Pisanie prac tanio czego lepiej unikać

Uwaga na nieprofesjonalne oferty!

 

Pisanie prac tanio - wynik z Google - jeden z serwisów ogłoszeniowych ma swojej ofercie takie ogłoszenie.

Czy naprawdę ktoś sądzi, że osoba, która już na etapie ogłaszania swoich usług w Internecie robi tyle błędów, może napisać pracę profesjonalnie? 

Wybór takiego "redaktora" niehybnie skończy się ośmieszeniem na uczelni i koniecznością ponownego zamówienia pracy, tym razem w naprawdę profesjonalnym serwisie. 

Pisanie prac tanio - na co lepiej uważać?

Czy najtańsze oferty, jakie można znaleźć w Internecie, są naprawdę najtańsze i godne uwagi?

Niedawno robiliśmy badanie rynku w zakresie cen usług pisania prac na zamówienie. Przeanalizowaliśmy wiele stron firmowych, prywatnych oraz serwisów ogłoszeniowych z branży.  Prace dyplomowe i zaliczeniowe oferowane są po różnych cenach, od bardzo niskich po skrajnie wysokie – rekord to praca dyplomowa (wzór) nawet powyżej 10 000 zł.  Na tle konkurencji o akceptowalnym poziomie jakości usług Cyber-promotor oferuje pisanie prac tanio. Zaobserwowaliśmy też pewien wyraźny trend. „Najtańsze” oferty, podawane w postaci ceny od strony, w rzeczywistości tanie nie były - stąd użycie cudzysłowu. Przyjrzyjmy się zatem praktykom zawyżania „niskich” cen.

Pisanie prac tanio - uwaga na nieuczciwe praktyki!

Najczęściej stosowaną nieuczciwą praktyką w przypadku oferowania prac o bardzo niskich cenach jest plagiat lub autoplagiat. Bądźmy szczerzy - oryginalna praca dyplomowa czy zaliczeniowa (wzór) pisana od podstaw przez magistra lub doktora kierunku, którego dotyczy temat, nie może kosztować 10 zł za stronę. Nawet Biedronka płaci lepiej pracownikom, a tam nie trzeba być magistrem ani doktorem. Takie oferty stanowią najczęściej plagiat, próbę wyłudzenia lub inny rodzaj oszustwa.

Naszą konsternację wzbudziły też oferty na tanie pisanie prac zawierające błędy ortograficzne.  Tak, to nie pomyłka ani fejk - spójrzcie na załączony poniżej obrazek - jest to zrzut ekranowy z wyszukiwarki Google. Czy naprawdę chcielibyście potem wstydzić się za czyjeś błędy ortograficzne i brak kompetencji? Ktoś, kto już na etapie tworzenia oferty dla klienta, która ma go zachęcić do skorzystania z usług, nie zadaje sobie na tyle trudu, żeby choćby sprawdzić pisownię (skoro jej nie zna), czy choćby zwrócić uwagę, że autokorekta podkreśla błąd ortograficzny, nie jest wart uwagi! Takie tanie oferty pisania prac mogą w praktyce okazać się bardzo drogie, gdyż w efekcie praca najprawdopodobniej i tak wyląduje w koszu na śmieci, a Wy będziecie musieli skorzystać z profesjonalnego serwisu zatrudniającego osoby kompetentne. Wielu naszych klientów ma podobne wcześniejsze doświadczenia, więc przestrzegamy!

Tam, gdzie oferowano, jak mogłoby się wydawać, najniższe ceny występowało też wiele ukrytych kosztów. Zapłacić dodatkowo trzeba zatem na przykład za antyplagiat, konieczność poprawek występujących z powodu nieudolności piszącego, a nawet rzeczy tak elementarne jak wykonanie spisu treści czy spisu ilustracji (elementy te wstawia się automatycznie jednym kliknięciem myszy, więc nie są one czasochłonne) lub bibliografii. „Pisanie prac tanio” – czy rzeczywiście? U nas to wszystko jest już wliczone w cenę. A tam trzeba dopłacić. Bardzo często oszukańczą praktyką przy niskich cenach jednostkowych jest też umawianie się z klientem na mniejszą liczbę stron, a dostarczanie pracy o wiele obszerniejszej, naciągając tym samym klienta na dodatkowe koszty i tłumacząc mu, że praca po prostu taka wyszła.

Cyber-promotor nigdy nie stosuje takich praktyk. Cena zawarta w umowie jest stała i gwarantowana, nawet jeżeli praca wyjdzie obszerniejsza niż pierwotnie ustalono. Klient ma stuprocentową gwarancję, że zapłaci tyle, ile ustalono w kosztorysie i zawarto w umowie, a zakres tego, co otrzyma w zamówieniu jest dokładnie rozpisany w załączniku do umowy.  

Pisanie prac tanio, ale rzetelnie, fachowo, bez przedpłat oraz ukrytych kosztów i bez plagiatu

Porównaniu do najniższych cen, jakie znajdziecie na serwisach ogłoszeniowych oferujących pomoc w pisaniu prac ceny Cyber-promotora wyrażone w liczbach nie będą może najtańszą opcją. Tyle tylko, że jest to porównanie z tymi wszystkimi nie do końca uczciwymi ofertami, które albo ukrywają koszty i końcowa cena, dużo wyższa niż u nas, pojawia się dopiero po wystawieniu ostatecznego rachunku klientowi, albo też są to oferty osób niekompetentnych, które nie mogąc znaleźć zatrudnienia w profesjonalnych serwisach, wymagających od pracowników poważnych kwalifikacji, działają na własną rękę, świadcząc usługi na tyle niskiej jakości, że klient w efekcie i tak musi potem wybrać profesjonalny serwis. A to, ile wstydu i upokorzenia w międzyczasie zazna, jest tylko wartością dodaną do niskiej ceny. Czy zatem warto aż tak oszczędzać? Praca dyplomowa daje kwalifikacje na całe życie, czy zatem te parę złotych więcej przy gwarantowanym sukcesie robi aż taką różnicę?

W tym sensie nasze usługi są niedrogie. Cena jest bowiem zawsze gwarantowana i nie wzrośnie w trakcie świadczenia usługi.

Pisanie prac tanio - zapytaj o cenę swojej pracy bez zobowiązań

Pisanie prac tanio, szybko, bez plagiatu

Mamy świadomość tego, że budżet studenta może być ograniczony, obowiązków jest dużo, a praca dyplomowa napisana być musi.  Wiele osób studiujących łączy bowiem życie rodzinne, zawodowe i naukę. Nie jest to łatwa sytuacja. Staramy się zatem redukować ceny naszych usług, jednak nigdy nie robimy tego kosztem jakości. Niskie ceny utrzymujemy dzięki efektowi skali (ogromnej liczbie zamówień przy niskich marżach), gdyż jesteśmy dużą firmą, z bogatym doświadczeniem, a klienci chętnie nas sobie polecają. Dzięki temu koszty reklamy są również dużo niższe, a to przekłada się na możliwość utrzymywania cen na niższym pułapie niż konkurencja.

W związku z powyższym możemy oferować pisanie prac tanio, ale z zachowaniem wysokiej jakości. Wszystkie nasze opracowania piszą specjaliści z tytułem co najmniej magistra, a w zespole mamy też wielu doktorów. Prace dyplomowe, jak również prace zaliczeniowe są oryginalne, pisane od podstaw, nie są kompilacją wcześniejszych tekstów na bazie szablonów. Fraza „pisanie prac tanio” oznacza przecież nie tylko po najniżej oferowanej cenie, ale przede wszystkim bez ukrytych kosztów, z gwarancją ceny ustalonej w umowie, która nagle nie wzrośnie o 50 lub 100%, kiedy trzeba zapłacić za wykonaną usługę. Chodzi przecież o to, aby przejść przez proces obrony pracy lub zaliczenia przedmiotu jak najbardziej bezproblemowo i komfortowo. Lepiej zatem wybrać ofertę profesjonalną, od firmy z udokumentowaną działalnością gospodarczą i ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, z gwarancją poprawek i pewnością, że praca nie będzie plagiatem niż narażać się na ryzyko wstydu i upokorzenia na uczelni, jeśli tania oferta od osoby prywatnej okaże się kompletną porażką.

Pisanie prac tanio - gwarancja stałej ceny - wyceń pracę bez zobowiązań

Sprawdź, na co uważać wybierając najtańsze na rynku oferty pisania prac - czytaj

Struktura pracy dyplomowej

Spis treści:

Z czego składa się praca dyplomowa?

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej?

Część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej

Jak napisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej?

Co jeszcze zawiera praca dyplomowa? Pozostałe elementy pracy dyplomowej

Z czego składa się praca dyplomowa?

Prace dyplomowe powinny charakteryzować się typową dla nich strukturą. Zgodnie z przyjętą regułą, każda praca tego typu powinna posiadać następujące części:

 • Wstęp, zawierający takie elementy jak: uzasadnienie wyboru tematu, krótki opis tego, co praca zawiera, wskazanie, jakie są jej największe atuty, jakie są jej cele, problemy badawcze, z jakich metod i technik badawczych korzystano; prawidłowo cel pracy pisze się po jej napisaniu, a więc na samym końcu;

 • Część teoretyczna – zazwyczaj obejmuje ona jeden lub dwa rozdziały, w których przedstawia się przegląd literatury poświęconej tematyce pracy dyplomowej;

 • Część metodologiczna – występuje opcjonalnie, występuje ona co prawda w większości prac, jednak w przypadku niektórych kierunków można z niej zrezygnować. Wówczas zagadnienia metodologiczne należy zawrzeć we wstępie; takie rozwiązanie może mieć zastosowanie w pracach poglądowych, głównie z takich kierunków jak bezpieczeństwo, prawo, wybrane kierunki ekonomiczne (na przykład finanse, zarządzanie lub inne);

 • Część badawcza nazywana inaczej empiryczną, to część pracy dyplomowej, w której przedstawia się wyniki i analizę badań własnych; część ta powinna zawierać wnioski, a w przypadku niektórych kierunków także dyskusję wyników (na przykład w pracach z pielęgniarstwa lub psychologii jest to zwykle wymagane);

 • Zakończenie, które powinno zawierać podsumowanie całej pracy, ogólne wnioski oraz odniesienie się do tego, czy jej cel został zrealizowany;

 • Bibliografię.

Oprócz standardowych elementów wskazanych powyżej, wszystkie prace dyplomowe powinny zawierać też elementy techniczne, takie jak:

 • Spis treści,

 • Spis tabel;

 • Spis rysunków;

 • Wykaz skrótów, jeśli takowe w pracy występują.

Pamiętaj również o stronie tytułowej. Każda uczelnia, posiada inny wzór, który można pobrać ze strony www.

Zobacz więcej: pomoc w pisaniu prac dyplomowych

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej?

Każdą pracę, niezależnie z jakim rodzajem pracy dyplomowej mamy do czynienia, rozpoczyna wstęp. Na początku należy zamieścić informację, z jakiego powodu wybrało się akurat taki temat, a także opisać, jak inni autorzy odnosili się do omawianej tematyki pracy.  Jak wspomniano, pisanie pracy dyplomowej wymaga opracowania go dopiero po napisaniu całości. Dlaczego? Dzieje się tak, gdyż we wstępie wskazujemy informacje, o czym jest praca, jakie problemy badawcze zostały w niej zawarte, jaki jest jej cel, jakie wykorzystano metody i techniki badań. Wszystkie te elementy mogą jeszcze ewoluować i zmieniać się w znacznym zakresie podczas pisania pracy, z tego względu pisanie wstępu na samym początku jest zwyczajnie nieracjonalne. Nie wiemy bowiem jeszcze, co tak naprawdę będzie atutem pracy, czy zrealizujemy cel, czy zaplanowane badania rzeczywiście będą przebiegały w takiej formie, jak na początku zakładaliśmy. Wstęp dodatkowo zawiera także opis poszczególnych rozdziałów pracy, a szczegółowe pomysły na nie mogą przecież ulegać zmianie podczas pisania. Ważne jest też wskazanie we wstępie atutów pracy, a to jest możliwe dopiero, kiedy praca jest już w całości ukończona.  

Masz problem z napisaniem wstępu do pracy dyplomowej? Nasza profesjonalna pomoc w pisaniu prac rozwiąże Twój problem. Pisanie prac tanio sprawdź ofertę

Część teoretyczna pracy dyplomowej

Każda praca dyplomowa musi zawierać część teoretyczną. W rozdziale lub rozdziałach teoretycznych należy przedstawić przegląd wybranej literatury oraz materiałów źródłowych, który odpowiada tematowi pracy. Warto korzystać z jak najnowszej literatury, gdyż jest to dodatkowo punktowane przy ocenie pracy dyplomowej. Niekiedy promotorzy wręcz narzucają regułę, że literatura ma być wydana po określonym roku (np. literatura nie starsza niż 2010 rok). W rzeczywistości jednak nie jest to prawidłowe zalecenie, gdyż stosując się do niego sztywno, łatwo można pominąć najbardziej wartościowe klasyczne pozycje literaturowe, poświęcone danej tematyce. Powoduje to, że zaczynamy pracować na źródłach wtórnych, napisanych na podstawie klasyków literatury przedmiotu, bez zagłębiania się w źródła pierwotne. Nie służy to pozytywnie jakości pracy. Pisanie prac dyplomowych powinno obejmować zarówno źródła nowe, pochodzące z wydawnictw periodycznych, publikujących nowości w danej dziedzinie, ale też wartościowe klasyki, bez odniesienia się do których tak naprawdę nie można wyczerpać tematu.

Skąd się zatem bierze takie zalecenie promotorów? Jest to pewna droga na skróty. Niektórzy promotorzy uznają bowiem, że student nie będzie w stanie stwierdzić, co w literaturze jest aktualne, a co nie i będzie mniejsze ryzyko błędów, jeśli będzie pracować na literaturze nowszej, nawet jeśli będzie to literatura nieco gorszej jakości i pominie się wartościowe, ale starsze źródła.

Rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej

W przypadku większości prac dyplomowych konieczne jest także stworzenie rozdziału metodologicznego. Każda praca dyplomowa, zawierająca rozdział metodologiczny, powinna w nim uwzględniać takie elementy jak:

 • Przedmiot badania – musi być zawsze spójny z tematem pracy dyplomowej;

 • Cel badania;

 • Hipotezy badawcze (opcjonalnie, nie zawsze ich formułowanie jest konieczne);

 • Problem/y (pytanie/a) badawcze;

 • Metody, techniki i narzędzia badawcze;

 • Organizacja badań.

Nie każda praca zawiera osobny rozdział metodologiczny. Jeżeli na danym kierunku studiów nie przewiduje się go (np. prawo, bezpieczeństwo, niektóre kierunki ekonomiczne), należy przedstawić wskazane powyżej informacje we wstępie, zwracając uwagę na cel i przedmiot badania oraz metody i techniki badawcze. Pisanie prac dyplomowych uwzględnia różne podejścia do metodologii i jest to właśnie przykład jednego z nich.

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac dyplomowych wymaga znajomości metodologii badań naukowych. Praca dyplomowa otrzyma pozytywną ocenę tylko wtedy, jeśli będzie w niej prawidłowo opisana metodologia (nawet, jeśli nie ma osobnego rozdziału metodologicznego). Wielu promotorów uważa, że rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej stanowi jej najważniejszą część, gdyż ukazuje on faktyczną umiejętność prowadzenia badań naukowych przez studenta. Jednocześnie ta właśnie część prac dyplomowych sprawia studentom najwięcej problemów. Wynika to z faktu, że dobrych podręczników z metodologii jest niewiele, a te które są dostępne, zwykle są napisane trudnym, mało zrozumiałym językiem.

Jeśli zatem mamy problem z napisaniem części metodologicznej, warto sięgnąć po pomoc w pisaniu prac dyplomowych, aby zawczasu rozwiać ewentualne pytania i wątpliwości.

Pisanie prac tanio. Profesjonalna pomoc - prace dyplomowe – sprawdzona oferta – zobacz

Jak napisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej?

Kolejny bardzo ważny etap, jaki obejmuje pisanie prac dyplomowych to część badawcza. Jej struktura zależy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj badań stosujemy. W przypadku często wykorzystywanych w pracach dyplomowych badań ankietowych,  zawiera ona elementy takie jak: charakterystyka próby badawczej, analiza wyników badania oraz wnioski własne. W przypadku prac dyplomowych, w których występuje studium przypadku jakiejś organizacji (na przykład przedsiębiorstwa), struktura części badawczej może przykładowo zawierać takie elementy jak: charakterystyka badanego podmiotu (na przykład firmy), analiza i ocena stanu obecnego, diagnoza występujących problemów, rekomendacje i wnioski. Zwykle w pracach tego typu podaje się też propozycje usprawnień działania badanego podmiotu lub analizowanych procesów.

Metod badawczych jest bardzo dużo i przykłady tego typu można mnożyć, co będzie miało przełożenie na strukturę rozdziału badawczego, z tego względu zachęcamy do lektury naszych pozostałych poradników, poświęconych konkretnym rodzajom badań typowych dla określonych kierunków studiów.

Warto zadać sobie pytanie, czy każda praca dyplomowa ma charakter badawczy. Niektórzy studenci uważają, że jeśli ich praca ma charakter poglądowy i jest oparta głównie na analizie źródeł, wówczas nie jest pracą badawczą. Jest to błędne podejście. Nawet prace określane jako „teoretyczne”, wiążą się z zastosowaniem określonych metod i technik badawczych, choćby takich jak krytyczna analiza literatury, analiza dokumentów i źródeł, analiza doktrynalna (analiza aktów prawnych) itp. Pisanie prac dyplomowych zawsze bowiem wymaga jakiejś formy badań.

Masz problem z napisaniem rozdziału badawczego? Zaufaj ekspertom. Profesjonalna pomoc jest dostępna tutaj.

Co jeszcze zawiera praca dyplomowa? Pozostałe elementy pracy dyplomowej

Pisanie prac dyplomowych wymaga zamieszczenia  jeszcze kilku innych elementów, takich jak: zakończenie, bibliografia oraz strony techniczne. W zakończeniu należy odnieść się do informacji, które zostały opisane w pracy, wskazać własne spostrzeżenia oraz uzyskane wyniki.

Na końcu pracy dyplomowej podaje się bibliografię, w której umieścić należy wszystkie zawarte w pracy materiały źródłowe. Są to: literatura, akty prawne oraz publikacje w formie elektronicznej.

Nie zapomnijmy też o tak zwanych stronach technicznych, wśród których należy wskazać spisy, a więc spis treści i ilustracji, które są umieszczane na początku lub na samym końcu pracy, ewentualny wykaz skrótów, jeśli stosowaliśmy je w pracy (jest to częste pracach związanych z prawem, gdzie bardzo często skraca się teksty ustaw, aby nie zawyżać sobie współczynników zbieżności w systemach antyplagiatowych, w innych dziedzinach skróty występują rzadziej).

W niektórych pracach występuje też aneks, który zawiera dodatkowe elementy pracy takie jak ankieta, dokumenty źródłowe lub inne zestawienia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pisania prac dyplomowych, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji – skontaktuj się

Może cię też zainteresować:

Prace dyplomowe - pomoc – oferta

Prace dyplomowe z finansów

Prace dyplomowe z prawa

Prace dyplomowe z logistyki

Prace dyplomowe z informatyki

Prace dyplomowe - zobacz wszystkie kierunki

 

Pisanie prac dyplomowych prace dyplomoweucieszona absolwentka

Na skróty

Pisanie prac dyplomowych – najczęstsze trudności

Pisanie prac dyplomowych to nie lada wyzwanie, z którym musi się zmierzyć każdy student, bowiem obrona pracy  jest ostatnim etapem kończącym studia. Niestety w wielu przypadkach dotarcie do tego etapu jest trudne, co wiąże się głównie z napisaniem pracy dyplomowej. Trudności najczęściej mogą wynikać z braku wsparcia promotora, niewłaściwego wyboru katedry lub złego wyboru tematu pracy dyplomowej. Wymienione problemy zdają się być najczęstszą przyczyną niepowodzenia i przedłużenia terminu obrony. Takie sytuacje mogą powodować dużo stresu i odbierać chęci w tworzeniu pracy. Nasze wzorcowe prace dyplomowe stanowią jednak ogromną pomoc i niewątpliwie pomogą w obronie dyplomu.

Pisanie prac tanio - zobacz ofertę pisania prac dyplomowych

 

Zasady pisania pracy dyplomowej

Jak zabrać się za pisanie dyplomowej? Prace dyplomowe wymagają zachowania określonej procedury postępowania. Najważniejsze kroki zostaną przedstawione poniżej.

Krok 1. Temat pracy dyplomowej

Pisanie prac dyplomowych wiąże się z wyborem tematu. Nie może on być dziełem przypadku. Jeżeli tak się stanie, jest to pierwszy krok do późniejszych problemów z pisaniem pracy dyplomowej. Najlepiej wybrać temat z kręgu własnych zainteresowań, w którym czujemy się pewnie. Dobrze też, jeśli temat nie jest skomplikowany i materiały źródłowe do niego są powszechnie dostępne. Obrona pracy sama w sobie dostarczy wielu emocji, więc lepiej ich sobie nie dokładać podczas pisania pracy. Wybór trudnego tematu o wąskim zakresie miewa co prawda zalety, jednak nie zawsze jest dobry. Atutem unikatowego tematu niewątpliwie będzie to, że ryzyko wystąpienia przypadkowych zbieżności w systemach antyplagiatowych będzie stosunkowo niewielkie. Ponadto, tematy rzadkie, niepowtarzalne, zwykle są oceniane wyżej od tematów typowych.  Niestety tego typu tematy są też obarczone licznymi wadami.  Pisanie prac dyplomowych na tematy rzadkie może wiązać się z utrudnionym dostępem do źródeł informacji naukowej. Brak odpowiedniej literatury fachowej może skutecznie zablokować pisanie pracy.  Należy zastanowić się czy: posiadamy materiały źródłowe, które wystarczą do napisania pracy o określonej przez uczelnię liczbie stron oraz czy wątki w pracy nie będą się powtarzać. Pamiętajmy, że ma to wpływ na późniejszą ocenę za pracę. Warto więc wybrać kilka tematów i sprawdzić, z którym z nich będzie nam się pracowało najlepiej.

Przy wyborze tematu pracy dyplomowej mogą okazać się gotowe bazy tematów. Mając podane przykładowe tematy łatwiej będzie nam sformułować własny. Nikt z niektórych baz można korzystać w ten sposób, że zaczerpniemy z nich temat naszej pracy bezpośrednio. Oczywiście wymaga to zgody właściciela bazy tematów. Wówczas nie musimy się martwić o samodzielne formułowanie tematu. Bardzo szeroki wybór tematów, które można sobie legalnie „zawłaszczyć” oferuje serwis Cyber-promotor.pl. Dodajmy, że baza jest całkowicie nieodpłatna, a pobierając z niej temat NIE zobowiązujemy się do późniejszego zamówienia usług płatnych. Pisanie prac dyplomowych jest niewątpliwie łatwiejsze, jeśli dobrze czujemy się w temacie, który wybraliśmy. Warto zatem skorzystać z bazy.

Baza tematów prac dyplomowych serwisu Cyber-promotor.pl – pobierz

Krok 2. Pisanie prac dyplomowych - plan pracy i podział tekstu

Po wybraniu tematu pracy i rozeznaniu się w dostępnych materiałach źródłowych warto opracować plan pracy dyplomowej. Nie jest to warunek konieczny, aby napisać pracę, jednak taki plan pomaga uporządkować myśli i często jest to też wymagane przez promotora, który chce wiedzieć, w jakim kierunku student zamierza rozwinąć swoją pracę. Skonsultowanie planu pracy z promotorem ma jeszcze tę zaletę, że unikniemy błędów na dalszym etapie pisania pracy dyplomowej.   

Pamiętajmy, że na tym etapie mamy do czynienia z planem pracy, a nie spisem treści. Ten drugi powstanie dopiero wtedy, kiedy zostanie już napisana cała praca dyplomowa. Studenci często mylą te pojęcia.

Krok 3. Struktura i treść pracy dyplomowej

Pisanie prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich nie może być dziełem przypadku. Praca dyplomowa powinna charakteryzować się typową dla niej strukturą. Zgodnie z przyjętą regułą prace dyplomowe powinny zawierać następujące części:

 • Wstęp;

 • Część teoretyczna;

 • Część metodologiczna;

 • Część badawcza nazywana inaczej empiryczną;

 • Zakończenie,

 • Bibliografia.

W pracy dyplomowej występują też elementy techniczne, takie jak:

 • Strona tytułowa;

 • Spis treści;

 • Spis ilustracji (rysunków i tabel);

 • Wykaz skrótów, jeśli występują w pracy.

Pisanie prac dyplomowych wymaga zatem zachowania określonej struktury. Uczelnie zazwyczaj udostępniają swoim studentom odpowiednie poradniki, w których publikują dokładne wymagania. Warto zapoznać się z takim dokumentem, gdyż zaoszczędzi to później wiele pracy przy dostosowywaniu swojego dzieła do konkretnych wymogów.

Jeśli masz problem z zaplanowaniem struktury swojej pracy, przydatna może być profesjonalna pomoc w pisaniu prac – sprawdź ofertę

 

Prace dyplomowe - najczęściej popełniane błędy

Wiedząc już, jak praca dyplomowa powinna być napisana, zastanówmy się teraz jak uniknąć błędów.

Podczas pisania pracy dyplomowej mogą pojawić się błędy, które obniżą ocenę za pracę. Wiąże się ono bowiem z zachowaniem bardzo ścisłych reguł, które wpływają na możliwość dopuszczenia pracy do obrony przez promotora i jej późniejszą ocenę.   Chodzi tu nie tylko o strukturę i stronę edytorską pracy, ale przede wszystkim o ogólne zasady tworzenia tekstów naukowych.

Warto więc przed wysłaniem do promotora kilka razy sprawdzić pracę lub poprosić o jej sprawdzenie inne osoby, najlepiej takie, które obronę prace dyplomowej mają już za sobą lub zajmują się profesjonalnie tworzeniem tekstów naukowych. Pozwoli to wyeliminować błędy odpowiednio wcześniej.

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac dyplomowych i konsultacje metodyczne dla studentów. Pisanie prac tanio  - sprawdź ofertę

 

Wśród najczęściej występujących błędów w pracach dyplomowych wyróżnia się:

 • Brak spójności treści z tematem pracy dyplomowej;

 • Brak logicznego sensu treści pracy;

 • Stosowanie tautologii – czyli powtarzania wyrazów o tym samym znaczeniu;

 • Brak odwołania do źródeł;

 • Brak lub błędnie opracowana część metodologiczna pracy dyplomowej,

 • Wprowadzanie nieprawidłowych informacji np. Dat lub nazwisk, a także treści niepotwierdzonych naukowo;

 • Błędnie wprowadzone definicje;

 • Używanie zdrobnień lub kolokwializmów, należy posługiwać się wyłącznie językiem naukowym stosowanym w danej dziedzinie nauki;

 • Błędy ortograficzne i interpunkcyjne;

 • Brak lub błędnie dodane przypisy;

 • Duża ilość cytowanych dosłownie treści, zamiast stosowania parafrazy;

 • Plagiat – używanie cudzych treści bez oznaczenia autora;

 • Zniekształcanie materiałów źródłowych;

 • Brak zachowania proporcji pomiędzy rozdziałami;

 • Niezastosowanie struktury pracy dyplomowej np. Brak spisu treści, bibliografia lub zakończenia.

Jak zatem widać, pisanie prac dyplomowych wymaga zapamiętania długiej listy reguł i stosowania się do nich. Wielu studentów ze względu na brak doświadczenia nie radzi sobie ze stosowaniem się do tak licznych zasad i w związku z tym sięga po pomoc w pisaniu prac dyplomowych.

 Bardzo ważnym aspektem jest też ogólna estetyka pracy. Nawet najlepiej napisana praca, nie zawierająca błędów logicznych lub rzeczowych, ale niedbale sformatowana lub nie sformatowana w ogóle, może zostać odrzucona ze względu na jej nieestetyczny wygląd. Podobnie jak w innych dziedzinach życia, pierwsze wrażenie liczy się również w przypadku oddania pracy promotorowi. Jeśli otrzyma on tekst, który będzie zawierał różne czcionki, niesformatowane akapity, nie będzie miał odpowiednio wytłuszczonych pogrubionych nagłówków rozdziałów i podpunktów oraz właściwie opisanych ilustracji, promotor nie będzie chciał go sprawdzić, gdyż może mieć podejrzenie, że taka praca dyplomowa została po prostu skopiowana z różnych źródeł internetowych. Tak więc, pisanie prac dyplomowych wymaga zachowania odpowiedniej estetyki graficznej, gdyż dzięki temu, nawet słabiej napisana praca zrobi lepsze wrażenie.

 

Masz problem z napisaniem pracy dyplomowej? Pomoc w pisaniu prac dyplomowych zapewni zespół doświadczonych i wykwalifikowanych redaktorów z platformy Cyber-promotor.pl, którzy swoją wiedzą pomogą przebrnąć przez ostatni etap na drodze do odebrania dyplomu – sprawdź ofertę.

Pisanie prac dyplomowych - najczęstsze błędy, trudności i wyzwania

Pisanie prac dyplomowych przez osobę, która nie ma w tym doświadczenia wiąże się z ryzykiem poważnych błędów i trudności. Dzięki naszej pomocy możesz ich uniknąć.

Przeczytaj, jak prawidłowo pisze się prace dyplomowe oraz jakie błędy mogą w nich potencjalnie wystąpić.

Pisaie prac dyplomowych - błędy - praca dyplomowa

Nieodpłatny dobór tematu pracy

Wybór tematu pracy stanowi bardzo ważny etap pisania prac dyplomowych. Źle dobrany temat może stwarzać problemy już nie tylko na etapie pisania pracy dyplomowej, ale też na obronie, co może przełożyć się na gorszą ocenę w dyplomie. Nie warto zatem ryzykować.

Cyber-promotor oferuje bezpłatną bazę tematów prac dyplomowych oraz nieodpłatne konsultacje eksperckie w zakresie doboru tematu pracy. Dzięki bazie możesz przejrzeć ponad 1200 tematów z 84 dziedzin. Korzystanie z bazy jest nieodpłatne, a dodatkowo nie zobowiązujesz się do późniejszego korzystania z usług. Baza jest całkowicie darmowa. Jedyne co musisz zrobić, to wyrazić zgodę na nasz newsletter, w którym otrzymasz poradniki dotyczące pisania prac dyplomowych oraz – od czasu do czasu – informacje o promocjach, które mogłyby Cię zainteresować, jeśli na dalszym etapie okaże się, że jednak masz jakiś problem z napisaniem pracy dyplomowej i chcesz skorzystać z naszych usług. Wybierając temat z bazy do niczego się jednak nie zobowiązujesz.

Ciekawostka: wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, kiedy klienci przysyłali nam listy tematów do wyboru otrzymane od promotorów, które były pobrane z naszej bazy. Baza jest co prawda przeznaczona dla studentów i tworząc ją nie mieliśmy na myśli leniwych promotorów, którzy ułatwiają sobie pracę dzięki nam, jednak nie będziemy robić z tego afery. Koniec końców tematy i tak mają służyć studentom. W jaki sposób je otrzymają, jest sprawą drugorzędną. Uważamy jednak, że jeśli promotor korzysta z naszej bazy, to w imię poszanowania przepisów prawa, powinien on podać źródło. Nasze tematy to jednak własność intelektualna objęta ochroną prawno-autorską.

Wy studenci, korzystajcie sobie natomiast z naszej bazy do woli i nie musicie podawać źródła, z którego zaczerpnęliście temat😊 Macie na to naszą zgodę! Miłego użytkowania i wielu sukcesów na obronie😊

Przejdź do bazy tematów prac dyplomowych

Jeśli nie zainteresował cię żaden z tematów w naszej bazie, możesz skorzystać z nieodpłatnego doradztwa eksperckiego w zakresie doboru tematu pracy dyplomowej. wówczas musisz skontaktować się z naszym biurem i podać zakres zainteresowań naukowych, na jaki chcesz stworzyć temat. dostaniesz nieodpłatne propozycje tematów od naszych ekspertów.

Pomoc w stworzeniu planu pracy i doboru literatury

Temat już wybrany? Kolejny krok to stworzenie planu pracy i wybranie podstawowej literatury przedmiotu. Pisanie prac dyplomowych wymaga zaplanowania wszystkich kroków, a temu służy właśnie plan (niekiedy nazywany błędnie spisem treści) Jeśli zamawiasz wzorzec całej pracy dyplomowej, tę usługę otrzymasz od nas całkowicie za darmo. Co więcej, plan możesz modyfikować i przedstawić nam zaproponowane zmiany, a my uwzględnimy je również nieodpłatnie. To taki bonus dla klientów, którzy składają większe zamówienia.

Niektórzy studenci chcą całkowicie samodzielnie  pisać swoje prace dyplomowe, nie posiłkując się pomocami dydaktycznymi, jednak wybrali trudne tematy i mają spory problem ze stworzeniem właśnie planu pracy. W takim wypadku również mogą liczyć na naszą pomoc zamawiając plan pracy ze wstępną literaturą. Zastanawiacie się być może, dlaczego do planu pracy dołączamy literaturę przedmiotu? Czy po to, aby usługa była droższa? Oczywiście, że nie!  A zatem dlaczego?

Plan pracy stanowi autorską koncepcję ujęcia tematu. Gdybyśmy nie wskazali literatury potrzebnej do jego opracowania, gotowy plan pracy dyplomowej nie byłby żadnym ułatwieniem, a wręcz przeciwnie. Podążanie za koncepcją autora będącego wieloletnim pracownikiem naukowym i zazwyczaj również doświadczonym promotorem prac naukowych, mogłoby okazać się dla studenta zbyt dużym wyzwaniem. Plany prac robimy bowiem ambitne, na poziomie, który zadowoli najwybredniejszego recenzenta. Jednakże, aby zrobić taki ambitny plan pracy, niepowtarzalny i wyraźnie różniący się od planów prac o podobnej tematyce, konieczne jest sięgnięcie do literatury przedmiotu, najlepiej albo najnowszej, albo do klasycznych pozycji z danej dziedziny, do których każdy student może łatwo dotrzeć. Jeżeli zamówiony plan pracy dyplomowej ma stanowić realną pomoc w samodzielnym napisaniu pracy, literatura musi być przede wszystkim dostępna dla studenta. Aby klient mógł bez problemu dotrzeć do proponowanej literatury, staramy się wybierać najnowsze publikacje dostępne w zeszytach naukowych publikowanych w Internecie oraz klasyczne podręczniki akademickie, które są dostępne w większości bibliotek uczelni wyższych. Z tego względu w cenie planu pracy dyplomowej otrzymasz również spis literatury przedmiotu niezbędny do napisania pracy - zobacz. Naszym celem jest bowiem jak największe ułatwienie Ci samodzielnego napisania pracy.

Potrzebujesz planu pracy - skontaktuj się z naszym konsultantem

Konspekt pracy dyplomowej - potrzebna pomoc? Nie ma sprawy!

Pisanie prac dyplomowych bardzo często wymaga wcześniejszego stworzenia konspektu. Nie jest obligatoryjny, jednak przed ostatecznym zaakceptowaniem tematu i struktury pracy wielu promotorów go wymaga. W ramach naszych usług możesz zamówić także konspekt pracy dyplomowej. Jest to specyficzny twór naukowy, którego konstrukcja ma niewiele wspólnego ze słownikową definicją tego słowa. Powoduje to, że studenci, którzy próbują napisać konspekt, tak jak uczono ich tego w liceum, po prostu nie dostają zaliczenia. Konspekt pracy dyplomowej to bowiem coś zupełnie innego, co ma z góry narzuconą strukturę, mającą niewiele wspólnego z tym, co rozumiemy przez słowo „konspekt” w języku polskim. Niestety tylko niewielu promotorów uświadamia studentów, w jaki sposób mają napisać konspekt pracy dyplomowej. Pozostali są zdani sami na siebie lub jeśli są kreatywni - na naszą pomoc.

Wielu studentów próbuje wygoglować informację jak napisać konspekt pracy dyplomowej? O ile podpowiemy wujkowi G, że chodzi nam o konspekt pracy dyplomowej, a nie konspekt w ogóle, mamy pewne szanse otrzymać właściwe wyniki. Tym niemniej, nawet wówczas nie ma gwarancji, że wyświetli się nam to, co potrzeba. Istnieją co prawda poradniki na ten temat, jednak prócz naszych artykułów zamieszczonych w sekcji porady Cyber-promotora, trudno jest znaleźć takie, które są napisane faktycznie przystępnym językiem. Pisanie prac dyplomowych wymaga bowiem również znajomości metodologii pracy naukowej. Pojawia się tam bowiem szereg enigmatycznych pojęć takich jak: cel pracy, problem badawczy, pytania badawcze, hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze, statystyczne metody testowania hipotez, test t-studenta, test Shapiro-Wilka oraz wiele innych dziwnych pojęć. Dla osoby obeznanej w tematyce metodologii prac naukowych są to pojęcia łatwe i oczywiste, jednakże dla studenta, który ma po raz pierwszy z nimi do czynienia rozróżnienie takich terminów jak cel pracy i problem badawczy, nie mówiąc już o testach statystycznych,  może okazać się barierą nie do przezwyciężenia. Wówczas przychodzimy z pomocą my, doświadczeni pracownicy naukowi.

Konspekt pracy dyplomowej stanowi osobną usługę, którą możesz zamówić niezależnie od tego czy zamierzasz potem korzystać z pomocy w pisaniu prac, czy też nie. Dla wielu studentów stworzenie przez nas profesjonalnego konspektu jest wystarczającą pomocą, która ukierunkowuje ich na tyle, że nie muszą już korzystać z kolejnych odpłatnych materiałów do stworzenia pracy dyplomowej.

Bardzo wielu klientów (realnie większość) jednak, widząc pozytywne efekty i profesjonalizm naszej kadry naukowej, postanawia nawiązać dalszą współpracę. Jeśli zatem interesuje cię konspekt, możesz zamówić go osobno, bez zobowiązania do dalszego korzystania z usług, ale zachęcające efekty (w praktyce piątka otrzymana na seminarium) zapewne sprawią, że i tak do nas wrócisz😊. Zapraszamy😊

Pisanie prac tanio - wyceń konspekt swojej pracy dyplomowej

Praca dyplomowa - w całości czy w częściach?

Pisanie prac dyplomowych to przedsięwzięcie wieloetapowe. Niektórzy studenci od razu wiedzą, że będą potrzebowali pomocy przy całej pracy. Inni jednak zamierzają wykazać się jak największą dozą samodzielności. Oferujemy pomoc przy pojedynczych rozdziałach lub częściach prac dyplomowych oraz przy całych pracach łącznie z badaniami. Możesz zatem zamówić:

 • całą pracę dyplomową (wzorzec)

 • pojedynczy rozdział lub rozdziały pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej lub na studia podyplomowe, do szkoły doktorskiej itp.

 • część teoretyczną pracy dyplomowej

 • część metodologiczną pracy dyplomowej

 • część badawczą pracy dyplomowej

 • same badania do pracy dyplomowej, bez ich opracowania lub z opracowaniem w postaci raportu

 • sam wstęp

 • samo zakończenie

 • tylko wstęp i zakończenie.

Wycena usługi jest indywidualna i zależy od tego, co zamawiasz.

Pisanie prac tanio - wyceń usługę

Całościowa pomoc w pisaniu prac dyplomowych

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu całej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, na studia podyplomowe lub pracy zaliczeniowej, zgłoś się do nas. W ramach oferty zapewniamy:

 • Opracowania całej pracy wraz z badaniami i wszystkimi elementami, jakie praca powinna zawierać: wstęp, rozwinięcie (poszczególne rozdziały), zakończenie, bibliografia, spis treści, spis ilustracji

 • Możliwość przeprowadzenia i opracowania badań

 • Gwarantowane terminy wykonania opracowania – zapisane w umowie

 • Gwarancję antyplagiatową - wszystkie nasze teksty sprawdzamy w serwisie Plagiat.pl, najbardziej renomowanym serwisie komercyjnym świadczącym usługi weryfikacji oryginalności tekstów (w latach 2004-2019 obsługiwał on wszystkie uczelnie w Polsce, obecnie został zastąpiony mniej dokładnym systemem finansowanym z pieniędzy podatników – JSA, jednak wiele uczelni ze względu na niedoskonałości bezpłatnego następcy pozostało przy dotychczasowym dostawcy usług antyplagiatowych)

 • Rozliczenie po wykonaniu usługi – składając zamówienie nie ponosisz żadnych kosztów z góry, pierwszej płatności dokonujesz odbierając pierwszą część zamówienia w postaci 30% opracowania lub gdy odbierasz całość zamówienia

 • Profesjonalną kadrę naukową rekrutującą się z najbardziej renomowanych polskich uczelni, większość naszych redaktorów posiada stopień doktora, dzięki czemu doskonale wiedzą, jak pisze się prace dyplomowe

 • Dwustopniowy system zarządzania jakością - opracowanie naukowe napisane przez jednego redaktora jest następnie sprawdzane przez osobę wyższą stopniem naukowym z tej samej dziedziny, dzięki czemu prace dyplomowe są najwyższej jakości

 • Ponad 20 lat doświadczenia - zaufało nam już ponad 35000 studentów, natomiast fakt prowadzenia działalności gospodarczej od dwutysięcznego roku możemy udowodnić na podstawie wpisów w CEIDG.

Potrzebujesz rzetelnej pomocy w pisaniu prac dyplomowych? Nie zwlekaj!

Zapytaj o ofertę najbardziej doświadczonego serwisu w Polsce. Pisanie prac tanio - kontakt

Pisanie prac tanio! Co zyskujesz dzięki naszej pomocy?

O ile pisanie prac zaliczeniowych to dla studentów codzienność, to już pisanie prac dyplomowych jest czymś, co robi się najwyżej kilka razy w życiu. Nikogo nie dziwi zatem, że przystępując do tego, zwłaszcza po raz pierwszy, można napotkać na spore problemy i bariery. Pomożemy Ci je jednak przezwyciężyć.  Dzięki naszej pomocy wiele zyskujesz:

 • masz gwarancję, że praca dyplomowa lub zaliczeniowa będzie wolna od plagiatu oraz powstanie we wskazanym przez Ciebie terminie - jest to zagwarantowane w umowie

 • masz pewność, że napisany tekst będzie najwyższej jakości i spełni wymagania nawet najbardziej wymagającego recenzenta, a jeśli pojawią się jakieś drobne poprawki wykonamy je nieodpłatnie, w ramach gwarancji

 • praca dyplomowa (wzór), a także każda praca zaliczeniowa zostanie napisana przez doświadczonego pracownika naukowego, zwykle z doświadczeniem promotorskim lub przeszkoleniem w tym zakresie, dzięki czemu nie będzie w niej żadnych błędów i zostanie ona oceniana na najwyższą ocenę

 • oszczędzisz wiele czasu, który będziesz mógł spożytkować na przyjemniejsze rzeczy niż przesiadywanie w bibliotekach

 • masz mniej stresu, gdyż praca dyplomowa napisana przez profesjonalistę nie będzie wymagała żmudnych i stresujących poprawek

Żyj tak, jak lubisz! Nie marnuj życia na ślęczenie w bibliotekach! Pisanie prac dyplomowych, czy nawet pisanie prac zaliczeniowych to nie są najprzyjemniejsze zajęcia w życiu, zwłaszcza kiedy ma się wiele innych obowiązków. Dzięki naszym pomocom naukowym zdobędziesz dyplom w trybie ekspresowym i bez wysiłku!

Pisanie prac dyplomowych - praca dyplomowa - absolwenci

Pisanie prac dyplomowych i zaliczeniowych. Pomoc w pisaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych. Pisanie prac tanio!  Praca dyplomowa, praca zaliczeniowa - rodzaje prac

Serwis Cyber-promotor.pl świadczy szeroko rozumianą pomoc w pisaniu prac dyplomowych i innych opracowań. Jeśli, podobnie jak większość naszych klientów masz problem z czasem na napisanie pracy, brakuje ci odpowiednich materiałów lub promotor stawia zupełnie nierealne, przekraczające możliwości studenta wymagania, jesteś w dobrym miejscu. Mamy ponad 20 lat doświadczenia w rozwiązywaniu tego typu problemów. Nasi klienci mogą liczyć na rzetelną pomoc w zakresie tworzenia wzorców prac dyplomowych i innych opracowań. Oferujemy wzorce następujących prac:

 • prace licencjackie

 • prace inżynierskie

 • prace magisterskie

 • prace na studia podyplomowe

 • prace doktorskie

 • prace zaliczeniowe

 • konspekty

 • artykuły naukowe

 • referaty

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: