Pisanie prac magisterskich. Pisanie prac inżynierskich. Pisanie prac licencjackich. Kiedy nie stosować ankiety?
30 czerwca 2022

Badania - kiedy nie stosować ankiety? Pisanie prac magisterskich. Pisanie prac inżynierskich. Pisanie prac licencjackich.

Wielu studentów tkwi w przekonaniu, że jedyny rodzaj prac badawczych to prace z ankietami. Tymczasem nie jest to prawda. Występuje bowiem wiele typów tematów oraz dziedzin nauki, w przypadku których nie stosuje się techniki ankietowania jako badań.

 

Pisanie prac magisterskich. Pisanie prac inżynierskich. Pisanie prac licencjackich.  Kiedy nie stosować ankiety?

Występuje w wiele dziedzin nauki, w których z założenia badania kwestionariuszowe, a więc właśnie te oparte na ankiecie, nie są mile widziane. Na kierunkach takich jak:

 • Finanse,

 • Bankowość,

 • Logistyka,

 • Informatyka,

 • Prawo,

 • Historia,

 • Inżynieria środowiska,

 • Budownictwo,

 • Architektura,

 • oraz wiele innych kierunków politechnicznych,

Raczej nie spotkamy się z pracami licencjackimi czy magisterskimi, w których wykorzystano metodą badawczą byłyby badania kwestionariuszowe, a więc właśnie ankiety. Czy zatem na tych kierunkach dopuszczono prace pozbawione badań? Wręcz przeciwnie. Po prostu wykorzystuje się tu zupełnie inne metody badawcze.

 

Pisanie prac magisterskich.  Pisanie prac inżynierskich.  Pisanie prac licencjackich.  Jakie badania zamiast ankiety?

Można powiedzieć, że każda dziedzina wypracowała swój własny aparat badawczy. Przykładowo kierunki związane z finansami i ekonomią najczęściej wykorzystują w pracach licencjackich i magisterskich różnego rodzaju analizy finansowe. Są one oparte na różnego rodzaju analizach wskaźnikowych, w których bada się różne aspekty funkcjonowania organizacji. Badania tego typu są niewątpliwie znacznie trudniejsze od badań ankietowych, gdyż wymagają dokładnej wiedzy fachowej, a nie jedynie opisania tego, co wyszło po przeliczeniu ankiet. O ile pisanie prac licencjackich wymaga znajomości mniejszej liczby metod analitycznych, to pisanie prac magisterskich z finansów wiąże się z koniecznością znajomości znacznej ilości wzorów. Jeśli chodzi o pisanie prac inżynierskich z tej dziedziny, a takie również występują, wymagania są niewiele mniejsze niż w przypadku prac magiosterskich.

Jeszcze wyższym stopniem trudności cechują się prace badawcze na kierunkach politechnicznych takich jak informatyka, budownictwo, architektura, robotyka itp. Tego typu prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, są to prace projektowe. Wymagają zatem stworzenia jakiegoś projektu, na przykład projektu sieci komputerowej lub budynku. Również wymagają bardzo dokładnej wiedzy z danej dziedziny, a co za tym idzie poziom ich trudności jest znacznie wyższy niż w przypadku pracy z ankietą.

 

Pisanie prac magisterskich. Pisanie prac inżynierskich.  Pisanie prac licencjackich.  Kierunki, na których jednak można zastosować ankiety lub inne narzędzia badawcze

Niektóre kierunki mają dość otwarte podejście do metod badawczych. Można tu albo zastosować metody badań typowe dla danej dziedziny, albo też skorzystać z uniwersalnej ankiety. Wówczas jednak o wyborze metod badań decyduje struktura tematu. Przykładowo, prace z zarządzania, chociaż w większości preferowaną formą jest studium przypadku firmy, mogą jako metody badawcze dodatkowe wykorzystywać również ankietowanie. Podobnie rzecz się ma w przypadku marketingu. Mogą tu występować tematy, dla których idealnym narzędziem badawczym będzie ankieta, ale też możemy mieć do czynienia z tematami, które będą jednak wymagały nieco bardziej zaawansowanych technik analitycznych - mowa tu na przykład o tematach dotyczących efektywności kampanii marketingowych, gdzie konieczne będzie zastosowanie metod wywodzących się z analizy finansowej.

 

Pisanie prac magisterskich. Pisanie prac inżynierskich.  Pisanie prac licencjackich.  Jak właściwie wybrać metodę badań naukowych?

Wielu studentów zadaje sobie pytanie: czy moja praca ma charakter badawczy? W większości przypadków odpowiedź będzie twierdząca. Oprócz typowych metod badawczych omówionych powyżej, występują też mniej spektakularne metody, których wiele osób nawet nie kojarzy z badaniami. Są to na przykład metody takie jak:

 • analiza dokumentów źródłowych - jest to podstawowa metoda badawcza wykorzystywana w pracach typowo humanistycznych, z dziedzin takich jak bezpieczeństwo, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, historia oraz wielu innych;

 • analiza aktów prawnych - to metoda badań naukowych typowe dla kierunków takich jak prawo i administracja, jako metoda pomocnicza może być też wykorzystywana wielu innych dziedzinach, jak na przykład ekonomia, finanse (zwłaszcza w aspektach podatkowych) oraz wielu innych;

 • monografia - to opisowa metoda badawcza najczęściej wykorzystywana w pracach z kierunków humanistycznych, zwykle monografie dotyczą jakichś instytucji lub organizacji.

Nie są to oczywiście wszystkie możliwości dotyczące metod badawczych, jakie mogą być zastosowane w pracach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Warto zaopatrzyć się w literaturę z zakresu metodologii badań naukowych a następnie poczytać co nieco o metodach badawczych.

Warto też dobrze przyjrzeć się swojemu tematowi i na podstawie analizy językowej stwierdzić, jaka metoda badań będzie odpowiednia. O takim doborze pisaliśmy już wcześniej w jednym z naszych artykułów: Pisanie prac magisterskich. Pisanie prac inżynierskich. Pisanie prac licencjackich. Dobór metod badawczych - zobacz tutaj.

 

Jeśli ten artykuł nie pomógł ci w doborze metody badawczej do Twojego tematu pracy, zawsze możesz skorzystać z naszej sekcji poradnikowej Porady Cyber-promotora - Pisanie prac magisterskich - Pisanie prac inżynierskich - Pisanie prac licencjackich tutaj lub z pomocy naszych ekspertów. Jeżeli zamawiasz u nas całe opracowanie naukowe, dobór badań do tematu jest usługą nieodpłatną, a  konsultacji możesz skorzystać telefonicznie lub mailowo w dogodnym dla siebie czasie.

 

Kontakt

Powrót do strony głównej

Zobacz także:

Pisanie prac licencjackich

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac inżynierskich

 

Tagi: Pisanie prac magisterskich. Pisanie prac inżynierskich.  Pisanie prac licencjackich.  Badania w pracach naukowych
 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: