Pisanie prac. Jak zrobić bibliografię w pracy licencjackiej, mgr itp.
24 sierpnia 2022

Jak zrobić bibliografię w pracy licencjackiej. Pisanie prac licencjackich – bibliografia

Ci z Was, którzy zdecydowali się na obrony wrześniowe, najprawdopodobniej kończą już pisanie swoich prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Konieczne zatem będzie zrobienie bibliografii. W dzisiejszym poradniku opowiemy Wam, jak zrobić bibliografię w pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Bibliografia – co to takiego?

Aparat naukowy pracy dyplomowej obejmuje cytaty, przypisy i bibliografię. O cytatach i przypisach pisaliśmy w naszych poprzednich poradnikach. Dzisiaj zajmiemy się szerzej bibliografią. Według definicji Słownika języka polskiego PWN, bibliografia stanowi uporządkowany alfabetycznie spis źródeł wykorzystanych w pracy. Są to zatem uporządkowane alfabetycznie książki, podręczniki akademickie, artykuły naukowe, czasopisma, strony internetowe, akty prawne lub inne źródła.

Pisanie prac – bibliografia w pracy licencjackiej - jak ją ułożyć?

Każda praca licencjacka, magisterska lub inżynierska kończy się bibliografią. Warto zatem zadać sobie pytanie, jak ją prawidłowo ułożyć. Zazwyczaj występują dwa podejścia. Zgodnie z pierwszym z nich, w bibliografii umieszcza się alfabetycznie wszystkie źródła, jakie wykorzystano w pracy bez podziału na kategorie. Podejście to sprawdza się dobrze w pracach o niewielkich rozmiarach, kiedy mamy do czynienia z kilkoma lub kilkunastoma źródłami. W pracach większych rozmiarów, zazwyczaj źródła wykorzystane w pracy dzieli się na kategorie takie jak:

  • literatura zwarta,

  • źródła internetowe,

  • akty prawne,

  • pozostałe źródła.

Oczywiście, jeżeli w pracy nie wystąpi któraś z tych kategorii, nie będzie jej także w bibliografii.

Może cię także zainteresować: pomoc w pisaniu prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, zaliczeniowych - zobacz tutaj

Pisanie prac - opis bibliograficzny - co to takiego i jak go ułożyć?

Bibliografia powinna być skonstruowana za pomocą jednolitego opisu bibliograficznego. Opis bibliograficzny jest to uporządkowany zespół informacji o użytym źródle, służący do jego identyfikacji. Istotne jest, aby we wszystkich opisach bibliograficznych stosować konsekwentnie jednakowe wyróżnienia i interpunkcję. W przypadku pozycji obcojęzycznych (tytuły, wydania itp.) stosuje się pisownię i interpunkcję języka danej publikacji.

Przykładowy opis bibliograficzny książki jednego autora może wyglądać następująco:

Nazwisko, inicjał imienia, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, np.:

Woźniak J., Lingwistyka stosowana, Ossolineum, Wrocław 2005.

Natomiast opis bibliograficzny publikacji zawierającej większą liczbę tomów, których data wydania obejmuje kilka lat może wyglądać tak:

Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, red. K. Słowiański, t. 1-3, PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980-1992.

Nieco inaczej wyglądać będą opisy bibliograficzne czasopism lub zeszytów naukowych. Podaje się wówczas nazwisko autora tekstu, inicjał imienia, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, który może być objęty cudzysłowem lub nie, rok wydania i numer zeszytu. Może to wyglądać na przykład tak:

Nowak J., Obraz świata w postmodernizmie, „Etnolingwistyka”, 2019, t.6, s. 9-12.

Kolejny często występujący rodzaj publikacji wykorzystywanych w pracach licencjackich lub magisterskich to prace zbiorowe napisane pod czyjąś redakcją.  Opis bibliograficzny pracy zbiorowej, inaczej niż w przypadku publikacji wydawanych indywidualnie, rozpoczyna się nie od nazwiska autora, lecz od tytułu, a dopiero następnie podaje się nazwisko redaktora poprzedzone skrótem red. lub pod red., np.:

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, PWN, Warszawa 2016.

Niektóre prace licencjackie lub magisterskie wymagają użycia najświeższych informacji dostępnych wyłącznie w Internecie. Konieczne będzie zatem zamieszczenie w bibliografii źródeł internetowych. W publikacjach tego typu należy podać nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł publikacji, dokładny adres strony www oraz - opcjonalnie - datę dostępu. Może to wyglądać tak: 

 Kociubrzycki H.P., Sztuka wojny, http://sztukawojny.pl/n1.php, [22.03.2022].

Nie wszystkie artykuły internetowe zawierają pełne dane o autorze. Bardzo często doniesienia prasowe dotyczące aktualnych tematów są pisane anonimowo lub opatrzone jedynie pseudonimem. Wówczas należy podać co najmniej tytuł artykułu i link strony internetowej. Może to wyglądać tak:

Brutalny atak wojsk rosyjskich na ludność cywilną Ukrainy, http://wojnawukrainie.pl/news

W przypadku podawania linków stron internetowych zazwyczaj zaleca się usunięcie hiperłączy.

Może cię także zainteresować: zbyt mało źródeł bibliografii – profesjonalna pomoc w pisaniu prac – zobacz tutaj 

Pisanie prac - jak zrobić bibliografię automatycznie?

Pisanie prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich stanowi dla studentów duże wyzwanie, a więc na etapie tworzenia bibliografii i ostatecznej obróbki edytorskiej pracy większość jest już na tyle zmęczona, że chciałaby mieć to za sobą jak najszybciej. Nie wszyscy wiedzą jednak, że bibliografię w pracy można zrobić automatycznie lub półautomatycznie.

Sposób I - automatyczne wstawianie bibliografii

Korzystając z programu Microsoft Word mamy do dyspozycji wiele narzędzi automatycznego tworzenia różnego rodzaju spisów (na przykład spis treści, spisy ilustracji, w tym rysunków, tabel, wykresów i innych grafik czy właśnie bibliografii). Aby jednak skorzystać z możliwości automatycznego tworzenia bibliografii, na etapie pisania tekstu należy oznaczyć odpowiednie pozycje jako źródła. Żeby to zrobić, w karcie Odwołania należy wybrać zakładkę Cytaty i bibliografia, a następnie skorzystać z polecenia Wstaw cytat i kliknąć na strzałkę. Po wyświetleniu się menu należy wybrać opcję Dodaj nowe źródło oraz wprowadzić opis bibliograficzny tekstu źródłowego. Należy pamiętać, aby oznaczyć w ten sposób wszystkie źródła, które mają trafić do bibliografii. Najlepiej robić to na bieżąco, w miarę pisania pracy.

Kiedy chcemy wstawić bibliografię do pracy już po napisaniu całego tekstu, umieszczamy kursor w odpowiednim miejscu, a następnie korzystając z karty Odwołania i zakładki Cytaty i bibliografia należy wybrać polecenie Bibliografia i następnie Wstaw bibliografię. Po potwierdzeniu polecenia przyciskiem OK, bibliografia automatycznie pojawi się w wybranym miejscu.

W przypadku tej metody pewną wadą jest konieczność oznaczania jako źródła każdej cytowanej w pracy publikacji, co jest nieco czasochłonne, jednak dobrze sprawdza się, kiedy mamy do czynienia z przypisami w tekście. W przypadku przypisów dolnych można zastosować nieco inne rozwiązanie.

Sposób II - półautomatyczne wstawianie bibliografii

Jeśli w pracy zastosowano przypisy dolne, dobrze sprawdzi się półautomatyczne wstawianie bibliografii. Należy wówczas zaznaczyć wszystkie przypisy dolne za pomocą polecenia CTRL+A (kursor musi znajdować się w polu przypisów, aby to zadziałało). Przypisy należy następnie skopiować do miejsca, w którym ma znaleźć się bibliografia. Następnie za pomocą polecenia sortowania, znajdującym się w karcie Narzędzia główne w zakładce Akapit, należy wybrać polecenie Sortuj (A->Z) - alfabetycznie. Przypisy zostaną posortowane według kolejności alfabetycznej. Następnie wystarczy tylko usunąć indeks górny przypisu i powtarzające się publikacje. Opracowanie bibliografii w ten sposób zajmie zaledwie kilka minut.

Zarówno w przypadku pierwszego jak i drugiego sposobu tworzenia bibliografii, źródła można dodatkowo podzielić na osobne kategorie, takie jak literatura zwarta lub źródła internetowe czy akty prawne, jednak zajmie to zdecydowanie mniej czasu niż gdybyśmy mieli robić to ręcznie.

Potrzebujesz bibliografii do pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej – sprawdzona pomoc w pisaniu prac – zobacz tutaj

Pisanie prac licencjackich – bibliografia – nie taki diabeł straszny

Jak zatem widać stworzenie bibliografii w pracy licencjackiej magisterskiej czy inżynierskiej wcale nie jest trudne. Ważne jest tylko aby już na etapie robienia przypisów wykonywać dokładne opisy bibliograficzne, co potem znacznie zredukuje nasze wysiłki na etapie końcowej edycji pracy.

 

Masz problem z napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej? Chętnie pomożemy. Zobacz pełną ofertę – tutaj lub porozmawiaj z konsultantem – tutaj

Może cię także zainteresować:

Pomoc w pisaniu prac licencjackich

Pomoc w pisaniu prac magisterskich

Pomoc w pisaniu prac inżynierskich

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: