Liczba zadowolonych klientów:
0
Pomoc w pisaniu prac, pisanie prac

Ostatnią część naszego poradnika dotyczącego przykładowych planów prac licencjackich poświęcimy pracom związanym z medycyną, a więc pielęgniarstwu, położnictwu i fizjoterapii. Dziedziny te wymagają prac o nieco innej strukturze niż w przypadku reszty kierunków.

Plan pracy licencjackiej pielęgniarstwo, położnictwo

Prace z pielęgniarstwa dotyczą najczęściej opieki pielęgniarskiej nad jakimś pacjentem. Występują oczywiście również inne tematy, jednak z naszego doświadczenia wynika, że około 90% prac z tej dziedziny ma sformułowany temat w sposób następujący: „Opieka pielęgniarska nad pacjentem  … + jednostka chorobowa”. Wyznacza to strukturę planu pracy. Plan pracy z pielęgniarstwa powinien zatem zawierać takie elementy jak: wstęp, teoretyczny opis jednostki chorobowej, studium przypadku pacjenta, diagnozę pielęgniarską, plan opieki oraz zakończenie.

 

Plan pracy licencjackiej pielęgniarstwo - pobierz

 

Wiele uczelni dostarcza swoim studentom gotowe szablony do pisania prac pielęgniarstwa. Przykłady takich szablonów znajdziecie tutaj:

  • Akademia Nauk Stosowanych  - szablon prac z pielęgniarstwa i położnictwa, przykładowy plan pracy licencjackiej  pielęgniarstwo - pobierz

  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych: - szablon prac z pielęgniarstwa, przykładowy plan pracy licencjackiej  pielęgniarstwo - pobierz

  • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie - szablon pracy licencjackiej - pobierz

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  - szablon pracy licencjackiej, przykładowy plan pracy licencjackiej  pielęgniarstwo   - pobierz

 

Plan pracy licencjackiej fizjoterapia  

Prace z fizjoterapii w swojej strukturze są bardzo podobne do prac z pielęgniarstwa, dlatego wiele uczelni publikuje dla nich wspólne wytyczne. Poszczególne rozdziały zawierają zatem takie elementy jak: teoretyczny opis jednostki chorobowej lub problemu zdrowotnego, który podlega fizjoterapii, studium przypadku pacjenta, diagnozę fizjoterapeutyczną, plan fizjoterapii oraz wnioski i zakończenie. W odróżnieniu od prac pielęgniarstwa, w pracach z fizjoterapii w zależności od tematu częściej mogą być wykorzystywane metody ilościowe. W takim wypadku niezbędnymi elementami pracy są: metodologia badania (wskazanie celu badań, problemów badawczych, hipotez, metod, technik i narzędzi badawczych, organizacji badań oraz charakterystyka próby badawczej), omówienie wyników badania oraz dyskusja wyników.

 

Plan pracy licencjackiej fizjoterapia - pobierz
 

Na stronach niektórych uczelni można znaleźć gotowe szablony prac z fizjoterapii. Oto kilka z nich:

  • AWF Kraków - szablon pracy z fizjoterapii, przykładowy plan pracy licencjackiej  fizjoterapia - pobierz 

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny - szablon pracy z fizjoterapii, przykładowy plan pracy licencjackiej  fizjoterapia - pobierz 

 

Jeśli nasze przykładowe plany prac licencjackich nie pomogły Wam w przygotowaniu własnych, zawsze możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów. W przypadku zamówienia opracowania całości pracy licencjackiej lub magisterskiej (wzorca) plan pracy otrzymujecie gratis.

Skontaktuj się w sprawie pomocy w pisaniu pracy

Wróć do strony głównej

 

Plan pracy licencjackiej przykład. Część  4 – kierunki medyczne

06 kwietnia 2022
studenci piszą plan pracy licencjackiej pielęgniarstwo, położnictwo

CYBER-PROMOTOR.PL