Pisanie prac licencjackich – pierwsze seminarium dyplomowe. Pomoc w pisaniu prac
28 września 2022

Pisanie prac licencjackich – pierwsze seminarium dyplomowe. Pomoc w pisaniu prac - poradnik

Rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że studenci trzeciego roku studiów licencjackich wkrótce rozpoczną seminaria dyplomowe. Jest to bardzo ważny element procesu dyplomowania. W dzisiejszym poradniku opowiemy Wam zatem, jak przebiega pierwsze seminarium licencjackie i jak się do niego przygotować.

Co to jest seminarium dyplomowe i po co się na nie uczęszcza?

Seminarium dyplomowe to zajęcia z promotorem, podczas których studenci poznają tajniki pisania prac naukowych. Podczas seminarium w trakcie studiów licencjackich omawia się oczywiście pisanie prac licencjackich.

Jest to szczególna forma zajęć na uczelni przypominająca nieco swoją formułą ćwiczenia, z tą jednak różnicą, że zajęcia zazwyczaj odbywają się w mniejszych grupach (od kilku do kilkunastu osób, rzadziej powyżej 20 osób) i polegają na omawianiu zagadnień związanych z tematyką prac dyplomowych poszczególnych studentów. Osobą prowadzącą jest promotor, który powinien legitymować się stopniem naukowym doktora. Promotora wybiera się w ostatnim semestrze poprzedzającym rozpoczęcie seminarium dyplomowego.

Ile trwa seminarium dyplomowe?

W przypadku studiów licencjackich seminaria trwają zazwyczaj 2 semestry, jednakże niektóre uczelnie zapewniają seminaria 3-, a nawet 4-semestralne. W przypadku studiów magisterskich seminarium może trwać dłużej: 3-4 semestry, szczególnie, gdy mamy do czynienia z jednolitymi studiami 5-letnimi.

Zajęcia seminaryjne obejmują zwykle 30 godzin w semestrze.

Pisanie prac licencjackich a zadania promotora i jego pomoc w pisaniu prac

Zadania promotora to przede wszystkim poinformowanie studentów o technicznych aspektach pisania prac dyplomowych, doradztwo metodyczne, szczególnie w zakresie wyboru tematu (nie mylić z podaniem tematu pracy przez promotora), doboru literatury, interpretacji materiału badawczego, rozwiewanie wątpliwości co do zakresu pracy i poruszanej tematyki oraz kontrola postępów pisania pracy. Tak więc pomoc w pisaniu prac realizowana przez promotora sprowadza się przede wszystkim do szeroko rozumianego doradztwa metodycznego.

Wielu studentów uznaje jednak, że to za mało. Często spotykamy się z podejściem, że promotor wiele zadań powinien wykonać za studenta. Studenci zatem często oczekują, że promotor za nich sformuje temat pracy, wybierze literaturę i stworzy plan etc. To jednak nie należy do obowiązków promotora, który ma jedynie służyć dobrą radą, a nie wyręczaniem z poszczególnych etapów pisania pracy. Niektórzy promotorzy jednak ulegają naciskom ze strony studentów i w obawie, że ich podopieczni nie poradzą sobie z różnymi aspektami pisania pracy dyplomowej, godzą się na wykonywanie zadań wykraczających poza ich obowiązki, a więc formują nie tylko tematy prac, ale też tworzą za studentów plany prac czy podają, jakiej literatury użyć. Na tym jednak promotorska pomoc w pisaniu licencjackich, inżynierskich i magisterskich kończy się. Promotor nie może przecież napisać za studenta pracy. Proces dyplomowania ma bowiem na celu udowodnienie, że student potrafi samodzielnie rozwiązać jakiś problem badawczy i stworzyć pracę na wskazany temat, realizując jej cel.

 

Promotor nie pomaga w napisaniu pracy? Skorzystaj z naszej pomocy w pisaniu prac. Polska firma, ponad 20 lat doświadczenia – zobacz tutaj

Co się robi podczas seminarium licencjackiego?

Co zatem robi się podczas seminarium dyplomowego? Zakres treściowy seminarium zależy od tego, czy mamy do czynienia z seminarium licencjackim, inżynierskim czy magisterskim. W przypadku seminarium licencjackiego zajęcia zazwyczaj rozpoczynają się od omówienia technicznych aspektów pisania prac naukowych. Przedstawia się zatem takie kwestie jak na przykład:

 • Jak zrobić przypisy w pracy dyplomowej?

 • Jak prawidłowo cytować i parafrazować literaturę naukową?

 • Jaka powinna być struktura pracy licencjackiej?

 • Jak napisać konspekt pracy licencjackiej?

 • Jak stworzyć plan pracy licencjackiej?

 • Jak zrobić bibliografię?

 • Jak uniknąć plagiatu w pracy licencjackiej?

 • Jak dobrać badania do tematu pracy licencjackiej?

 • Jak prowadzić badania?

 • Jak napisać metodologię do pracy licencjackiej?

Nie byłeś na seminarium i nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania? Zapewniamy profesjonalną pomoc w pisaniu prac – zobacz tutaj

Po omówieniu kwestii technicznych promotorzy następnie skupiają się na indywidualnych problemach związanych z pisaniem prac konkretnych studentów. Na tym etapie zajęcia przypominają już nie wykład, ale przybierają formę dyskusji. Na kolejnych seminariach promotor kontroluje też postępy w pisaniu prac. Ostatni etap stanowi ostateczne omówienie treści i struktury prac studentów oraz przygotowanie do obrony pracy.

Tak zatem wygląda pomoc w pisaniu prac, jaką można uzyskać podczas seminarium.

Czy seminarium dyplomowe jest obowiązkowe?

Seminarium dyplomowe wymaga zaliczenia, a zatem obecność na nim jest obowiązkowa.  Co prawda promotor może indywidualnie umówić się ze studentami, że nie wszyscy będą stawiać w tym samym czasie na seminaria (łatwiej prowadzić takie zajęcia z mniejszą grupą osób), jednak warto na nie uczęszczać. Rezygnacja z zajęć seminaryjnych nie jest dobrym rozwiązaniem. Nawet jeśli promotor nie jest w stanie omówić ze wszystkimi studentami ich indywidualnych tematów na każdej sesji seminaryjnej, to jednak warto posłuchać o rozwiązaniach stosowanych u kolegów czy koleżanek, gdyż z tego również można wiele się nauczyć i wyciągnąć wnioski dla swojej pracy. Jeżeli już promotor nie znajdzie dla nas wiele czasu, można zadać jakieś krótkie pytanie i uzyskać na nie szybką odpowiedź. Celem seminarium jest przecież pomoc w pisaniu prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na każdym etapie.

Jak zaliczyć seminarium licencjackie?

Promotor wyznacza indywidualnie, co trzeba zrobić, aby uzyskać zaliczenie seminarium dyplomowego. Zazwyczaj w pierwszym semestrze trzeba co najmniej:

 • Ustalić ostatecznie temat pracy

 • Przygotować plan pracy i wstępną literaturę

 • Przygotować konspekt pracy (opcjonalnie)

 • Oddać I rozdział pracy (opcjonalnie)

Pisanie prac licencjackich to proces wieloetapowy. Pomoc w pisaniu prac ze strony promotora polegająca na jego doradztwie powinna być dostępna cały czas, jednak pełni on też funkcje kontrolne. Trzeba się zatem liczyć z tym, że może on żądać rozliczenia się z poszczególnych etapów pracy. Tak więc, na zaliczenie drugiego semestru (jeśli ten jest ostatnim semestrem seminarium) trzeba oddać już całą gotową pracę, a wcześniej rozliczać się z poszczególnych rozdziałów.

W przypadku niezaliczenia seminarium dyplomowego powtarza się semestr.

Napisanie pracy licencjackiej a uczestnictwo w seminarium dyplomowym

Seminarium dyplomowe ma na celu przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej, a uczestnictwo w nim niewątpliwie w tym pomoże. Wielu studentów w nawale obowiązków rezygnuje z chodzenia na te zajęcia, zwłaszcza, że sami promotorzy niekoniecznie podchodzą do kwestii obecności restrykcyjnie. Taka postawa jest jednak działaniem na własną szkodę. Przede wszystkim, jeśli regularnie pojawiamy się na seminarium, pokazujemy promotorowi swoje zaangażowanie. Ponadto, uczestnicząc w zajęciach, wiele się uczymy, będzie nam zatem łatwiej napisać pracę. Regularne spotkania z promotorem pomogą też dobrze zaplanować proces pisania pracy licencjackiej. Trochę nieswojo jest bowiem za każdym razem pojawiać się z niczym, więc udział w seminarium motywuje do regularnej pracy.

Pisanie prac licencjackich – jak przygotować się do seminarium dyplomowego?

Na pierwsze seminarium dobrze jest przyjść przygotowanym. Co to oznacza? Warto zastanowić się nad tematem pracy. Nie musimy jeszcze mieć w 100% sformułowanego tematu, ale dobrze jest wiedzieć, o czym chcemy pisać. W wyborze tematu pracy pomogą gotowe bazy tematów prac dyplomowych – pobierz za darmo tutaj.

Warto również spisać sobie listę pytań związanych w pisaniem pracy licencjackiej i zadać je na pierwszych zajęciach. Nie tylko rozwiejemy swoje wątpliwości, ale też zrobimy dobre wrażenie na promotorze, wykazując zaangażowanie w proces pisania pracy licencjackiej. Ato  zaprocentuje w przyszłości: dobra współpraca i pozytywne relacje z promotorem to klucz do skutecznej obrony.

Reasumując, mając możliwość chodzenia na seminarium licencjackie warto z tej możliwości korzystać. Pisanie prac licencjackich będzie dzięki temu łatwiejsze.

 

Może cię zainteresować:

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: