Pisanie prac magisterskich - co jeszcze warto wiedzieć?

Spis treści:

Wybór tematu pracy magisterskiej

Plan/spis treści pracy magisterskiej

Struktura i treść pracy magisterskiej

Część metodologiczna pracy magisterskiej

Badania w pracy magisterskiej

Pisanie prac magisterskich – antyplagiat

Końcowe poprawki pracy magisterskiej

 

Wybór tematu pracy magisterskiej

Często zdarza się, że Klienci trafiają do nas jeszcze z niesprecyzowanym do końca tematem pracy. W takiej sytuacji w ramach nieodpłatnych konsultacji udzielamy pomocy w doborze tematu pracy. Można skorzystać znaszej nieodpłatnej bazy tematów prac dyplomowych (zobacz generator tematów prac dyplomowych) lub jeśli Klientowi nie odpowiada żaden z gotowych tematów, nasi specjaliści mogą zaproponować tematy indywidualnie dobrane, określony na podstawie preferencji naukowych studenta.

Przejdź do darmowej bazy tematów prac dyplomowych

Poproś o indywidualny dobór tematu pracy

Plan/spis treści pracy magisterskiej

Bardzo ważnym etapem pisania prac magisterskich jest stworzenie prawidłowego planu przed przystąpieniem do właściwej pracy twórczej. Jeżeli Klient nie posiada własnego planu pracy/spisu treści nasi redaktorzy wykonają go za darmo. Nie musisz zatem trudzić się samodzielnym napisaniem planu, gdyż jest to usługa nieodpłatna, a doświadczony w tematyce redaktor zrobi to niewątpliwie lepiej. Również z punktu widzenia redaktorów jest to korzystniejsze rozwiązanie, gdyż łatwiej jest pracować na profesjonalnie zrobionym planie niż borykać się z potencjalnymi błędami i nieścisłościami, jakie często pojawiają się w planach wykonywanych przez studentów. Promotorzy dość rzadko podchodzą rzetelnie do sprawdzania planów prac wykonywanych przez studentów, przez to bywają one niespójne i usiane różnymi błędami.

Zamów plan pracy za darmo

Struktura i treść pracy magisterskiej

Profesjonalne pisanie prac magisterskich wiąże się z koniecznością nadania im odpowiedniej struktury. Każda praca magisterska składa się z takich elementów jak wstęp, rozdziały teoretyczne, rozdział metodologiczny i badawczy, zakończenie oraz elementy techniczne, a więc spis treści, spis ilustracji, bibliografia i opcjonalnie aneks. Niekiedy w pracach magisterskich mogą pojawić się też elementy takie jak streszczenie lub wykaz skrótów. Pisanie prac magisterskich może wiązać się ze spełnieniem określonych standardów edytorskich uczelni. Te jednak bardzo rzadko wyłamują się z głównego nurtu, jednak, jeśli tak jest, należy nas o tym poinformować.

Część metodologiczna pracy magisterskiej

Pisanie prac magisterskich wiąże się z koniecznością zamieszczenia części metodologicznej. Zazwyczaj stanowi ona odrębny rozdział metodologiczny, jednak w przypadku niektórych kierunków może ona znajdować się w miejscach nietypowych, takich jak wstęp lub osobny punkt w rozdziale badawczym. Bez względu na to, jaka formuła jest wymagana w ramach danego kierunku studiów i uczelni, metodologia w pracy magisterskiej jest elementem obowiązkowym i bezwzględnie musi się w niej znaleźć.

Wszystkie nasze prace magisterskie (wzorce) zamawiane w całości zawierają odpowiednio opracowaną metodologię w formacie typowym dla danego kierunku studiów i wymagań uczelni. Rozdział metodologiczny można też zamówić osobno. Wówczas opracowujemy go na podstawie badań wskazanych dla tematu pracy.

Zapytaj o metodologię do pracy magisterskiej

Badania w pracy magisterskiej

O ile w przypadku prac licencjackich można spotkać się z opracowaniami poglądowymi, nie wymagającymi wyjścia poza metody badawcze takie jak krytyczna analiza literatury przedmiotu lub analiza dokumentów i innych źródeł, to w przypadku pisania prac magisterskich wymaga się już badań na wyższym poziomie. Bardzo ważny jest też dobór metody badawczej do tematyki pracy. Więcej na ten temat znajdziecie w naszych poradnikach (zobacz, jak dobrać metodę badawczą do tematu pracy). Nasi doświadczeni pracownicy naukowi w ramach nieodpłatnych konsultacji doradzą, jak dobrać właściwą metodę badawczą do tematu pracy. Taka porada nic nie kosztuje, a może bardzo uprościć pisanie pracy magisterskiej i znacznie zredukować koszty. Wielu studentów tkwi w błędnym przekonaniu, że jedyny rodzaj badań w pracach magisterskich to ankieta. Nie jest to prawda. Wszelkie metody kwestionariuszowe, w tym badania ankietowe są badaniami ilościowymi, a to oznacza, że jeśli temat wymaga badań jakościowych, nie nadają się one do tego zupełnie. Warto zatem skonsultować się ze specjalistą i ustalić, jaki rodzaj badań dla danego tematu będzie tym najwłaściwszym. Doświadczony pracownik naukowy może przedstawić różne opcje badań wraz z potencjalnymi celami i efektami takiego badania, co ułatwi Klientowi właściwy wybór również w aspekcie cenowym.

Wykonujemy bardzo wiele rodzajów badań do prac magisterskich, w tym:

  • Badania kwestionariuszowe (ankieta, wywiad skategoryzowany lub nieskategoryzowany),

  • Badania monograficzne,

  • Studia przypadków (case study)

  • Analizy porównawcze,

  • Analizy ekonomiczne i finansowe

  • Projekty

  • Wiele innych.

Zapewniamy zarówno pozyskanie wyników jak i ich opracowanie. Badania do pracy magisterskiej można zamówić jako osobną usługę lub w pakiecie z całą pracą.

Zapytaj o badania do pracy magisterskiej bez zobowiązań

Pisanie prac magisterskich – antyplagiat

Wszystkie nasze opracowania są objęte gwarancją antyplagiatową. Obejmuje to umowa. Nie musisz zatem obawiać się plagiatu. Każdy tekst przed wysłaniem go Klientowi przechodzi szczegółową weryfikację w systemie Plagiat.pl, dzięki czemu mamy pewność, że jest on wolny od wad prawnych (plagiat) i nie wystąpiły w nim nawet przypadkowe zbieżności z innymi pracami.

Końcowe poprawki pracy magisterskiej

Jeśli okaże się, że po napisaniu pracy magisterskiej będziesz mieć do niej jakieś własne uwagi, uwzględnimy nieodpłatnie je w ramach gwarancji dołączonej do umowy. Pamiętaj jednak, że mogą to być jedynie własne poprawki. Działamy tylko legalnie i nie wykonamy czegoś, co byłoby niezgodne z prawem.

Zapytaj o ofertę bez zobowiązań

Zapytaj o ofertę bez zobowiązań

Pisanie prac magisterskich – współpraca z Cyber-promotorem

Każde zamówienie jest wyceniane indywidualnie, a zatem, zanim zdecydujesz się na współpracę z nami, musimy wycenić usługę. Na podstawie wykonanego kosztorysu i podanych nam wcześniej wytycznych zawierana jest umowa. Gwarantuje ona stałą cenę, która nie wzrośnie nawet jeśli praca wyjdzie obszerniejsza niż pierwotnie planowano. Masz też pewność, że opracowanie powstanie w wyznaczonym terminie i będzie miało liczbę stron co najmniej taką, jak podana w umowie (lub większą bez dodatkowych kosztów). Umowa zapewnia też gwarancję antyplagiatową.

Pisanie prac magisterskich (wzorców) wymaga od redaktorów wysokich kwalifikacji ich specjalizacji w tematach, które opracowują. Nie dopuszczamy zatem do sytuacji, aby tekst pisała osoba nieobeznana w temacie. Z tego względu pisaniem prac magisterskich zajmują się głównie doktoranci i doktorzy o specjalizacji kierunkowej zgodnej z tematyką pracy.

Sprawdź ofertę

Pisanie prac magisterskich - pomoc w każdym zakresie

Pisanie prac magisterskich stanowi wyzwanie dla wielu studentów. Cyber-promotor zapewnia wysokiej klasy pomoc w każdym zakresie: od doboru tematu pracy, poprzez stworzenie planu/spisu treści, po kompleksowe napisanie pracy magisterskiej (wzorca), zarówno poglądowej jak i badawczej. oferujemy też pomoc w organizacji badań i możliwość pozyskania wyników.

Pisanie prac magisterskich - zadowoleni studenci po obronie

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: