Projekt licencjacki Praca dyplomowa jako projekt jak napisać projekt licencjacki
28 kwietnia 2022

Projekt licencjacki. Praca dyplomowa jako projekt. Jak napisać projekt licencjacki?

Masz problem z napisaniem projektu licencjackiego? Pomożemy! Mamy bogate doświadczenie w tym zakresie - sprawdź ofertę

Co to jest projekt licencjacki? Czym jest projekt dyplomowy?

Świadcząc usługi pomocy w pisaniu prac często spotykamy się z zapytaniami o projekty licencjackie. Nie jest to nowa forma prac dyplomowych, jednak w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna. W tym artykule postaramy podzielić się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem w pisaniu projektów licencjackich.

Projekt licencjacki, określany też jako projekt dyplomowy, jest formą klasycznej pracy licencjackiej, jednak pisanej według zasad metodyki zarządzania projektami. Jest to obecnie bardzo popularne podejście w wielu dziedzinach, dlatego też nie powinno dziwić, że rozwiązanie takie postanowiono przyjąć również na niektórych uczelniach. Według Davida Allena, twórcy metody Getting Things Done „każdy cel, którego osiągnięcie wymaga więcej niż jednej czynności, jest projektem” [1]. Idąc tym tropem, niektóre uczelnie postanowiły nadać pracom licencjackim właśnie formę projektu. Nie jest to nic nowego, gdyż na kierunkach technicznych prace projektowe funkcjonowały od zawsze. Nie nadawano im jednak nazwy „projekt licencjacki”, a samą część projektową traktowano jako część badawczą takiej pracy.

Obecnie podążając za modą na zarządzanie projektowe, na niektórych uczelniach i kierunkach wprowadzono właśnie tę formę.

Na Twojej uczelni również wprowadzono projekt licencjacki zamiast pracy dyplomowej? Nikt nie potrafi Ci pomóc w napisaniu pracy? My pomożemy! Sprawdź ofertę

 

Czym różni się projekt licencjacki od pracy licencjackiej?

W zasadzie projekt licencjacki w bardzo niewielkim stopniu różni się od klasycznej pracy licencjackiej. Główna różnica odnosi się do struktury projektu. Klasyczne prace licencjackie składają się zazwyczaj ze wstępu, najczęściej 3 rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu treści i spisu ilustracji oraz opcjonalnie – aneksu. Jeśli chodzi o rozdziały w pracy licencjackiej, możliwe są dwa warianty. W pierwszym z nich występuje następujący układ: rozdział teoretyczny, rozdział metodologiczny oraz rozdział badawczy. Z taką strukturą mamy najczęściej do czynienia w pracach z dziedzin takich jak pedagogika, socjologia, psychologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka oraz we wszelkich innych, w których często korzysta się z badań ankietowych. Drugi wariant struktury pracy licencjackiej jest nieco inny. Po wstępie występuje rozdział teoretyczny stanowiący wprowadzenie do zagadnienia, którego dotyczy temat, kolejny rozdział natomiast to uszczegółowienie tematyki przedstawionej w rozdziale pierwszym. Ostatni rozdział pracy ma wówczas charakter badawczy i mogą się z nim w nim znaleźć zarówno elementy metodologiczne, jak też przedstawienie wyników badań. Wyjątkiem od reguły są prace z kierunków takich jak prawo, administracja czy bezpieczeństwo. W tym wypadku wszystkie rozdziały mają charakter badawczy oparty najczęściej na analizie aktów prawnych i analizie dokumentów, przy czym stosuje się zasadę od ogółu do szczegółu.

Projekty licencjackie mają inną strukturę. Zwykle składają się one z czterech części: wstępu, części teoretycznej, części projektowej zwanej też badawczą oraz zakończenia. Występują tu oczywiście również takie klasyczne elementy jak spis treści, spis ilustracji i bibliografia. Również w tym wypadku opcjonalnie możemy mieć do czynienia z aneksem. O strukturze projektu licencjackiego piszemy w kolejnym punkcie.

Mamy bogate doświadczenie w pisaniu projektów licencjackich. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami - kontakt

 

Jak napisać projekt licencjacki?

Projekt licencjacki pisze się w zasadzie tak samo jak pracę licencjacką. Należy zatem pamiętać o zebraniu odpowiedniej ilości literatury, stworzeniu właściwej struktury (planu) pracy, z zachowaniem wymogów dla projektu licencjackiego (szablony dotyczące struktury zwykle są dostępne na stronach uczelni, jeśli nie można je zobaczyć w dalszej części naszego artykułu), odpowiednim doborze badań i prezentacji wyników. Sama metodyka pracy naukowej nie różni się zatem niczym od klasycznej pracy licencjackiej. Wszelkie nasze poradniki dotyczące pisania prac licencjackich mają zatem stuprocentowe zastosowanie dla projektów licencjackich – zobacz poradniki, jak napisać pracę licencjacką.

Projekty licencjackie tworzymy lat. Skorzystaj z naszego doświadczenia - sprawdź ofertę

 

Projekt licencjacki – struktura

Masz problem z napisaniem konspektu, struktury lub planu projektu licencjackiego? Chętnie pomożemy. Sprawdź ofertę - zobacz

Jak wspomnieliśmy wcześniej, najważniejszym elementem odróżniającym pracę licencjacką od projektu licencjackiego jest struktura takiej pracy. Poniżej prezentujemy typową strukturę projektu licencjackiego, opracowaną na podstawie przykładowych struktur z wielu uczelni wraz z omówieniem zawartości poszczególnych elementów.

Struktura projektu licencjackiego (plan projektu licencjackiego):

 1. Wstęp

Podobnie jak w pracy licencjackiej również w projekcie licencjackim konieczne jest rozpoczęcie tekstu od wstępu. Struktura wstępu nie różni się niczym od tego jaki występuje w typowych pracach licencjackich. Jak napisać taki wstęp - zobacz tutaj.

 

 1. Cel i zakres projektu

Bardzo często w projektach licencjackich występuje osobny dział określony jako „cel i zakres projektu”. Nie zawsze jest on wyodrębniony jako osobna kategoria, bywa, że zagadnienia te umieszcza się po prostu we wstępie do projektu. Chcąc jednak odróżnić czymś pracę licencjacką od projektu licencjackiego, niektóre uczelnie zdecydowały się na takie właśnie rozwiązanie. Cel projektu to określenie, co student w jego ramach chce osiągnąć (np. celem projektu może być  stworzenie strony  internetowej dla firmy X, stworzenie planu opieki pielęgniarskiej dla pacjenta z jakimś schorzeniem, zaprojektowanie kampanii edukacyjnej na jakiś temat itp.). Zakres projektu to z kolei opisanie tego, czego projekt będzie dotyczył. Ta część powinna być nieco bardziej rozbudowana, gdyż należy wskazać zakres zagadnień, których projekt licencjacki będzie dotyczył. Nie jest to być może streszczenie całego projektu, aczkolwiek ma to podobny charakter.

 

 1. Część teoretyczna projektu

Część teoretyczna projektu licencjackiego to nic innego jak część teoretyczna klasycznej pracy licencjackiej. Może ono obejmować jeden lub dwa rozdziały podzielone na podpunkty.

 

 1. Część praktyczna projektu

Część praktyczna projektu jest odpowiednikiem rozdziałów metodologicznego badawczego w klasycznej pracy licencjackiej. W tej części należy zatem przedstawić metodologię badań lub pracy projektowej, a więc omówić zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze, w przypadku projektów, których celem jest stworzenie czegoś materialnego - można opisać charakterystykę stosowanych materiałów. W dalszej części przedstawia się analizę badań własnych lub sprawozdanie z postępów prac projektowych (np. przy tworzeniu strony internetowej na potrzeby projektu licencjackiego opisuje się poszczególne etapy prac uzupełnione zdjęciami z postępów wykonywanego projektu).

 

 1. Podsumowanie i wnioski końcowe

Podsumowanie i wnioski końcowe to również element, który występuje w klasycznych pracach licencjackich. W projektach są one zazwyczaj traktowane jako osobna kategoria, a nie część rozdziału badawczego. Podsumowanie i wnioski końcowe mogą też być traktowane jako odpowiednik zakończenia pracy licencjackiej. W klasycznych pracach licencjackich, wnioski były zwykle elementem rozdziału badawczego, natomiast podsumowanie stanowiło zakończenie pracy. W projektach licencjackich stanowią one najczęściej odpowiednik zakończenia pracy, ale koniecznie uzupełnionego o wnioski z badań.

 

 1. Literatura

To po prostu bibliografia użyta w pracy. Zestawienie to wykonuje się dokładnie na takich samych zasadach jak w klasycznych pracach licencjackich.

 

 1. Wykaz tabel

Jest to spis wszystkich tabel użytych w projekcie i wykonuje się go dokładnie tak samo jak w typowych pracach licencjackich.

 

 1. Wykaz rysunków

Jest to spis wszystkich rysunków, które pojawiły się w projekcie i również wykonuje się go tak samo jak w zwykłej pracy licencjackiej.

 

 1. Spis treści

Spis treści może występować na samym początku lub na samym końcu pracy, w zależności od tego, jakie podejście stosuje dana uczelnia. Statystycznie najczęściej spis treści występuje na początku tekstu, dla wygody czytelnika.

 

Projekt licencjacki – praca dyplomowa jako projekt – w których szkołach?

 

Projekt licencjacki czyli praca dyplomowa określana jako projekt jest mimo wszystko pewną rzadkością. Występuje on w zaledwie kilku szkołach w Polsce, przy czym w niektórych z nich tylko na wybranych kierunkach. Szkoły, które stosują projekt licencjacki to:

 • WSAiB – wybrane wydziały,

 • WSB – większość kierunków,

 • Uniwersytet Łódzki – wybrane kierunki,

 • Uniwersytet Radomski – wybrane kierunki.

 

Jeśli jeszcze gdzieś to rozwiązanie jest stosowane, dajcie nam znać, chętnie uzupełnimy nasze poradniki o dodatkowe informacje na ten temat - kontakt.

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe wytyczne uczelni, na których stosowane są projekty licencjackie:

 

 - WSAiB - zobacz (pobierz plik pdf)

 - Uniwersytet Łódzki - zobacz (pobierz plik pdf)

-  WSB  - zobacz

 

Ile  kosztuje projekt licencjacki? Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej w formie projektu?

 

Jeśli samodzielnie nie jesteście w stanie poradzić sobie ze stworzeniem projektu licencjackiego, zawsze możecie skorzystać z naszej pomocy naukowej. Ceny napisania projektu licencjackiego zasadniczo nie odbiegają od typowych prac licencjackich. O kosztach nie decyduje bowiem to, że dana praca nazywa się projektem, ale realna pracochłonność. Dość istotne różnice cenowe będą zatem występowały raczej między dziedzinami niż między pracami z tej samej dziedziny formie projektu lub klasycznej. Nasze cenniki prac licencjackich są takie same jak dla projektów licencjackich.

 

Bibliografia:

[1] Allen D., Getting Things Done, Penguin Lcc Us ,  2015

[2]

 Praca (projekt) licencjacka na Wydziale Zarządzania WSAIB  im. E. Kwiatkowskiego W Gdyni

https://wsaib.pl/images/simplefilemanager/Wytyczne_dotyczace_pracy_licencjackiej_2019.pdf.

[3] Praca dyplomowa w formie projektu, Uniwersytet Łódzki, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/16692/117_129_Galkowski.pdf;sequence=1

­[4] Praca dyplomowa w formie projektu, Uniwersytet Radomski,  https://uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=4940

 

Zobacz też:

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: