Prace dyplomowe bez plagiatu tanio

Zobacz, ile kosztuje praca dyplomowa dla Ciebie!

Cyber-promotor dba o stosunek jakości do ceny. Dzięki Klientom polecającym nasze usługi możemy obniżyć koszty marketingowe i ceny. Zobacz, ile kosztuje praca dla Ciebie!

Ile kosztuje praca dyplomowa?
03 stycznia 2023

Pisanie prac 2023. Ile kosztuje praca dyplomowa w 2023 roku?

Co się zmieni na rynku pomocy w pisaniu prac? Inflacja w Polsce bije rekordy - tak wysoki poziom ostatnio osiągała w latach 90 ubiegłego stulecia. Oznacza to, że zwyżki cen dotyczą wszystkich branż i nie ominą również branży pomocy naukowych i usług edukacyjnych w zakresie pomocy w pisaniu prac. Tymczasem wraz ze zbliżającymi się terminami obron wiele osób będzie wkrótce musiało rozliczyć się ze swoich prac dyplomowych na uczelni. Studenci szukając rzetelnego serwisu pomocowego zadają sobie zatem pytania: Ile kosztuje praca dyplomowa? Ile trzeba zapłacić za pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską w 2023 roku? Od czego zależą ceny prac dyplomowych?

 

Spis treści

 

Pisanie prac - ile za stronę pracy dyplomowej w 2023 roku?. 1

Ile kosztuje praca dyplomowa w 2023 roku?. 2

Co wpływa na cenę pracy dyplomowej?. 2

Cena pracy dyplomowej a jej oryginalność. 3

Jakość a cena pracy dyplomowej w 2023 roku. 4

Czy ceny prac dyplomowych bardzo wzrosną w 2023 roku?. 4

 

 

Pisanie prac - ile za stronę pracy dyplomowej w 2023 roku?

Należy nadmienić, że żaden dobry serwis świadczący pomoc w pisaniu prac oryginalnych wolnych od plagiatu i autoplagiatu, nie wycenia pracy od strony. Na pytanie Ile kosztuje praca dyplomowa za stronę? uzyskamy zatem odpowiedź, To zależy jaka praca i jakie są wymagania. Wynika to z różnorodności zakresu pracochłonności nad każdym tekstem, zróżnicowanym zakresem badań lub prac projektowych oraz ogólnymi różnicami płac występującymi w poszczególnych dziedzinach.

Można natomiast na podstawie kosztorysów wykonanych dla opracowań dokonać pewnego uśrednienia, dzieląc cenę przez liczbę stron pracy. W przypadku prac oryginalnych, pisanych od podstaw z gwarancją antyplagiatową cena zaczyna się od 35 zł za stronę (mówimy tu o tematach nie wymagających specjalistycznych kwalifikacji i uśrednieniu cen dokonanemu na podstawie kosztorysów ogólnych). W przypadku dziedzin i tematów wymagających wysokiej klasy i rzadkich na rynku pracy specjalistów (ekonomia, finanse, informatyka, prawo itp.) półka cenowa w 2023 roku może zaczynać się od 40 zł za stronę wzwyż.

Prace dyplomowe w cenach niższych można będzie co prawda znaleźć na różnych portalach ogłoszeniowych, z których korzystają najczęściej osoby z szarej strefy, jednak pamiętajmy, że w przypadku niezweryfikowanych ogłoszeniodawców narażamy się na ogromne ryzyko oszustwa i lepiej z takich ofert nie korzystać.

Biorąc pod uwagę ogólny poziom płac na rynku pracy w 2023 roku naszą czujność powinny wzbudzić oferty na portalach ogłoszeniowych (np. OLX.pl, Dla-studenta.pl, inne - tam studenci często szukają odpowiedzi na pytanie: Ile kosztuje praca dyplomowa?) reklamowane jako prace oryginalne w cenie wyraźnie poniżej 30 zł od strony. Takie prace na pewno nie są oryginalnymi tekstami wolnymi od plagiatu i autoplagiatu pisanymi przez specjalistów. W najlepszym razie mogą to być oferty z szarej strefy i usługi wykonywane przez osoby nie posiadające właściwych kompetencji, które przysporzą w przyszłości więcej kłopotów niż pożytku. Znacznie bezpieczniej jest wybrać doświadczoną firmę z długim stażem na rynku pomocy naukowych niż ryzykować kontakt z nie do końca uczciwą lub kompetentną osobą świadczącą usługi w szarej strefie. Znane są bowiem przypadki studentów, którym cofnięto dyplom, dlatego że autor pracy działający w szarej strefie nie zapłacił podatków i wpadł na kontroli skarbowej. W ramach prowadzonego śledztwa i sprawdzenia korespondencji mailowej prokuratura doszła, że przestępstwem było nie tylko nieopłacanie podatków przez autora prac dyplomowych, ale też świadczenie usług w sposób nielegalny oraz ich nielegalne wykorzystanie przez klienta. Osoby, których nazwiska wypłynęły w takich śledztwach, traciły dyplomy i były zmuszone ponieść odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia artykułu 272 k.k. (nawet do 2 lat więzienia).

Z kolei prace dyplomowe, które stanowią kompilację innych wcześniej obronionych prac i nie są oryginalnymi tekstami pisanymi od podstaw z gwarancją antyplagiatową, mogą być wyceniane od strony. Wynika to z faktu, iż aby taki tekst powstał, wystarczy jedynie odpowiednio posklejać posiadane fragmenty różnych opracowań. Serwis lub osoba zajmująca się „produkcją” takich tekstów (trudno tu mówić bowiem o autorskim procesie twórczym) nie ponosi zatem kosztów wynagrodzenia autora, tworzącego opracowanie od zera, nie ma problemów z kosztami badań czy projektów, a jedynie pracuje na swego rodzaju „prefabrykatach”. Ceny w tym wypadku są dość zróżnicowane i wahają się od 15 do 30 zł za stronę.

 

 Ile kosztuje praca dyplomowa w 2023 roku?

Należy wyraźnie rozgraniczyć ceny prac dyplomowych pisanych od podstaw (oferta Cyber-promotor.pl), od cen innych prac powstających jako kompilacje innych tekstów, lub prac obronionych przez innych studentów w obrocie masowym.

Jak wspomniano wcześniej, serwisy świadczące pomoc w pisaniu prac od podstaw z gwarancją antyplagiatową zazwyczaj podają całościową cenę usługi lub, w przypadku bardziej klarownego podejścia do klienta, cena obejmuje osobno napisanie opracowania oraz badania lub wykonanie projektu.

To, ile kosztuje praca dyplomowa, zależy też od jej charakteru. Najtańsze będą wzorce prac licencjackich. Kolejna półka cenowa to prace magisterskie, natomiast najdroższe będą niewątpliwie prace inżynierskie i projekty dyplomowe.

Dobrej jakości oryginalne prace dyplomowe z gwarancją antyplagiatową można znaleźć już w cenie od 800 zł. Dotyczy to prac licencjackich z gwarancją antyplagiatową, jednak będą to prace niewielkich rozmiarów (15-20 stron), nieuwzględniające badań. Jeśli potrzebujemy pomocy również w badaniach, należy się liczyć z dodatkowymi kosztami. Wśród najtańszych metod badawczych można wymienić studium przypadku, analizę dokumentów i źródeł oraz analizę aktów prawnych. Ceny zaczynają się od 190-250 zł. Nieco droższym rodzajem badań będą metody kwestionariuszowe (popularne ankiety i wywiady). Ich cena wynika z konieczności dotarcia do odpowiedniej liczby respondentów i zaczyna się od 290 złotych za pozyskanie próby minimum 50 osób.

Pełną ofertę cenową na prace licencjackie pisane od podstaw z gwarancją antyplagiatową znajdziesz tutaj.

W przypadku prac magisterskich należy liczyć się z nieco większym wydatkiem, gdyż teksty te są obszerniejsze niż prace licencjackie. Tutaj koszty zaczynają się od 1200 zł wzwyż - cena ta dotyczy oryginalnych prac pisanych od podstaw z antyplagiatem.

Ceny badań będą bardzo podobne jak w przypadku prac licencjackich, przy czym w niektórych przypadkach, trzeba jednak liczyć się z większym wydatkiem ze względu na wyższy poziom wymagań i jeśli chodzi o zakres obliczeń czy wielkość próby badawczej.

Dowiedz się, ile kosztuje oryginalna praca magisterska bez plagiatu i zaliczek dla Ciebie – indywidualna wycena pracy

Najwyższą półkę cenową zajmują prace inżynierskie i projekty dyplomowe. Chociaż tutaj koszt napisania pracy inżynierskiej może startować już od poziomu 1100 zł (krótkie prace od 20-25 stron), to jednak należy się liczyć ze znacznie wyższymi kosztami części badawczej lub projektowej niż ma to miejsce w przypadku prac magisterskich. Przykładowo, najtańszy projekt z logistyki to wydatek rzędu od 350 zł wzwyż, a z informatyki (projekt strony internetowej lub sieci komputerowej) kosztuje od 500 zł w górę.

Wynika to z kilku czynników, wśród których kluczową rolę odgrywają pracochłonność wykonania projektu lub badań, różnice w poziomie płac absolwentów kierunków technicznych i humanistycznych na rynku pracy oraz rzadkość specjalistów z niektórych dziedzin w branży pomocy w pisaniu prac (więcej na temat tych czynników w dalszej części artykułu).

Potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy inżynierskiej – antyplagiat w cenie – brak zaliczek – sprawdź spersonalizowaną ofertę dla Ciebie

Wracając do pytania ile kosztuje praca dyplomowa, nie można pominąć "prac z odzysku". Zupełnie inną półkę cenową stanowią przykładowe prace dyplomowe tworzone jako kompilacje innych, wcześniej napisanych tekstów, lub prace obronione przez innych studentów, odsprzedawane następnie jako poglądowe w obrocie masowym (a więc wielu klientom jest sprzedawana ta sama praca). Jako że użyteczność tych materiałów jest raczej znikoma (nie można bowiem przekopiować nawet najmniejszego fragmentu do swojej pracy bez narażania się na odpowiedzialność z tytułu plagiatu) ich cena również jest dużo niższa. Prace tego typu można nabyć w cenie od 250 zł (obrót masowy) do 800-1000 zł w przypadku prac na zamówienie powstających z kompilacji już napisanych tekstów. Jak widać w tym drugim przypadku cena jest zbliżona do oryginalnych prac licencjackich o niewielkiej objętości, jednak w przypadku tych pierwszych możemy wykorzystać praktycznie cały tekst odbudowując na nim swoją pracę bez ryzyka plagiatu, to w przypadku prac z kompilacji nie wykorzystamy nawet jednego akapitu bez konieczności chociażby dokładnego sparafrazowania tekstu lub narażania się na oskarżenie o plagiat.

 

Co wpływa na cenę pracy dyplomowej?

Zastanawiając się ile kosztuje praca dyplomowa, wartom przeanalizować czynniki, które na tę cenę wpływają. Praca dyplomowa nie jest produktem masowym, w związku z tym na jej cenę wpływa wiele czynników. Na koszt wykonania dobrego wzorca pracy dyplomowej składa się szereg elementów. Tym niemniej, najważniejszym elementem rankingowym będzie pracochłonność wykonania danego zamówienia. To ona bowiem przekłada się na wynagrodzenie specjalisty, który wykona wzorcową pracę dyplomową. Pracochłonność to jednak dość szerokie pojęcie, w ramach którego można wyodrębnić kilka innych kategorii.

Załóżmy, że tak jak ma to miejsce w przypadku usług serwisu Cyber-promotor.pl, praca dyplomowa jest pisana od podstaw i będzie ją obejmowała gwarancja antyplagiatowa. Podstawowym czynnikiem wpływającym na pracochłonność jest to, czy dana praca dyplomowa (wzorzec) ma charakter badawczy, projektowy czy poglądowy. Prace badawcze i projektowe wymagają włożenia w nie o wiele więcej pracy, gdyż zazwyczaj konieczne jest wykonanie projektu, przeprowadzanie badania albo wykonanie dodatkowych, skomplikowanych obliczeń, które może zrobić wyłącznie specjalista z określonej dziedziny. Prace poglądowe natomiast opierają się głównie na takich metodach badań jak krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza dokumentów źródłowych, analiza doktrynalna, analiza aktów prawnych itp. Wymagają one zatem głównie pracy z literaturą i źródłami, bez konieczności angażowania się w skomplikowane procedury badawcze takie jak pozyskiwanie respondentów w przypadku badań ankietowych czy wykonanie obliczeń do projektu lub analizy finansowej lub ekonomicznej.

Kolejny ważny czynnik, decydujący o tym, ile kosztuje praca dyplomowa, to umiejętności i kompetencje specjalisty, który wykonuje zamówienie na wzorzec pracy dyplomowej. Im bardziej unikatowa wiedza jest wymagana, tym wyższe będzie wynagrodzenie redaktora. Nie jest tajemnicą, że najwyższe ceny osiągają prace dyplomowe z kierunków technicznych o wąskiej specjalizacji, w przypadku których nie da się po prostu zastąpić specjalisty posiadającego odpowiednie wykształcenie i profil kompetencji, inną osobą, posiadającą jedynie zdolności językowe przydatne w parafrazowaniu tekstów.  Przykładowo nie zastąpi się informatyka czy analityka finansowego polonistą bez szkody dla jakości pracy. Nawet świetnie radzący sobie z parafrazowaniem tekstów naukowych polonista nie da przecież rady napisać pracy z informatyki lub finansów, a na pewno już „polegnie” na części projektowej lub badawczej.

Innym aspektem wpływającym na koszty osobowe usług edukacyjnych w zakresie pomocy w pisaniu prac jest rynek pracy i zróżnicowany poziom wynagrodzeń absolwentów różnych kierunków. Wspomniany wcześniej polonista może liczyć na nieporównywalnie niższe zarobki niż informatyk czy analityk finansowy. Oznacza to, że wzorce prac dyplomowych z dziedzin, w przypadku których absolwenci mogą liczyć na wyższe niż średnie zarobki w swojej branży, również będą droższe niż te, w przypadku których zarobki absolwentów określonych kierunków będą niższe. Praca dyplomowa z finansów lub informatyki będzie zatem droższa niż proces pedagogiki czy socjologii.

Jeszcze innym czynnikiem wpływającym na ceny prac dyplomowych jest trudność pozyskania fachowców z określonych dziedzin. O ile humaniści chętnie szukają pracy na rynku pomocy naukowych, to osoby o wykształceniu technicznym podejmą ją raczej niechętnie i jedynie wysokie wynagrodzenie oraz dogodne warunki pracy mogą ich skłonić do pracy w zawodzie redaktora tekstów naukowych.

 

Cena pracy dyplomowej a jej oryginalność

To, ile kosztuje kosztuje praca dyplomowa, zależy od jej oryginalności. Pamiętajmy, że prace dyplomowe, które możemy legalnie nabyć stanowią wzorce, czyli pewien szablon do stworzenia własnej pracy dyplomowej. Z tym, że wzorzec wzorcowi nie jest równy i w zależności od tego, jaki jego rodzaj się wybierze, później trzeba będzie włożyć mniej lub więcej własnej pracy w stworzenie wymarzonej pracy dyplomowej. Niewątpliwie najmniej na pracujemy się w przypadku przystosowania do swoich potrzeb oryginalnej pracy z gwarancją antyplagiatową, pisaną wyłącznie dla nas i nigdzie nie powielanej. Tego typu prace oferuje serwis Cyber-promotor.pl. Takie wzorce wyglądają i spełniają podobne funkcje, jakich wymaga się od pracy dyplomowej, która miałaby być oceniona na ocenę bardzo dobrą, a jedynym problemem z podpisaniem takiej pracy swoim nazwiskiem, są kwestie prawne (art. 272 k.k.). Serwisy z najwyższej półki, jak Cyber-promotor.pl, udzielają nawet licencji prawno-autorskiej, jednak kwestii poświadczenia nieprawdy na uczelni (art. 272 k.k.) zwyczajnie nie da się obejść.   Gdyby jednak zapomnieć o nieszczęsnym art. 272 k.k., praca z łatwością przeszłaby antyplagiat i mogłaby być bezproblemowo obroniona. Pamiętajmy jednak, że oddając pracę nie napisaną przez nas samych jako własną, dopuszczamy się naruszenia artykułu 272 Kodeksu Karnego.

Znacznie więcej problemów sprawią wzorce nieoryginalne. Tego typu prace dyplomowe również mogą posłużyć za wzór (ale już nie szablon własnej pracy), jednak w znacznie bardziej ograniczonym zakresie. Nie da się ich bowiem wykorzystać jako szablonu do stworzenia własnej pracy dyplomowej. Zakres zmian musi być zatem bardzo duży i tak naprawdę niewiele czasu oszczędzimy korzystając z takich prac dyplomowych. Możemy co najwyżej zobaczyć, jak ktoś inny napisał pracę na zadany temat, poszukać wspólnej literatury itp.

Ze względu na to, że prace oryginalne z gwarancją antyplagiatową nie są nigdzie powielane (przynajmniej w przypadku serwisu Cyber-promotor.pl), twórca tekstu otrzymuje wynagrodzenie tylko raz. Nie będzie mógł również swojego dorobku twórczego nigdzie opublikować ani czerpać innych korzyści finansowych wynikających z prawa autorskiego. Ma to niebagatelny wpływ na to, ile kosztuje praca dyplomowa. Prace tego typu muszą być siłą rzeczy  droższe niż teksty, które tworzy się z połączenia innych prac lub "gotowce" odsprzedawane wielokrotnie różnym klientom.

Niewątpliwie największe podwyżki cen w 2023 roku odnotują prace oryginalne, pisane przez specjalistów wysokiej klasy, których firmy będą chciały zatrzymać u siebie za wszelką cenę, a tym samym będą zmuszone iść za ogólnym trendem rynku pracy i podnieść wynagrodzenia. Podmioty zajmujące się obrotem wielorazowym prac dyplomowych lub tworzeniem tekstów z kompilacji są mniej narażone na zwyżki wynagrodzeń, jakie odnotujemy w 2023 roku, a co za tym idzie mają szansę nieco przyhamować wzrost cen (ale nie do końca, gdyż podwyżki wynagrodzeń pracowników firm też ich nie ominą). Pamiętajmy jednak, że takie prace tylko w niewielkim stopniu pomogą nam w stworzeniu własnej pracy dyplomowej i mało skrócą czas przygotowania. Czy zatem warto w ogóle z nich korzystać?

 

Jakość a cena pracy dyplomowej w 2023 roku

Jakość to chyba najważniejszy czynnik decydujący o tym, ile kosztuje praca dyplomowa. O jakości pracy dyplomowej decydują przede wszystkim kompetencje redaktora, który ją tworzy, jego doświadczenie i wykształcenie w dziedzinie, z jaką wiąże się temat oraz to, czy praca jest pisana indywidualnie, czy robiona na bazie szablonów lub innych dróg na skróty,  na przykład za pomocą automatycznych generatorów tekstów (Al), które szybko pozwalają stworzyć opracowanie, jednak będzie ono niskiej jakości).

Podobnie jak w przypadku oryginalności tekstu, również konieczność napisania pracy dyplomowej przez specjalistę wysokiej klasy będzie bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na cenę pomocy w pisaniu prac. Największych podwyżek należy zatem spodziewać się w dziedzinach, w których trudno zastąpić jednego specjalistę kimś o podobnych, ale mniej cenionych na rynku pracy umiejętnościach. W 2023 roku najdroższe prace dyplomowe będą zatem dotyczyły kierunków takich jak: informatyka, ekonomia, finanse, pielęgniarstwo czy prace pisane w językach obcych.

 

Czy ceny prac dyplomowych wzrosną w 2023 roku?

Niewątpliwie tak, przy czym wzrostów cen należy spodziewać się nie tylko na początku roku, ale też przy okazji inflacyjnej waloryzacji płac w połowie i pod koniec roku.  Szczególnie będzie to dotyczyło prac z wyższej półki, tych oryginalnych, z gwarancją antyplagiatową, pisanych przez fachowców, a nie osoby z przypadku. Firmy zatrudniające wysokiej klasy specjalistów będą musiały pójść za trendem wzrostów płac w całej gospodarce rynkowej (od 1 stycznia 2023 roku wzrasta nie tylko płaca minimalna – ta podwyżka pociągnie za sobą ogólny wzrost płac na całym rynku pracy). Serwisy będą musiały zatem podnieść ceny usług choćby o wskaźnik inflacji, żeby zapobiec odpływowi fachowców. Pamiętajmy, że w branży pomocy pisaniu prac o specjalistów z niektórych dziedzin jest szczególnie trudno (na przykład informatyka, kierunki ekonomiczne, wiele kierunków technicznych, medycznych i innych). Firmy będą musiały zatem podnieść ich wynagrodzenia nie tylko po to, aby zatrzymać tych specjalistów u siebie, ale w ogóle zachować ich w branży. Może to skutkować szybszym wzrostem cen prac dyplomowych w dziedzinach szczególnie obleganych, o popycie na prace przewyższającym podaż pracowników naukowych (głównie kierunki wspomniane wcześniej), a nieco niższym wzrostem cen i płac w dziedzinach humanistycznych, które nie wymagają tak dogłębnej wiedzy jak kierunki politechniczne czy ekonomiczne, a jednocześnie poziom wynagrodzeń absolwentów tych kierunków jest na rynku pracy ogólnie niższy (polonistyka, pedagogika, socjologia i inne kierunki humanistyczne). O zamówieniu pracy dyplomowej warto zatem pomyśleć odpowiednio wcześniej, kiedy ceny są jeszcze stosunkowo  niższe.

Może Cię zainteresować:

Pisanie prac cennik i oferta

Ile kosztuje praca dyplomowa - cennik

Przejdź do strony głównej

Kontakt

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: