Pisanie prac licencjackich – pomoc w pisaniu prac -  Ankieta do pracy licencjackiej
26 maja 2022

Pisanie prac licencjackich – poradnik. Ankieta do pracy licencjackiej - jak stworzyć ankietę?

Ankieta to jedno z podstawowych badań używanych w pracach licencjackich. Co prawda najczęściej występuje ona w naukach społecznych, jednak często bywa też wykorzystana jako uzupełniające narzędzie badań winnych dziedzinach, jak na przykład ekonomia czy nauki o zarządzaniu. Wielu studentów jest przekonanych o tym, że jeśli praca nie zawiera ankiety, wówczas nie jest pracą badawczą. Jest to co prawda przekonanie błędne, o czym pisaliśmy już w naszych innych poradnikach, jednak ukazuje ono, jak ważną pozycję odgrywają badania ankietowe w pracach studenckich.

 

Pisanie prac licencjackich – ankieta – co to takiego?

Ankietowanie jest jedną z technik badawczych stosowanych w naukach społecznych. Badania ankietowe są zaliczane do grupy metod badawczych sondażowych. Narzędziem stosowanym w tego typu badaniach jest kwestionariusz ankiety. Uważa się, że stanowi on jedną z form wywiadu skategoryzowanego, przy czym pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety mogą mieć charakter zamknięty, otwarty lub półotwarty. Badania ankietowe należą zatem do badań skategoryzowanych i służą do zebrania dużej ilości „informacji o zjawiskach występujących w społeczeństwie przy wykorzystaniu z reguły małych nakładów sił i środków”.

 

Pisanie prac licencjackich – jak prawidłowo skonstruować ankietę?

Skoro już wiemy czym jest ankieta i badanie ankietowe, warto zastanowić się jak powinien być skonstruowany kwestionariusz ankiety. Jego konstrukcja powinna przede wszystkim odpowiadać celowi badań, a więc temu, jakie zjawiska student chce przebadać w swojej pracy. Jest to o tyle ważne, że decyduje o sposobie formułowania pytań w ankiecie.

Generalnie ankieta składa się z dwóch części: metryczki oraz pytań właściwych. Ich treść oraz struktura są wyznaczone celem badań oraz koniecznością uzyskania jak najwyższej responsywności ankiety.

 

Pisanie prac licencjackich – metryczka do ankiety

Jeśli chodzi o metryczkę, powinna ona zawierać opis cech demograficznych respondentów, a więc pytania o płeć, wiek, miejsce zamieszkania (np. według wielkości miejscowości lub z podziałem na miasto – wieś), można dodać też pytania o status materialny, a więc wysokość zarobków czy dochody na członka rodziny, albo też zapytać o status zawodowy. Wybierając pytania metryczkowe należy kierować się tym, jakie zmienne mogą wpływać na odpowiedzi udzielane przez respondentów. Metryczka może występować na samym początku lub na samym końcu ankiety. Obecnie, w przypadku większości ankiet realizowanych za pomocą Internetu, metryczkę umieszcza się zwykle na samym początku, gdyż wpływa to na responsywność ankiety. Jeśli metryczka jest na końcu, wówczas większość respondentów tracąc już zainteresowanie wypełnioną ankietą, może nie wypełnić pytań demograficznych i wówczas taka ankieta musi zostać odrzucona, gdyż nie jest kompletna. Z tego względu w profesjonalnych badaniach kwestionariuszowych prowadzonych przez Internet metryczkę umieszcza się na samym początku ankiety. Natomiast w przypadku badań z bezpośrednim udziałem ankietera, a więc ankiet telefonicznych lub pozyskiwania respondentów w sposób bezpośredni, na ulicy w zakładzie pracy czy wśród grona znajomych, metryczkę można umieścić na końcu, gdyż to ankieter wówczas zadba o to, żeby została ona wypełniona.

Nie ma zatem jednej reguły dotyczącej tego w której części kwestionariusza ankiety powinna znaleźć się metryczka, należy zawsze kierować się tym, aby uzyskać jak najwyższą responsywność.

 

Pisanie prac licencjackich – pytania właściwe w ankiecie

Pytania właściwe w ankiecie wynikają bezpośrednio w celu badań, jaki przyjęto w metodologii pracy. Z założenia, ankieta jest badaniem ilościowym i tym co odróżnia ją od typowego wywiadu skategoryzowanego są pytania zamknięte. Można oczywiście zastosować formę mieszaną, a mianowicie wprowadzić w ankiecie również pytania otwarte. Należy jednak podejść do tego bardzo ostrożnie. O ile zamierzamy zbierać wyniki mając bezpośredni kontakt osobisty z respondentami, pytania otwarte nie powinny stanowić problemu. Natomiast w przypadku, gdy wyniki będą pozyskiwane za pomocą Internetu, a respondenci będą musieli samodzielnie wypełnić ankietę, należy liczyć się z bardzo niską responsywnością w przypadku pytań otwartych. Znacznie bezpieczniej zatem będzie zaproponować respondentom szeroką paletę odpowiedzi z możliwością dokonywania wielokrotnego wyboru oraz jako jedną z opcji odpowiedzi zastosować kategorię „inne, jakie?…………….”. W takim wypadku zamiast po prostu porzucać pytanie, co spowoduje konieczność wykluczenia ankiety z puli zebranych wyników, bardziej zaangażowany respondent będzie mógł wpisać własną odpowiedź właśnie w polu „inne, jakie?.............”

Jak zatem widać, forma pozyskiwania wyników ankiety ma bardzo duży wpływ na to, jak powinniśmy skonstruować pytania. Nie należy też przesadzać z ilością pytań w naszej ankiecie, gdyż szczególnie w przypadku internetowego pozyskiwania wyników, respondent może szybko się znudzić wypełnianiem i przerwać je w najmniej odpowiednim momencie. Ma to oczywiście negatywny wpływ na responsywność i efektywność prowadzonego badania.

Konstruując pytania właściwe w ankiecie, należy też stosować zasadę pytania o tylko jedno zagadnienie w pojedynczym pytaniu. Przykładowo, jeśli badamy preferencje respondentów odnośnie do zwierząt domowych, nie należy zadawać pytania w formie Czy lubisz psy i koty? Lepiej, w jednym pytaniu zapytać o psy, a w innym o koty.

Bardzo ważne jest także dostosowanie języka stosowanego w ankiecie do grupy respondentów. Przykładowo ankietując młodzież, lepiej używać zwrotów bezpośrednich i prostych zwrotów, zrozumiałych dla badanych. Jeżeli natomiast chcemy przeprowadzić badania ankietowe na jakiś fachowy temat i zwracamy się do grupy specjalistów, wówczas możemy sobie pozwolić na stosowanie fachowych terminów znanych tej grupie zawodowej. Niedopuszczalne natomiast jest stosowanie wyszukanej i trudnej frazeologii w przypadku prób losowych, w których respondentami są zarówno osoby o wykształceniu podstawowym jak i wyższym.

Kolejna zasada dotycząca formułowania pytań właściwych w ankiecie to przechodzenie od pytań prostych do coraz trudniejszych. Z tego względu, wielu metodologów zaleca rozpoczynanie ankiety właśnie od metryczki, a następnie do pytań coraz bardziej szczegółowych, wymagających zastanowienia się.

Ponadto  układ pytań w ankiecie powinien tworzyć logiczny porządek. Warto podzielić je na określone grupy tematyczne, tak aby ankieta była przejrzysta i czytelna.

 

Pisanie prac licencjackich – jak pozyskać respondentów do badania ankietowego?

Wbrew pozorom badania ankietowe wcale do łatwych nie należą. Największą barierę stanowi pozyskanie respondentów. Bardzo pomocne mogą okazać się w tym wypadku media społecznościowe. Występuje tam wiele grup  studenckich, których celem jest wzajemne wspieranie się przy pozyskiwaniu respondentów do badań ankietowych. Warto wyszukać takie grupy przykładowo na Facebooku lub Instagramie i zapisać się do nich. Posiadając profil w mediach społecznościowych można też poprosić znajomych o wypełnienie swojej ankiety. Zwykle można się spotkać z pozytywnym odzewem.

Inną ciekawą formą pozyskania respondentów jest ankieta audytoryjna. Tego typu pozyskiwanie wyników warto jednak wcześniej ustalić z promotorem. Można na przykład poprosić o możliwość przeprowadzenia ankiety na którymś z wykładów promotora. Wymaga to jednak zastosowania papierowej formy ankiety a następnie ręcznego zliczania wyników. Zaletą jest jednak to, że większość badanych raczej nie będzie uchylała się od wypełnienia ankiety.

Często stosowaną formą pozyskiwania wyników jest też rozdanie ankiet w miejscu pracy. Dotyczy to oczywiście studentów pracujących.

W ostateczności, jeśli nie mamy możliwości samodzielnie pozyskać wyników, można to zlecić zewnętrznej firmie, która współpracuje z płatnymi respondentami i pozyska dla nas wyniki. Należy jednak liczyć się z tym, że firmy, które zajmują się wyłącznie prowadzeniem badań sondażowych mają dość wysokie stawki (ich target to głównie duże firmy) i tego typu badania będą raczej drogie. Niewątpliwie tańszą opcją będzie zlecenie pozyskania wyników firmie zajmującej się pomocą w pisaniu prac. Stawki będą dostosowane wówczas do zarobków studenckich, a nie korporacyjnych.

 

Pisanie prac licencjackich - badania ankietowe - pomoc w pisaniu prac

Jeśli pomimo naszych praktycznych porad zawartych w poradnikach, nadal masz problem ze stworzeniem własnej ankiety lub pozyskaniem wyników, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Realizujemy pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich zarówno od podstaw, jak też tworzymy same części metodologiczne i badawcze w zależności od potrzeb klienta. Możesz u nas zamówić metodologię, opracowanie kwestionariusza ankiety, pozyskanie wyników opracowanie wyników badania, dyskusję wyników oraz inne elementy niezbędne do napisania pracy badawczej.  W przypadku naszych tekstów zapewniamy realizację usługi w terminie, gwarancje antyplagiatową oraz możliwość wprowadzania własnych poprawek w ramach umowy. Mamy największe doświadczenie na rynku, gdyż zapewniamy pomoc w pisaniu prac od ponad 22 lat.

 

Sprawdź ofertę - tutaj

Skontaktuj się z ekspertem - tutaj

 

 

Bibliografia

[1] Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie "Żak”, Warszawa 2001

[2] Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

[3] Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice1995

 

Zobacz też:

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: