekt ułatwia sobie życie i po prostu każe pisać wstęp. Nie jest to prawidłowe podejście. wstęp i konspekt to dwie różne rzeczy. O tym, co powinien zawierać konspekt dowiecie się w osobnym artykule. w tym miejscu skupimy się na wstępie.

Uzasadnienie wyboru tematu pracy licencjackiej

Wstęp powinien zachęcać do zapoznania się z całością tekstu. Na początku należy zatem uzasadnić wybór tematu i wskazać, dlaczego jest on ciekawy i wartościowy naukowo. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że studenci często mają z tym problem. Uzasadniając wybór tematu należy odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:

  • Dlaczego wybrałem taki właśnie temat?
  • Co w tym temacie jest dla mnie interesujące?
  • Co wybrany przeze mnie temat wnosi nowego z naukowego punktu widzenia?

Odpowiedzi na te pytania stanowią właśnie uzasadnienie wyboru tematu.

Wstęp do pracy licencjackiej a metodologia

W dalszej części wstępu należy opisać krótko kwestie metodologiczne, a więc wskazać przycinek jaki jest cel pracy, jakie są problemy badawcze oraz jakie naukowe metody badań wybrano, aby zrealizować cel pracy.

Powyższe pojęcia są dla wielu studentów niezrozumiałe. Można oczywiście skorzystać z literatury metodologicznej, jednak w wielu przypadkach terminy te są zdefiniowane dość mętnie. Spróbujmy zatem określić, czym one są.

Co to jest cel badań, cel pracy?

Cel pracy czy też prowadzonych w jej ramach badań stanowi odpowiedź na pytanie, jaki efekt chcemy uzyskać zajmując się daną tematyką badawczą, co chcemy przez to osiągnąć, jakie efekty uzyskać. cel pracy, czy też prowadzonych badań powinien mieć formę zdania twierdzącego lub równoważnika zdania.

Co to jest problem badawczy?

Kolejny termin, z jakim mają problem studenci to problem badawczy. Jest to pojęcie bardzo blisko związane z celem pracy. W tym wypadku jednak problem badawczy ma formę pytania, a nie odpowiedzi na nie. Student, pisząc swoją pracę, powinien w tym momencie sformułować pytania na jakie ma ona odpowiedzieć. Te pytania to właśnie problemy badawcze. Warto nadmienić, że problemach czy może występować pojedynczo, jako problem główny, ale też problemów badawczych może być kilka. Wówczas mamy do czynienia z problemami cząstkowymi.

Wstęp do pracy licencjackiej a metody i techniki badawcze

Kolejny aspekt jaki powinien znaleźć się we wstępie to metody i narzędzia badawcze. Metod, technik oraz narzędzi badawczych występuje cała bardzo szeroka paleta, jest to zatem temat na odrębny artykuł. W tym miejscu warto tylko pamiętać, że we wstępie powinny one zostać wskazane.

Omówienie treści pracy we wstępie

Kolejne akapity wstępu powinny zostać poświęcone treści pracy. Należy zatem opisać, co znajduje się w poszczególnych rozdziałach ze wskazaniem ich największych atutów. Takimi samymi atutami mogą być na przykład bogaty przegląd literatury, badania własne, własny autorski projekt itp.

Jak zakończyć wstęp do pracy licencjackiej?

Wstęp powinno kończyć krótkie podsumowanie. Należy w nim wskazać, czy zrealizowano cel pracy. Zazwyczaj pisze się, że cel pracy został zrealizowany i jest to dobrze widziane. W rzadkich przypadkach może jednak zdarzyć się, że cel pracy nie został zrealizowany, należy wówczas uzasadnić dlaczego tak się stało. Taka sytuacja to kolejny powód, dla którego wstęp pisze się po napisaniu całej pracy. W przypadku, jeśli badania poszły w innym kierunku lub z jakiegoś innego powodu nie zrealizowano założonego pierwotnie celu pracy, warto właśnie we wstępie zmodyfikować cel pracy, który przyjęto wcześniej, dostosowując go do zakresu badań i treści pracy. Lepiej bowiem dokonać takiej modyfikacji we wstępie pracy niż na sztywno trzymać się konspektu i wcześniejszych ustaleń. Każdy doświadczony promotor poradzi, aby zastosować takie rozwiązanie. Na koniec warto dodać zdanie podsumowujące całość rozważań.

I to tyle. Jak się okazuje napisanie dobrego wstępu wcale nie jest takie trudne. Życzymy powodzenia😊

Skontaktuj się

Wróć do strony głównej

 

 

 

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: