Czas Cię goni, a wciąż nie masz pracy?

Nie ryzykuj plagiatu! Sztuczna inteligencja to nie jest rozwiązanie! Obecne systemy antyplagiatowe już wykrywają plagiat ze sztucznej inteligencji (Chat GPT, GPT-3.5, GPT- 4 itp.). Cyber-promotor zapewnia fachową pomoc w pisaniu prac na każdym poziomie bez plagiatu. Zapewniamy pisemną umowę i gwarancję!

Antyplagiat a Chat GPT. Czy antyplagiat JSA wykryje, że pracę pisał Chat GPT?
25 sierpnia 2023

Antyplagiat a Chat GPT. Czy antyplagiat JSA wykryje, że pracę pisał Chat GPT?

Artykuł został pierwotnie opublikowany 5 lipca 2023 roku, jednak ze względu na bardzo istotne zmiany, jakie miały miejsce w połowie sierpnia, prezentujemy jego zaktualizowaną wersję.

Pisanie prac zaliczeniowych ani dyplomowych to nie jest coś, co studenci lubią najbardziej, dlatego też wielu z nich poszukuje narzędzi, które ten żmudny proces przyspieszą. Wśród nich jest Chat GPT. Sprawdźmy, czy warto korzystać z tego narzędzia podczas pisania własnej pracy, a jeśli tak to w jakim zakresie oraz czy antyplagiat JSA wykryje, że pracę pisał Chat GPT. Korzystanie ze sztucznej inteligencji nie ma bowiem sensu, jeśli praca okaże się plagiatem.

 

Spis treści

Chat GPT a plagiat. Czy oddanie pracy napisanej przez Chat GPT to plagiat?

Jakie konsekwencje poniesie student, który odda na uczelni pracę napisaną przez Chat GPT jako swoją? Co grozi za oddanie pracy napisanej przez sztuczną inteligencję? Odpowiedzialność karna z tytułu przypisania sobie autorstwa pracy napisanej przez Chat GPT. Co grozi za pisanie prac przez Chat GPT?

Antyplagiat a Chat GPT. Czy da się wykryć, że pracę napisał Chat GPT? Jak sprawdzić, czy praca jest plagiatem?

      Antyplagiat a Chat GPT. GPTZero antyplagiat dedykowany sztucznej inteligencji

     Sprawdzenie tekstu w ChatGPT – ChatGPT sam wskaże plagiat

     Antyplagiat a Chat GPT – detektor plagiatów Turnitin

     Antyplagiat a Chat GPT – Plagiat.pl i jego nowa funkcja

JSA a Chat GPT. Uczelniane systemy antyplagiatowe a sztuczna inteligencja. Czy JSA wykryje plagiat z Chat GPT?

Parafrazowanie tekstu z Chat GPT a antyplagiat. Czy w ten sposób da się oszukać JSA (Jednolity System Antyplagiatowy)?

Antyplagiat a Chat GPT. Open AI wprowadza zabezpieczenia przed plagiatowaniem

Antyplagiat a Chat GPT - polskie uczelnie sprawdzają prace pod kątem plagiatów z AI

Dlaczego nie warto używać Chat GPT do pisania prac?

 

 

Chat GPT a plagiat. Czy oddanie pracy napisanej przez Chat GPT to plagiat?

Wielu studentów zadaje sobie pytanie, czy oddanie pracy napisanej przez Chat GPT to plagiat. Pytanie to pojawia się często i to nie tylko w kontekście antyplagiat a Chat GPT, ale też jest przedmiotem analiz prawnych. W sprawie tej wypowiedział się już Minister Edukacji, który jednoznacznie uznał takie prace za plagiat (zobacz więcej). Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości. Wątpiący stoją na stanowisku, iż w gruncie rzeczy nie przywłaszczamy sobie autorstwa człowieka, lecz urządzenia, które samo w sobie osobą nie jest, więc jako takie, nie podlega ochronie prawnoautorskiej. W rzeczywistości sytuacja nie jest jednak taka prosta.

Aby to wyjaśnić, należy sięgnąć do definicji plagiatu zawartej w art. 8 i 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ust. 1 art. 8 ustawy „prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej”. Ustawodawca postanowił jednak doprecyzować, kim jest twórca. Zgodnie z ust. 2 rzeczonego artykułu „domniemywa się, że twórcą jest osoba”, więc człowiek, będący autorem określonego dzieła. Co jednak w sytuacji, kiedy nie można wskazać konkretnej osoby, będącej autorem na przykład tekstu, jak ma to miejsce w przypadku tworzenia prac studenckich za pomocą Chat GPT. Co ciekawe, chociaż ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstała na początku lat 90., kiedy nikt jeszcze nie rozważał możliwości tworzenia autorskich dzieł przez sztuczną inteligencję, określa ona, jak rozwiązać ten problem. W sytuacji, kiedy nie można wskazać konkretnej osoby będącej autorem dzieła (w tym wypadku pracy zaliczeniowej lub dyplomowej) w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje ją producent lub wydawca bądź właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wykonawcami praw autorskich Chat GPT są zatem jego producenci i właściciel sztucznej inteligencji Open AI.

Co to oznacza dla studentów, którzy chcieliby oddać pracę napisane przez Chat GPT jako swoje własne? Otóż osoba, która się do tego posunie, popełnia taki sam plagiat, jak w przypadku skopiowania części lub całości tekstu, którego autorem jest człowiek, a nie sztuczna inteligencja. Pamiętajcie zatem, że oddanie pracy napisanej przez Chat GPT to plagiat. Nie ma znaczenia, że platforma jest obecnie darmowa (co zresztą ma się wkrótce zmienić) oraz to, że autorem tekstu jest urządzenie, a nie człowiek. Jest to plagiat i za jego popełnienie grozi odpowiedzialność karna.

 

Jakie konsekwencje poniesie student, który odda na uczelni pracę napisaną przez Chat GPT jako swoją? Co grozi za oddanie pracy napisanej przez sztuczną inteligencję? Odpowiedzialność karna z tytułu przypisania sobie autorstwa pracy napisanej przez Chat GPT. Co grozi za pisanie prac przez Chat GPT?

Obecnie wszystkie prace dyplomowe są sprawdzane pod kątem plagiatu, dlatego hasło antyplagiat a Chat GPT jest jednym z częściej wyszukiwanych w Google. Studenci obawiają się ewentualnych przykrych implikacji korzystania ze sztucznej inteligencji w pracach naukowych, a konsekwencje nieprzemyślanych działań mogą być poważne. Kwestie związane z odpowiedzialnością karną z tytułu plagiatu reguluje zarówno ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jak również Kodeks Karny. Zgodnie z art. 115 rzeczonej ustawy „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania [czyli popełnia plagiat], podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.
 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że chodzi o przywłaszczenie sobie autorstwa, a zatem nie ma znaczenia, czy w tym wypadku autorem jest rzeczywiście osoba, czy urządzenie (konkretnie sztuczna inteligencja), którego wykonawcą praw autorskich jest jego producent lub właściciel. Tak więc nawet w przypadku oddania zwykłej pracy zaliczeniowej napisanej przez Chat GPT pechowemu studentowi grozi do 3 lat więzienia.

Nie jest to jednak jedyna regulacja, która określa zakres odpowiedzialności karnej w przypadku przywłaszczenia sobie autorstwa pracy napisanej przez Chat GPT. Warto zwrócić również uwagę na art. 272 i 273 kodeksu karnego. Artykuły te mają zastosowanie głównie w odniesieniu do prac dyplomowych, w przypadku których podpisuje się odrębne oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Art. 272 dotyczy poświadczenia nieprawdy. Oznacza to, że można go odnieść nie tylko do prac dyplomowych pisanych przez Chat GPT, ale również do prac zaliczeniowych, gdyż już samo podpisanie tak stworzonej pracy swoim nazwiskiem stanowi poświadczenie nieprawdy. W tym wypadku sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z kolei art. 273 kodeksu karnego odnosi się m.in. do sytuacji, kiedy student uzyskał dyplom wyniku obronienia pracy niebędącej jego autorstwa (np. napisanej przez Chat GPT) i posługuje się tym dokumentem. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2.

Jak wynika z przytoczonych regulacji prawnych, za oddanie pracy napisanej przez sztuczną inteligencję grożą surowe kary: aż do 3 lat więzienia i utrata dyplomu. Nawet w sytuacji, gdyby sąd orzekł karę w zawieszeniu, konsekwencje dla sprawcy nadal są poważne, gdyż będzie on funkcjonował jako osoba karana. Praktycznie w większości zawodów wymagających ukończenia studiów i uzyskania dyplomu w przypadku poszukiwania pracy niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Nawet jeśli taka osoba uzyska dyplom ponownie, wówczas fakt karalności praktycznie uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie zawodowe.

A pamiętać należy, że wykrycie plagiatu popełnionego za pomocą Chat GPT, jest obecnie stosunkowo łatwe. Powstały już bowiem narzędzia umożliwiające sprawdzenie czy praca została napisana przez Chat GPT czy człowieka. W pojedynku antyplagiat a Chat GPT coraz częsciej wygrywają narzędzia do wykrywania plagiatów.

 

Antyplagiat a Chat GPT. Czy da się wykryć, że pracę napisał Chat GPT? Jak sprawdzić, czy praca jest plagiatem?

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy da się wykryć, że pracę napisał Chat GPT jest ona jednoznaczna. Tak, da się wykryć, że pracę napisał Chat GPT i wcale nie jest to trudne.  W pojedynku antyplagiat a Chat GPT mamy zatem 1:0 dla pogromców plagiatów. Jeszcze kilka miesięcy temu sprawdzenie, czy dana praca jest napisana przez sztuczna inteligencję czy człowieka nie było możliwe. Obecnie są dostępne już narzędzia, które to umożliwiają i w większości są one darmowe. Przyjrzyjmy się in zatem bliżej.

Antyplagiat a Chat GPT. GPTZero antyplagiat dedykowany sztucznej inteligencji

Pierwsze z narzędzi wykrywających plagiat od Chat GPT to specjalny system antyplagiatowy GPTZero, który rozpoznaje teksty stworzone przez chatboty jako plagiat. Jego twórcą jest Edward Tian – ​​student informatyki w Princeton, który udostępnił stworzoną przez siebie aplikację w Internecie jako nieodpłatne demo. Zainteresowanie było tak duże, że na etapie testowym aplikacja uległa awarii ze względu na przeciążenie serwera zbyt dużą liczbą użytkowników. Została ona jednak ulepszona i obecnie mogą z niej korzystać nieodpłatnie nauczyciele i uczelnie. Aplikacja jest dostępna również w Polsce. Każdy promotor może zatem sprawdzić, czy praca została napisana przez Chat GPT czy przez studenta.

Sprawdzenie tekstu w ChatGPT – ChatGPT sam wskaże plagiat

Na ciekawy pomysł, jak sprawdzić, czy praca została napisana przez ChatGPT, wpadł Darren Hick, profesor filozofii na Uniwersytecie Furmana w Greenville w Karolinie Południowej. Postanowił on wprowadzić tekst studentki, którą podejrzewał o plagiat popełniony za pomocą sztucznej inteligencji, do ChatGPT i poprosić o porównanie. ChatGPT wskazał na 99,8% podobieństwa. Jest to szybkie i darmowe rozwiązanie, po które może sięgnąć każdy wykładowca i promotor - również Twój.

Antyplagiat a Chat GPT - detektor plagiatów Turnitin

Warto jeszcze wspomnieć o detektorze plagiatów opartym na architekturze ChatGPT, który ma być dostępny jeszcze w tym roku. Jego producentem jest firma Turnitin. Jest to duży producent oprogramowania antyplagiatowego, obsługujący szkoły i uczelnie w 140 krajach od ponad 20 lat.  Detektor plagiatów Turnitin ma być oparty na tej samej architekturze, co ChatGPT, przy czym zamiast generowania słów, ma on oszacowywać prawdopodobieństwo pochodzenia tekstu od GPT. System ma być dostępny również w Polsce jeszcze w tym roku.

Antyplagiat a Chat GPT – Plagiat.pl i jego nowa funkcja

Polski system antyplagiatowy wykorzystywany przez większość uczelni Plagiat.pl od 11 sierpnia 2023 roku został wyposażony w funkcję sprawdzania czy praca była pisana za pomocą ChatGPT, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO, GPT-3 LUB GPT-4. Rozwiązanie to jest już dostępne Które będą bronione w sesji wrześniowej lub później zostaną zweryfikowane pod kątem takich plagiatów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Plagiat.pl

 

JSA a Chat GPT. Uczelniane systemy antyplagiatowe a sztuczna inteligencja. Czy JSA wykryje plagiat z Chat GPT?

Dla większości studentów korzystających z Chat GPT najważniejsze pytanie brzmi: Czy JSA wykryje, że pracę napisał Chat GPT? Spróbujmy rozwiać wątpliwości.

Jeśli chodzi o Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), co prawda nie posiada on odrębnej funkcji służącej wyłącznie sprawdzeniu, czy praca została napisana przez Chat GPT czy przez człowieka, jak ma to miejsce w przypadku porównywania prac ze źródłami internetowymi, ale w gruncie rzeczy nie jest mu ona potrzebna. Dlaczego? Algorytmy tego systemu zdecydowanie sprzyjają wykrywaniu plagiatów popełnianych za pomocą sztucznej inteligencji. Osobna funkcjonalność nie jest zatem potrzebna, aby taki plagiat wykryć. Kluczowe znaczenie mają natomiast takie elementy jak:

  • badanie stylometrii (w tym wykrywanie stylu nietypowego dla człowieka)

  • wykorzystanie bez referencyjnej ORPD (ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych) przez JSA

  • algorytmy samego Chat GPT, który proszony o wygenerowanie tekstów na zbliżone tematy (na przykład przegląd definicji w jakimś zakresie) będzie tworzył bardzo zbliżone lub identyczne teksty.

W takiej sytuacji prace, które będą zawierały elementy pochodzące z Chat GPT zostaną po prostu uznane za plagiat. JSA opiera się bowiem na algorytmie wektorowym, który bada zagęszczenie fraz kluczowych w tekście pod kątem podobieństwa tego zagęszczenia do innych tekstów.  Chat GPT, w przeciwieństwie do człowieka (który nie jest w stanie powtórzyć dwukrotnie tej samej myśli), bazuje na określonych ścieżkach działania wyznaczonych przez jego algorytmy i na zadane podobnie pytania będzie generować bardzo podobne odpowiedzi. Takie podobne do siebie teksty JSA automatycznie traktuje jako plagiat. JSA może zatem wykryć plagiat popełniony za pomocą Chat GPT. JSA może też wskazać plagiat na podstawie analizy stylometrii. Jeśli zatem obstawiasz, kto wygra w pojedynku antyplagiat a Chat GPT, JSA jest liderem.

 

Parafrazowanie tekstu z Chat GPT a antyplagiat. Czy w ten sposób da się oszukać JSA (Jednolity System Antyplagiatowy)?

Niektórzy studenci próbują oszukać antyplagiat w ten sposób, żeby wygenerowany przez Chat GPT tekst parafrazują własnymi słowami. Zakładają bowiem, że przerobienie tekstu z chatbota spowoduje, że JSA nie uzna go za plagiat. W żadnym wypadku nie ma gwarancji, że tak się nie stanie. Przede wszystkim wielu studentów może zadać chatbotowi bardzo podobne pytania uzyskując bardzo zbliżone lub wręcz identyczne odpowiedzi. Parafrazowanie czegoś takiego jest zatem równoznaczne z tym, jakby parafrazowało się jakieś źródło internetowe bądź dokument z ORPD (Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych), czyli już wcześniej obronioną pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską dodaną do bazy antyplagiatowej. Nie ma to zatem większego sensu. Takie parafrazy zawsze kończą się uznaniem napisanej w ten sposób pracy za plagiat. Wynika to z algorytmów porównawczych JSA opisanych powyżej. System bowiem sprawdza ogólne podobieństwo tekstu do prac zgromadzonych w bazie ORPD i innych źródłach referencyjnych, nie odróżniając parafrazy od cytatu i plagiatu. Wszystko to traktuje jednoznacznie jak plagiat. Nie porównuje on bowiem ciągów znaków jak inne systemy antyplagiatowe, które nie mają problemów z takim rozróżnieniem (zaawansowane systemy komercyjne). W przypadku podobieństwa tekstów opartych na parafrazowaniu wyników z Chat GPT, zostaną one uznane za plagiat. Pamiętajmy, że Chat GPT to nie człowiek i nie myśli on jak osoba.  Na zadane polecenia o zbliżonych kryteriach będzie generował bardzo podobne wyniki, które JSA nawet po sparafrazowaniu uzna za plagiat.

Kolejny problem jest taki, że Chat GPT ma spory problem z podaniem przypisów do pracy. Bardzo często podaje on fałszywe wyniki, a więc nieistniejące publikacje. Obeznany w danym temacie promotor bardzo szybko rozpozna takie działanie i najpewniej wyciągnie odpowiednie konsekwencje (więcej na temat generowania fałszywych przepisów i nieistniejącej bibliografii przeczytasz w naszym artykule tutaj).

Nie jest to zresztą jedyny problem. Chat GPT może też popełnić wiele błędów rzeczowych, merytorycznych, gramatycznych i innych, o czym szerzej pisaliśmy w innym artykule – zobacz tutaj.

Para frazowanie tekstu generowanego przez Chat GPT, aby użyć go jako własną pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską, jest zatem pozbawione sensu. Nie tylko narazimy się na posądzenie o plagiat (skądinąd słuszne), ale też będziemy musieli tłumaczyć się z licznych błędów i niedociągnięć pracy, co niewątpliwie będzie miało negatywny wpływ na ocenę, nawet gdyby przypadkiem (np. ze względu na unikatowość tematu) praca jakimś cudem przeszła przez antyplagiat pozytywnie. Jest to jednak mało prawdopodobne.

 

Antyplagiat a Chat GPT. Open AI wprowadza zabezpieczenia przed plagiatowaniem

W związku z nagłośnieniem problemów plagiatowania przez uczniów i studentów Open AI postanowił wprowadzić własne zabezpieczenia. Otóż w wygenerowanych tekstach będzie pojawiał się „znak wodny”. Nie ma on jednak nic wspólnego, ze znakiem wodnym, jaki znamy chociażby z Microsoft Word czy z banknotów. Będzie on miał bowiem formę kryptograficzną. Znak wodny Chat GPT będzie miał formę ciągu przypadkowych znaków pojawiających się w tekście wplecionych w taki sposób, aby nie był widoczny gołym okiem dla człowieka, a tym samym niemożliwy do ręcznego usunięcia. Będzie jednak stanowił jednoznaczny podpis umożliwiający stwierdzenie, że dana praca została napisana właśnie przez Chat GPT, który wskaże swoje dzieło. Ma to również na celu ułatwienie pracy systemom antyplagiatowym i promotorom, którzy będą łatwo mogli sprawdzić, czy praca jest plagiatem.

 

Antyplagiat a Chat GPT - polskie uczelnie sprawdzają prace pod kątem plagiatów z AI

Niniejszy artykuł został pierwotnie opublikowany 5 lipca 2023 roku, natomiast dane do niego zbieraliśmy jeszcze w czerwcu i na początku lipca. Od tego czasu sytuacja z antyplagiatem znacznie się zmieniła na niekorzyść studentów, którzy wykorzystywali AI do pisania prac. 11 sierpnia 2023 roku system Plagiat.pl został wyposażony w nową funkcję umożliwiającą sprawdzenie czy praca była pisana za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji (AI) przy użyciu np. ChatGPT, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO, GPT-3 LUB GPT-4. Uczelnie, które korzystają z tego systemu, z automatu sprawdzają wszystkie prace pod kątem wykorzystania tych narzędzi. Obecnie jest to większość polskich uczelni wyższych, gdyż udostępniany nieodpłatnie JSA nie przypadł do gustu promotorom (ze względu na swoje liczne ograniczenia i konieczność ręcznej obsługi wielu funkcji). Planowane są także prace nad uruchomieniem analogicznej funkcji sprawdzania plagiatów z AI przez JSA.

Jeśli zatem nie obroniliście prac do czerwca lub lipca 2023 roku, musicie liczyć się z tym, że wasza praca będzie właśnie sprawdzana kątem wykorzystania w niej sztucznej inteligencji. O ile fragmenty pisane przez sztuczną inteligencję nie zostały odpowiednio opatrzone cytatami i przypisami, należy liczyć się z odpowiedzialnością karną za plagiat i poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu o samodzielności pracy.

 

Dlaczego nie warto używać Chat GPT do pisania prac?

Chat GPT posiada liczne ograniczenia związane z tworzeniem większych tekstów, takich jak prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, o których pisaliśmy w odrębnym artykule – zobacz tutaj. W dzisiejszej publikacji skupiamy się jednak na problemie plagiatu i ryzyku jego wykrycia.

Jeśli ktoś zdecyduje się na wklejenie tekstu pochodzącego z Chat GPT do swojej pracy, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Narzędzie to jest bardzo popularne, co oznacza, że jest raczej mała szansa, iż wygenerowany tekst nie powtórzy się w innych pracach dyplomowych, przez co JSA uzna pracę za plagiat. Dodatkowo na rynku pojawia się wiele darmowych narzędzi, które umożliwiają sprawdzenie, czy praca została napisana przez Chat GPT, czy przez człowieka. Nawet jeśli jakimś sposobem JSA nie wykryje plagiatu, zawsze może to zrobić gorliwy promotor, który z takich darmowych narzędzi skorzysta. Obecnie odbywa się wiele konferencji poświęconych problemowi plagiatów popełnianych za pomocą Chat GPT i sztucznej inteligencji, promotorzy są zatem dobrze zorientowani, jak sobie z tym radzić i zwalczać to zjawisko.

A zatem nie warto ryzykować. Jeśli ktoś w dalszym ciągu ma wątpliwości, przypomnijmy o odpowiedzialności karnej z tytułu plagiatu popełnionego za pomocą sztucznej inteligencji, o której pisaliśmy na początku artykułu. Ryzyko wykrycia takiego plagiatu jest ogromne, a narzędzia to umożliwiające cały czas się rozwijają. Taka droga na skróty może kosztować nie tylko utratę dyplomu, ale też piętno odpowiedzialności karnej, które uniemożliwi znalezienie jakiejkolwiek dobrej pracy w przyszłości. Pamiętajcie o tym.

 

Jeśli nie masz pomysłu na pracę lub obawiasz się plagiatu, skorzystaj z fachowej pomocy w pisaniu prac. Pracownicy naszego serwisu wyjaśnią wszelkie wątpliwości i przygotują dla Ciebie spersonalizowane materiały (wzór pracy dyplomowej lub zaliczeniowej), które na pewno nie okażą się plagiatem. Na wszystkie nasze usługi zapewniamy umowę i udzielamy pisemnej gwarancji. Sprawdź ofertę bez zobowiązań!

 

Może Cię zainteresować:

Pisanie prac

Pomoc w pisaniu prac

 

Źródła:

Wypracowanie z chatbota. Minister Czarnek: to oszustwo!, https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/rodziceiuczniowie/5659878,czarnek-wypracowanie-z-chatgpt-sztuczna-inteligencja-chatbot-plagiat.html

Koncewicz P., Student na przekór studentom. Opracował apkę, która wykrywa prace autorstwa AI, https://antyweb.pl/aplikacja-do-weryfikowania-plagiatow-chat-gpt

Koncewicz P., Chat GPT kontra uczelnie. Tym narzędziem chcą rozwiązać problem z plagiatami, https://antyweb.pl/chat-gpt-detektor-plagiatow

Jeśli wdrożą ten pomysł, bezmyślne czerpanie z Chat GPT dobiegnie końca, https://antyweb.pl/chat-gpt-znak-wodny

Siwik, K., Studentka oszukiwała za pomocą ChatGPT, https://www.dobreprogramy.pl/studentka-oszukiwala-za-pomoca-chatgpt-udowodnienie-bylo-niemal-niemozliwe,6849512058981216a

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kodeks karny

 

 

Tagi:

Antyplagiat a Chat GPT

Czy antyplagiat JSA wykryje, że pracę pisał Chat GPT?

Pisanie prac Chat GPT

JSA a Chat GPT

Antyplagiat a Chat GPT – jak oszukać JSA

Antyplagiat a Chat GPT – czy JSA rozpozna pracę pisaną przez Chat GPT

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: