Liczba zadowolonych klientów:
0
Pomoc w pisaniu prac, pisanie prac

W dzisiejszym wpisie opowiemy Wam o tym, jak powinny wyglądać przykładowe plany prac licencjackich z kierunków ekonomicznych (zarządzanie, finanse, logistyka, marketing). W pierwszej części naszego wpisu zaprezentowaliśmy plany prac licencjackich do pobrania w wersji pdf. Dzisiaj dowiecie się, czym charakteryzują się plany prac licencjackich z najczęściej zamawianych kierunków studiów.

 

Plan pracy licencjackiej zarządzanie

Plany prac licencjackich z zarządzania liczą zazwyczaj trzy rozdziały uzupełnione o wstęp, zakończenie, spis treści, spis ilustracji oraz ewentualny aneks (Aneksy nie zawsze występują w pracach, dlatego nie są one stałym elementem planu). Pierwszy rozdział zawsze ma charakter teoretyczny i stanowi on przegląd literatury przedmiotu dotyczącej danego tematu. Rozdział drugi, w zależności od wymogów uczelni, może mieć charakter teoretyczny lub metodologiczny. W pierwszym przypadku stanowi on uściślenie zagadnień literaturowych omawianych w pracy. Jeśli wymagany jest rozdział metodologiczny, wówczas zawiera on takie elementy jak: przedmiot badań, cel pracy, problemy badawcze, metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Rozdział trzeci zawsze ma charakter praktyczny. Najczęściej stosowaną metodą badań w przypadku prac zarządzania jest studium przypadku przedsiębiorstwa (case study) uzupełnione o analizę dokumentów. W rozdziale badawczym w pracach z zarządzania zazwyczaj dokonuje się analizy i oceny procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz proponuje się usprawnienia. Rozdział ten powinny kończyć wnioski, a całość pracy – zakończenie.

Plan pracy licencjackiej zarządzanie – pobierz

 

Plan pracy licencjackiej finanse

Prace licencjackie z finansów mają bardzo podobną strukturę do prac z zarządzania. Rzadziej jednak stosuje się w nich osobny rozdział metodologiczny. Zwykle kwestie metodologiczne w tych pracach zamieszcza się we wstępie. Jeśli chodzi o rozdział badawczy najczęściej stosowaną metodą jest analiza finansowa. Mile widziane są również propozycje usprawnień w przedsiębiorstwie.

Plan pracy licencjackiej finanse – pobierz

 

Plan pracy licencjackiej logistyka

Prace licencjackie z logistyki mają bardzo podobną strukturę do innych prac z dziedzin ekonomicznych takich jak zarządzanie czy finanse. Również składają się one najczęściej z trzech rozdziałów, z których pierwszy jest teoretyczny, wprowadzający w dane zagadnienie, rozdział drugi może stanowić albo uszczegółowienie zagadnień teoretycznych dotyczących danego tematu, albo mieć charakter metodologiczny. Często w rozdziale drugim zamieszcza się charakterystykę badanego przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci stanowi najczęściej analizę procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz propozycje ich usprawnień. Całość pracy powinny kończyć wnioski i zakończenie.

Plan pracy licencjackiej logistyka – pobierz

 

Ciekawe szablony planów prac z nauk ekonomicznych można też znaleźć na stronach uniwersytetów ekonomicznych, np.:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - tutaj
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - tutaj

 

Jeśli nasze przykładowe plany prac licencjackich nie pomogły Wam w przygotowaniu własnych, zawsze możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów. W przypadku zamówienia opracowania całości pracy licencjackiej lub magisterskiej (wzorca) plan pracy otrzymujecie gratis.

 

Skontaktuj się w sprawie pomocy w pisaniu pracy

Wróć do strony głównej

Czytaj inne porady

 

Plan pracy licencjackiej przykład. Część 2 – nauki ekonomiczne

06 kwietnia 2022
studentka pisze plan pracy licencjackiej logistyka nauki ekonomiczne

CYBER-PROMOTOR.PL