Pisanie prac licencjackich. Najczęstsze problemy. Pomoc w pisaniu prac
15 lipca 2022

Pisanie prac licencjackich - najczęstsze wyzwania

Napisanie pracy licencjackiej jest chyba najpoważniejszym przedsięwzięciem w trakcie całych studiów. Jest to bowiem pierwsza duża praca naukowa, którą trzeba napisać, natomiast na tym etapie edukacji nie ma się jeszcze odpowiedniego doświadczenia. Pisanie prac zaliczeniowych to przecież nie to sam, co pisanie prac licencjackich. Takie prace są znacznie bardziej rozbudowane, bardzo często wymagają zastosowania badań oraz umiejętności pracy z literaturą naukową.

 Pisanie prac licencjackich – wyzwanie numer 1: wybór tematu

Pisanie prac licencjackich wiąże się z koniecznością wyboru tematu pracy. Dla wielu studentów właśnie ten etap wydaje się najtrudniejszy, gdyż tak naprawdę nie wiedzą oni, o czym chcieliby pisać. Warto zatem zastanowić się, czym się kierować przy wyborze tematu pracy licencjackiej. Promotorzy w tej sytuacji zazwyczaj sugerują dwa podejścia. Pierwsze z nich zakłada, aby wybrać temat pracy licencjackiej związany ze swoją aktywnością zawodową, gdyż wówczas najłatwiej będzie opracować część badawczą. Jest to podejście jak najbardziej słuszne, gdyż pisanie prac licencjackich ma sens tylko wtedy, kiedy dostępny będzie materiał badawczy do pracy. Co ma jednak zrobić student, który nie pracuje jeszcze zawodowo? Wówczas stosuje się drugie podejście. Student powinien zadać sobie pytanie, w jakim kierunku będzie zmierzać jego kariera zawodowa i na ten temat napisać pracę. Przykładowo, jeśli ktoś studiuje informatykę i zamierza zostać programistą, to właśnie programowaniu powinien poświęcić temat pracy. W tym wypadku koniecznie należy jednak uwzględnić możliwość przeprowadzenia badań. Z tego względu bezwzględnie należy omówić z promotorem te kwestie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze tematu pracy licencjackiej skorzystaj z naszej bazy tematów prac dyplomowych lub skontaktuj się z naszym ekspertem, który pomoże ci wybrać temat – zobacz tutaj

Pisanie prac licencjackich – wyzwanie numer 2: plan pracy

Wbrew pozorom jest to również dość trudny etap pisania pracy licencjackiej. Wielu studentów ma problem z tym, co chcieliby zawrzeć w swojej pracy. Wertowanie podręczników akademickich nie zawsze przynosi upragnione rezultaty. Wówczas dobrze skonsultować się z osobą bardziej doświadczoną, na przykład z promotorem lub płatnym konsultantem w dziedzinie pisania prac naukowych. Pozwoli to rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące struktury pracy. Ogólna zasada pisania prac licencjackich opiera się na podejściu od ogółu do szczegółu. Oznacza to, że najpierw trzeba dokonać przeglądu literatury w zakresie ogólnych pojęć, a następnie scharakteryzować zagadnienia już bezpośrednio związane z tematyką pracy. Nie wolno też zapomnieć o metodologii i części badawczej. Planom do prac licencjackich poświęciliśmy osobną sekcję w naszych poradnikach, z którą niewątpliwie warto się zapoznać. Można tam znaleźć szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak napisać pracy licencjackiej oraz przykładowe plany prac licencjackich – zobacz tutaj.  Dzięki zapoznaniu się z tymi materiałami pisanie prac licencjackich będzie niewątpliwie o wiele łatwiejsze.

Jeśli masz problem ze stworzeniem planu pracy, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów – darmowej lub odpłatnej – zobacz tutaj

Pisanie prac licencjackich – wyzwanie numer 3: cześć literaturowa

Mogłoby się wydawać, że napisanie części teoretycznej pracy licencjackiej jest najłatwiejszym etapem całego przedsięwzięcia. Wystarczy bowiem odpowiednio dobrać i sparafrazować literaturę przedmiotu. Niestety dla wielu studentów również to stanowi poważne wyzwanie. Zazwyczaj problemem jest nieumiejętność wyszukiwania odpowiedniej jakości źródeł. Studenci najczęściej w tym zakresie korzystają z wyszukiwarek internetowych, a to nie jest właściwe podejście. Wyszukiwarki kierują się bowiem własnymi algorytmami i nie dzielą wyników na źródła naukowe i nienaukowe. Aby uzyskać odpowiednie wyniki, trzeba umieć wpisać odpowiednie zapytanie, a to wymaga już doświadczenia w pracy naukowej. Kolejny problem to także umiejętność oceny jakości wyników artykułów pokazanych przez wyszukiwarki. Zdecydowana większość studentów nie jest w stanie prawidłowo dokonać takiej oceny. Z tego względu część promotorów zakazuje swoim seminarzystom korzystania ze źródeł internetowych.  Podejście to jest dość kontrowersyjne, gdyż nie zawsze sprawdza się ono w praktyce. Występują bowiem tematy prac licencjackich, w przypadku których źródła internetowe stanowią podstawę do opracowania pracy licencjackiej. Przykładowo tematy związane z tym, co współcześnie dzieje się wokół nas, niekoniecznie doczekały się jeszcze publikacji książkowych. Cykl wydawniczy książki trwa od pół roku do 2 lat od momentu złożenia publikacji naukowej do recenzji (a wcześniej książkę trzeba jeszcze napisać, co zajmuje niewątpliwie więcej czasu niż napisanie artykułu naukowego). Oznacza to, że w przypadku tematów takich jak pandemia COVID, wojna w Ukrainie, bądź innych dotyczących aktualnych wydarzeń, zwyczajnie publikacji książkowych nie znajdziemy i jedynym źródłem rzetelnej informacji będzie właśnie Internet. Należy zatem odpowiednio wyważyć, jakie źródła są niezbędne do napisania pracy licencjackiej oraz czy lepszym rozwiązaniem będzie jednak Internet czy biblioteka.  Tak naprawdę zależy to głównie od tematu.

Jeśli masz problem z napisaniem części literaturowej swojej pracy licencjackiej, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów – darmowej lub odpłatnej – zobacz tutaj

Pisanie prac licencjackich – wyzwanie numer 4: metodologia i badania

Aspektom metodologicznym i badawczym pisania prac licencjackich poświęciliśmy wiele innych artykułów w naszych poradnikach. Warto się z nimi zapoznać – zobacz tutaj. W tym miejscu warto jeszcze tylko przypomnieć, że badania oraz dobór metody badawczej wynikają bezpośrednio z brzmienia tematu pracy. Bardzo często w samym temacie kryje się wskazówka, jakie badania zastosować. Niektóre tematy mają też charakter otwarty w tym zakresie. W takim przypadku paleta dostępnych rozwiązań jest dość szeroka. Należy jednak pamiętać, że badania to nie tylko ankieta, ale też wiele innych możliwości. Zachęcamy zatem do zapoznania się z naszymi poradnikami dotyczącymi badań naukowych w pracach licencjackich – zobacz tutaj.

Jeśli masz problem z częścią metodologiczną lub badawczą swojej pracy licencjackiej, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów – zobacz tutaj

Pisanie prac licencjackich – wyzwanie numer 5: wstęp i zakończenie

O ile większość studentów ma świadomość, że pracę licencjacką powinno kończyć zakończenie zwane też podsumowaniem, to bardzo niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że wstęp do pracy licencjackiej pisze się na końcu, już po napisaniu całości. Chodzi o to, aby zawrzeć w nim wszelkie atuty pracy, podkreślić, co wyszło nam najlepiej. Nawet jeżeli nie zostały zrealizowane pewne cele pracy, ten mankament można łatwo zniwelować odpowiednim wstępem. Ma on bowiem na celu zareklamowanie pracy czytelnikowi. Warto pamiętać, że recenzent i komisja zazwyczaj czytają właśnie wstęp, zakończenie i streszczenie pracy, a następnie na tej podstawie dokonują oceny dokonań studenta i zadają pytania podczas obrony. Dobrze napisany wstęp może zatem bardzo podnieść ocenę nawet przeciętnie napisanej pracy.

Jeśli masz problem z napisaniem wstępu lub zakończenia do swojej pracy licencjackiej, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów – zobacz tutaj

Pisanie prac licencjackich– wyzwanie numer 6: końcowa edycja pracy

Chociaż zabrzmi to jak truizm, estetyczny wygląd pracy licencjackiej to połowa sukcesu przy jej obronie. Przed oddaniem pracy promotorowi należy ją zatem odpowiednio sformatować: zadbać o jednolity krój i rozmiar czcionek, odpowiedni wygląd nagłówków, estetykę rysunków, właściwe sformatowanie przypisów oraz stworzenie spisów treści, ilustracji i bibliografii. W naszej pracy w serwisie Cyber-promotor.pl często spotykaliśmy się z sytuacjami, kiedy zdesperowany klient przychodził w całkiem nieźle napisaną pracą, jednak zupełnie nie zachowującą standardów estetyki edycji prac. Takie osoby często miały po prostu prace odrzucane przez promotorów bez ich przeczytania. Tekst wystarczyło sformatować, aby otrzymał on pozytywną ocenę i niezłą recenzję. Warto zatem również zadbać o ten najbardziej oczywisty etap pisania pracy licencjackiej.

Podsumowanie

Reasumując, pisanie prac licencjackich stanowi spore wyzwanie w różnych aspektach. Wiele osób napotyka na bariery twórcze już na etapie wyboru tematu, inni mają problemy ze stworzeniem części teoretycznej lub praktycznej. Często pisanie pracy licencjackiej stanowi tak duże wyzwanie dla studenta, że zapomina on o rzeczy najbardziej oczywistej, a mianowicie o estetycznym sformatowaniu pracy. Warto zatem pamiętać również i o tym.

Jeśli potrzebna Ci pomoc w pisaniu prac licencjackich, magisterskich lub zaliczeniowych, skontaktuj się z naszymi ekspertami – zobacz tutaj.

Może cię także zainteresować

Pisanie prac licencjackich

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac inżynierskich

Pisanie prac zaliczeniowych

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: