Zasady promocji świątecznej - praca zaliczeniowa za darmo

  1. Warunkiem otrzymania za darmo pracy zaliczeniowej na dowolny temat z gwarancją antyplagiatową jest wcześniejsze złożenie zamówienia opracowanie pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Opracowanie musi liczyć co najmniej 60 stron, a zamówienie powinno wpłynąć do 24 grudnia 2022 roku. Bez zamówienia opracowania pracy dyplomowej nie można otrzymać za darmo pracy zaliczeniowej. Promocja jest dostępna dla pierwszych 100 chętnych osób.
  2. Temat pracy zaliczeniowej musi dotyczyć zagadnień związanych z kierunkami studiów, z których wykonujemy opracowania naukowe. Z promocji są wyłączone jednak następujące dziedziny: statystyka, ekonometria, informatyka, filozofia, medycyna i kierunki pokrewne.
  3. Promocja obejmuje wykonanie opracowania pracy zaliczeniowej jedynie w formie eseju lub referatu, który w wersji darmowej nie może być dłuższy niż 3 strony maszynopisu A 4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, tekst wyjustowany). W ramach promocji nie wykonujemy opracowania zadań zaliczeniowych oraz projektów zaliczeniowych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania niektórych wyjątkowo pracochłonnych lub trudnych tematów, bądź też wymagających zakupu kosztownych źródeł literaturowych, w zamian za to możemy jednak wykonać opracowanie innego tematu.
  4. Termin wykonania opracowania pracy zaliczeniowej nie może być krótszy niż 3 tygodnie od dnia złożenia zapotrzebowania na nią. Zapotrzebowanie na napisanie darmowego opracowania pracy zaliczeniowej może być zgłoszone najpóźniej w dniu odbioru zamówienia głównego, jakim jest stworzenie opracowania pracy dyplomowej. Do terminu wykonania opracowania pracy zaliczeniowej, podobnie jak w przypadku usług odpłatnych, należy doliczyć czas sprawdzania w systemie antyplagiatowym.
  5. W przypadku opracowań prac zaliczeniowych wykonywanych za darmo nie obowiązuje zasada wprowadzania nieodpłatnych poprawek, jak ma to miejsce w przypadku usług płatnych.
  6. Promocja przestaje obowiązywać 24 grudnia 2022 roku o godzinie 24:00.

 

pisanie prac promocja świąteczna

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: